Phật Giáo

Thông cáo đặc biệt của GHPGVN về Tang lễ Đại lão HT.Thích Trí Tịnh

Thứ năm, 28/03/2014 | 11:45

Tại Trụ sở T.Ư Giáo hội (tại chùa Quán Sứ và Thiền viện Quảng Đức), Trụ sở BTS GHPGVN các tỉnh, thành phố tôn trí Linh đài, treo cờ rủ, biểu ngữ và tổ chức Lễ Truy điệu Đại lão Hòa thượng.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

            HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-

Số: 105/TC/HĐTS

Tp.Hồ Chí Minh, 28 tháng 3 năm 2014

THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT

V/v tổ chức Lễ tang Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh

Đệ nhất Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh
Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam

_________________________________________________________

                   Kính gửi: BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ GHPGVN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh – Đệ nhất Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh, nguyên Trưởng ban Trị sự Thành hội Phật giáo Tp.Hồ Chí Minh, Viện chủ chùa Vạn Đức, quận Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh; Viện chủ chùa Vạn Linh, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

Đại lão Hòa thượng đã được Đảng và Nhà nước trao tặng: Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Độc lập hạng nhất; Huân chương Đại đoàn kết dân tộc; nhiều kỷ niệm chương, huy chương của các Bộ ngành; Bằng tuyên dương Công đức của GHPGVN và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Do niên cao lạp trưởng, Đại lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 09h15 phút ngày 28/03/2014 (28/02/Giáp Ngọ) tại chùa Vạn Đức, số 502 đường Tô Ngọc Vân, phường Tam Phú, quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh. Tang lễ của Đại lão được tổ chức tại Chùa Vạn Đức, quận Thủ Đức từ ngày 29/3/2014 đến hết ngày 02/4/2014 (từ ngày 29/02 đến ngày 03/3/Giáp Ngọ). Lễ Truy điệu và nhập Bảo tháp Đại lão Hòa thượng được tổ chức vào lúc 08h00 ngày 03/04/2014 (04/03/Giáp Ngọ).

Để tưởng nhớ công lao to lớn của Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh đối với Đạo pháp và Dân tộc, Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN quyết định tổ chức lễ tang cấp cao của Đại lão Hòa thượng tại chùa Vạn Đức, quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh. Đồng thời, tại Trụ sở Trung ương Giáo hội (phía Bắc và phía Nam), Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố tôn trí Linh đài, treo cờ rủ, biểu ngữ và tổ chức Lễ Truy điệu Đại lão Hòa thượng cùng thời gian với Trung ương Giáo hội.

VÔ CÙNG KÍNH TIẾC

ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ TỊNH

Đệ nhất Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng Minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự

Trưởng Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Viên tịch, ngày 28 tháng 03 năm 2014 (28/02Giáp Ngọ)
Trụ thế: 98 năm, Hạ lạp: 69 năm

Ghi chú: Biểu ngữ nền màu vàng, chữ đen

Đây là Phật sự đặc biệt quan trọng, đề nghị Quý Ban Trị sự tổ chức và thực hiện tốt nội dung thông cáo đặc biệt này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TGCP
- UBTWMTTQVN
- UBMTTQVN, BTG/SNV các tỉnh, thành phố

"Để biết và hỗ trợ”

- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

            GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC kiêm TỔNG THƯ KÝ

                                    (đã ký)

               Hòa thượng THÍCH THIỆN NHƠN

PGVN
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z