Phật Giáo

Thông điệp chúc mừng Vesak PL. 2563 của Chủ tịch Liên hiệp Phật giáo Los Angeles

Chủ nhật, 28/04/2019 | 11:19

Đại lễ Vasak là một cơ hội để chúng ta bày tỏ lòng tri ân đối với đức Phật về giáo lý từ bi trí tuệ, hòa bình và hiệu quả của Phật giáo vẫn phù hợp với ngày nay. Là những người con Phật, chúng ta phải suy ngẫm và trân trọng những đóng góp của Đức Phật.

Thay mặt Liên hiệp Phật giáo Los Angeles (LABU), tôi cảm ơn tổ chức Quốc gia (UBTCQG) Đại lễ Vesak 2019 đã chọn chủ đề “Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững” trong năm nay.

Đây là một ngày trọng thể để các vị quan chức Chính phủ và Cộng đồng Phật giáo tại Việt Nam thể hiện sự đoàn kết, hòa hợp để truyền bá chính pháp Phật đà.

HT. Bhante Chao Chu (bên trái): Tôi trân trọng kính chào và tôn vinh các nhà tổ chức và người tham gia hội nghị cao quý này. Tôi xin chân thành nguyện cầu cho hội nghị thành công.

HT. Bhante Chao Chu (bên trái): Tôi trân trọng kính chào và tôn vinh các nhà tổ chức và người tham gia hội nghị cao quý này. Tôi xin chân thành nguyện cầu cho hội nghị thành công.

Đây là một ngày quan trọng để những người con Phật khắp nơi trên thế giới tham gia vào sự kiện trọng đại này, nhằm thể hiện sự hộ trì chính pháp, và chia sẻ trí tuệ để làm phong phú thêm sự hiểu biết khác về giáo lý của đức Phật và sự liên quan của nó đối với các vấn đề xã hội.

Đức Phật ra đời trong một bối cảnh xã hội Ấn Độ đầy phức tạp không khác nhiều so với thế giới hiện tại. Những lời dạy vượt thời gian của Đức Phật có thể được sử dụng bởi bất cứ ai, bất kể sự khác biệt về văn hóa. Trách nhiệm của chúng ta là thúc đẩy mang ánh sáng từ bi, trí tuệ Phật pháp đến với mọi người, bất cứ nơi đâu mà mọi người sẵn sàng lắng nghe.

Tôi trân trọng kính chào và tôn vinh các nhà tổ chức và người tham gia hội nghị cao quý này. Tôi xin chân thành nguyện cầu cho hội nghị thành công. Nguyện thông điệp từ bi, trí tuệ, tự do, bình đẳng của đức Phật đến với tất cả chúng sinh.

Hòa thượng Bhante Chao Chu

(đã ký)

Chủ tịch, Liên hiệp Phật giáo Los Angeles (LABU)

Congratulatory message

Dear venerables and distinguished guests,

The Vesak celebration is an opportunity to pay our gratitude to the Buddha for the Dharma and its effectiveness even today. As followers of the Buddha, we have to reflect and appreciate the contributions that have been made by the Buddha. On behalf of the Los Angeles Buddhist Union, I thank the International Council for the Day of Vesak for selecting the theme ‘Buddhist Approach to Global Leadership and Shared Responsibilities for Sustainable Societies’ for this year.

This will be an important day for government officials and the Buddhist community in Vietnam to show their unity to promote the teachings of the Buddha. This will also be an important day for the world’s Buddhists to participate in this significant event to show their support and to share the wisdom to enrich each other’s understanding of the Buddha’s teaching and its relevance to social issues. The Buddha was born in a complex society that is not much different from the present world. The timeless teachings of the Buddha can be used by anyone regardless of cultural differences. It is our responsibility to promote the teachings of the Buddha wherever people are willing to listen.

I salute and honour the organizers and participants of this noble conference. I wish for the conference to be fruitful. May the message of the Buddha reach all beings.

Bhante Chao Chu

President, Los Angeles Buddhist Union

>>Tin tức Vesak 2019 mới nhất

BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z