Phật Giáo

Thư của Đại hội gửi Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Thứ năm, 13/03/2012 | 14:43

Đại hội đã thành công tốt đẹp về mặt tổ chức và nội dung. Thành tựu này một lần nữa, chứng tỏ Giáo hội Phật giáo Việt Nam là một tổ chức Phật giáo ở trong lòng Đất nước và dân tộc, được Nhà nước và quần chúng nhân dân ủng hộ

Thủ đô Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 1997

Kính gửi: NGÀI TRẦN ĐỨC LƯƠNG

CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Kính thưa Ngài Chủ tịch

Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc lần thứ IV quy tụ 500 đại biểu Tăng  Ni Phật tử khắp các Tỉnh, Thành trong toàn quốc và một số Đại biểu Tăng, Ni, Phật tử Việt Nam ở nước ngoài, họp tại Thủ đô Hà Nội ngày 22 tháng 11 năm 1997. Đặc biệt, Đại hội được hân hạnh đón tiếp chư vị khách quý đại diện Đảng, Nhà nước và các tổ chức đoàn thể, ban ngành.

Sau hai ngày làm việc trong không khí đoàn kết, hòa hợp, Đại hội đã lắng nghe các báo cáo hoạt động của Giáo hội trong nhiệm kỳ III, các tham luận, các ý kiến đóng góp của các Đại biểu, của chư vị Khách quý. Đại hội cũng đã nhất trí thông qua một số tu chỉnh trong Hiến chương của Giáo hội, thông qua chương trình hoạt động của nhiệm kỳ IV của Giáo hội, Đại hội đã suy tôn đức Pháp chủ và Hội đồng Chứng minh, suy cử Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và cuối cùng đã công bố Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội đã thành công tốt đẹp về mặt tổ chức và nội dung. Thành tựu này một lần nữa, chứng tỏ Giáo hội Phật giáo Việt Nam là một tổ chức Phật giáo ở trong lòng Đất nước và dân tộc, được Nhà nước và quần chúng nhân dân ủng hộ, xứng đáng là một tổ chức duy nhất, đại diện cho Phật giáo ở Việt Nam. Đại hội đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của các cấp chính quyền Nhà nước và mọi điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức để tiến hành Đại hội.

Đại hội xin trân trọng gửi đến Ngài Chủ tịch lòng biết ơn chân thành và mong mỏi Ngài Chủ tịch và Chính phủ cùng các cấp chính quyền Trung ương, địa phương tiếp tục lưu tâm giúp đỡ Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong việc thực hiện Nghị quyết và Chương trình hoạt động nhiệm kỳ IV của Giáo  hội.

Kính chúc Ngài Chủ tịch vạn sự an khang trong sự nghiệp lãnh đạo đất nước và nhân dân tiến đến hạnh phúc, phồn vinh.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNHTrích theo tài liệu: Giáo hội Phật giáo Việt Nam từ Đại hội đến Đại hội (1981 - 2012) - Người thực hiện: Nguyễn Đại Đồng - Nhà xuất bản Tôn giáo 2012.

BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z