Phật Giáo

Thông tư hướng dẫn gửi báo cáo tổng kết năm 2014

Thứ năm, 08/11/2014 | 13:58

Vì phật sự chung của Giáo hội, rất mong Quý Ban, Viện Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo các tỉnh, thành hoan hỷ gửi báo cáo về Văn phòng Trung ương Giáo hội theo nội dung thông báo trong thời gian sớm nhất.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
 HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ 
-
Số: 240 /TB.HĐTS 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  -
 Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2014

THÔNG BÁO
GỬI BÁO CÁO TỔNG KẾT PHẬT SỰ NĂM 2014


Kính gửi : - Ban, Viện Trung ương GHPGVN
                  - Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố

Hội nghị Thường niên Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam kỳ III khóa VII (2012 - 2017), sẽ được tổ chức vào các ngày 21, 22, 23, 24/01/2015 (nhằm ngày 02, 03, 04, 05/12/Giáp Ngọ) tại hội trường Văn phòng Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội).

Để có cơ sở số liệu đầy đủ và chính xác công tác phật sự của Quý Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố trong cả nước, Ban Thường Trực Hội đồng Trị sự kính đề nghị Quý Ban, Viện gửi báo cáo tổng kết hoạt động phật sự năm 2014 và chương trình hoạt động phật sự năm 2015 về Văn phòng TWGH.

-Thời gian:
Chậm nhất là ngày 30 tháng 12 năm 2014.

-Nơi gửi:
+ Các tỉnh, thành Phật giáo phía Bắc: Gửi 01 bản về Văn phòng Trung ương GHPGVN (Chùa Quán Sứ, 73 Phố Quán Sứ, Hà Nội), Email: vp1giaohoi@gmail.com; 01 bản về Văn phòng Thường trực GHPGVN.

+ Các tỉnh, thành Phật giáo phía Nam: Gửi 01 bản về Văn phòng Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN (Thiền viện Quảng Đức, 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp. HCM), Email: vitinhvp2@yahoo.com; 01 bản về Văn phòng TW GHPGVN.

Vì phật sự chung của Giáo hội, rất mong Quý Ban, Viện Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo các tỉnh, thành hoan hỷ gửi báo cáo về Văn phòng Trung ương Giáo hội theo nội dung thông báo trong thời gian sớm nhất.

Kính chúc Quý Ban, Viện vô lượng an lạc, phật sự viên thành.

Bị chú:
- Ban Thư ký không tập hợp thành tích Phật sự đối với các báo cáo gửi không đúng thời gian quy định.
 
 TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỔNG THƯ KÝ

(đã ký)

Thượng tọa THÍCH ĐỨC THIỆN
PGVN
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z