Phật Giáo

Thái Bình: Khóa tu chùa Từ Xuyên

Thứ năm, 30/05/2013 | 09:21

Địa điểm: Chùa Từ Xuyên, P.Hoàng Diệu, Tp.Thái Bình. Thời gian: Từ ngày 19-21/7/2013 (tức ngày 12-14/6/Quý Tỵ). Hạn đăng kí: Ngày 30/06/2013 (23/5/Quý Tỵ)

                                Thông báo khóa tu mùa hè “Thắp sáng đuốc tuệ - chắp cánh ước mơ” lần thứ III 


Địa điểm: Chùa Từ Xuyên, P.Hoàng Diệu, Tp.Thái Bình

Thời gian: Từ ngày 19-21/7/2013 (tức ngày 12-14/6/Quý Tỵ)

Hạn đăng kí: Ngày 30/6/2013 (tức ngày 23/5/Quý Tỵ)

Trưởng ban: ĐĐ.Thích Thanh Định

 


PGVN
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z