Phật Giáo

Thiên hạ đều say chỉ riêng ta tỉnh

Thứ năm, 16/03/2016 | 11:25

Có người thì tập khí tham quá nặng, có người thì tập khí sân quá nặng, có người thì si quá nặng hay ngạo mạn quá nặng, do có những tính cách đó cho nên tự nhiên sẽ có cái thói quen như vậy.

 
Tuy nhiên, tập tánh này không dễ gì sửa liền ngay được, nhưng vẫn phải cần rèn luyện để sửa. Người có tập tánh sâu dày thì phiền não cũng theo đó mà sâu nặng.

Ví như có người tâm ngạo mạn nặng, vậy mà cứ luôn cho rằng người khác phiền não nặng, kỳ thật ra trong lòng mình đầy phiền não, nhưng bản thân họ không dễ gì nhận ra. Nếu hễ vừa nhận diện ra thì sẽ lập tức sửa ngay.

Ví dụ như phát hiện ra mình có khó ưa với một người nào đó thì việc trước tiên là phải soi rọi lại mình. Phàm hễ những khi bạn cảm thấy người khác bất tài mà bản thân mình thì rất là giỏi thì phải nên sinh tâm hổ thẹn.

Còn nếu như bạn không sinh tâm hổ thẹn, cho rằng mình rất giỏi, cái gì cũng biết cả thì xin hỏi: “Thiên hạ này mênh mông, bạn biết được bao nhiêu? Thiên hạ này nhiều người tài như vậy, bạn tài giỏi được bao nhiêu?”

Nếu không sửa đổi tánh tình thì bạn sẽ cảm thấy cả thiên hạ này đều say cả chỉ riêng mình ta tỉnh, rồi mới vì thế mà sanh tâm giận đời ghét tục, tự cho là thanh cao. Với tánh kiêu mạn và sân giận đầy cả trong tâm, chung quy rồi bạn cũng nhất định sẽ chuốc lấy phiền phức. Vì vậy bạn cần hãy vứt bỏ tánh khí này đi!

Phiền não chỉ là thói xấu huân tập, khởi đầu vốn không có, sau này cũng sẽ không.

Pháp sư Thánh Nghiêm
Dịch lời: Tỳ kheo Thích Minh Kiết
Pháp sư Thánh Nghiêm
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z