Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Phật Giáo
Thứ tư, 14/03/2012, 15:37 PM

Thông báo: Chấp thuận Hiến chương sửa đổi và nhân sự mới của Trung ương GHPGVN

Thủ tướng Chính phủ chấp nhận Hiến chương sửa đổi của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và nhân sự Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Đại hội suy tôn, suy cử và đề nghị của Giáo hội

VĂN PHÒNG                                                                                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG                                                                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          Số: 05/TGCP-PG                                                                                                    -

Hà Nội, ngày 27 tháng 5  năm 1998

 

THÔNG BÁO

 

V/v Chấp thuận Hiến chương sửa đổi

 và nhân sự mới của Trung ương GHPGVN

 

Kính gửi: Hội đồng Trị sự Giáo  hội Phật giáo Việt Nam

Xét đề nghị của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại công văn số 1155/VT/HĐTS ngày 02-12-1997 và công văn số 076/CV/HĐTS ngày 19-5-1998 về việc công nhận Hiến chương sửa đổi và danh sách nhân sự Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ IV (1997-2002) Giáo  hội Phật giáo Việt Nam,

Được Thủ tướng chấp nhận và uỷ nhiệm (CV số 66/CP-NC ngày 19-01-1998 của Chính phủ), Ban Tôn giáo của Chính phủ xin thông báo:

Thủ tướng Chính phủ chấp nhận Hiến chương sửa đổi của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và nhân sự Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Đại hội suy tôn, suy cử và đề nghị của Giáo  hội (có danh sách nhân sự kèm theo công văn này).

Ban Tôn giáo của Chính phủ xin thông báo Giáo hội biết và thực hiện.

 

                                                                                                                        TRƯỞNG BAN

Nơi nhận                                                                                                                  (đã ký)

            -      Như trên                                                                                        Lê Quang Vịnh

            -      Văn phòng Chính phủ

            -      Các Bộ và cơ quan ngang Bộ

            Cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan

-          UBND các Tỉnh, Thành phố

-          Lưu: VT, TH, V2-QHQT


Trích theo tài liệu: Giáo hội Phật giáo Việt Nam từ Đại hội đến Đại hội (1981 - 2012) - Người thực hiện: Nguyễn Đại Đồng - Nhà xuất bản Tôn giáo 2012.

Phật Giáo

TIN LIÊN QUAN

Ngắm kiến trúc Chùa Bổ Đà - Trung Tâm phật giáo vùng Kinh Bắc

Ngắm kiến trúc Chùa Bổ Đà - Trung Tâm phật giáo vùng Kinh Bắc

HomeAZ 29/05/2020, 11:17

Chùa Bổ Đà không chỉ là một trong những trung tâm Phật giáo lớn của Việt Nam mà còn có kiến trúc độc đáo, khác biệt so với các ngôi chùa truyền thống ở miền Bắc.

Đức Phật dạy về đối tượng lễ bái qua kinh Thiện Sanh

Kỳ IV 08:33 31/05/2020

Đức Phật chỉ dạy phương pháp thiết lập mối quan hệ hiếu đạo giữa thầy và trò. Bởi lẽ, sinh ta là cha mẹ, tác thành cho ta nên người, có lợi ích, có địa vị trong xã hội không nơi đâu khác là học đường, là bậc sư trưởng.

'Cụ rùa' sống dưới tượng Phật Quan Âm trong chùa ở miền Tây

Kỳ IV 08:31 31/05/2020

“Cụ rùa” sau khi vào chùa được thả nuôi dưới đài Phật Quan Âm, hàng ngày ăn chay.

Mô hình hay góp phần bảo vệ môi trường

Kỳ IV 08:11 31/05/2020

Trong thời gian qua, các ngành các địa phương trên địa bàn TP. Cần Thơ đã nỗ lực triển khai nhiều biện pháp làm giảm thiểu ô nhiễm, nâng cao chất lượng cuộc sống... Một trong những mô hình đã và đang phát huy hiệu quả tích cực là phong trào “Đổi rác lấy quà”.

Học Phật phải thấy lòng nhẹ nhàng

Kỳ IV 07:56 31/05/2020

Khi học Phật Pháp, chúng ta phải làm cách nào để giáo lý của Phật giúp cho tâm tư ta nhẹ nhàng hơn, chứ không làm cho ta nặng nề thêm. Những bài pháp thoại có thể khiến cho đầu óc chúng ta thêm nặng nề nếu chúng ta chỉ học giáo lý với mục đích chất chứa thêm kiến thức.

Từ điển Phật học