Phật Giáo

Thư của GHPGVN gửi cụ Võ Chí Công - Chủ tịch Hội đồng Nhà nước

Thứ năm, 17/01/2012 | 15:48

Một số thành quả bước đầu của Giáo hội chúng tôi trong sự nghiệp biến phương châm “Đạo pháp-Dân tộc và Chủ nghĩa xã hội” thành hiện thực của cuộc sống không thể tách rời sự giúp đỡ và ủng hộ chí tình đó của Đảng và chính quyền các cấp.

Kính thưa Ngài Võ Chí Công,

 Chủ tịch Hội đồng Nhà nước -  Nước  Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Kính thưa Ngài Chủ tịch

Đại hội  Phật giáo Việt Nam kỳ 2 họp tại Hà Nội từ ngày 28 đến hết ngày 29 tháng 10 năm 1987 đã thành công tốt đẹp.

Đại hội đã kiểm điểm hoạt động của Giáo hội trong nhiệm kỳ I, đề xuất chương trình hoạt động của Giáo  hội trong nhiệm kỳ II, đề cử và suy cử thành phần ban lãnh đạo mới của Giáo  hội.

Nhân dịp Đại hội, thay mặt cho toàn thể Tăng, Ni, Phật tử Đại biểu của Đại hội, cho toàn thể Tăng, Ni, Phật tử cả nước, chúng tôi xin gửi tới Ngài Chủ tịch và quý ngài thành viên Hội đồng Nhà nước những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Cũng dịp này, chúng tôi nhờ Ngài chuyển lời chào mừng hết sức trân trọng của chúng tôi tới Ngài Nguyễn Văn Linh, Tổng Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ngài Phạm Hùng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, cùng các ngài thành viên của Hội đồng Bộ trưởng.

Sáu năm nay, từ ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trong quá trình quán triệt và thực hiện phương châm “Đạo pháp-Dân tộc-Chủ nghĩa xã hội”, chúng tôi luôn luôn được sự ủng hộ và giúp đỡ chí tình, thường xuyên và rất có hiệu quả các cấp Đảng và chính quyền, Mặt trận từ Trung ương tới địa phương và các cơ sở. Một số thành quả bước đầu của Giáo hội chúng tôi trong sự nghiệp biến phương châm “Đạo pháp-Dân tộc và Chủ nghĩa xã hội” thành hiện thực của cuộc sống không thể tách rời sự giúp đỡ và ủng hộ chí tình đó của Đảng và chính quyền các cấp.

Chúng tôi hy vọng và tin tưởng rằng, trong thời gian nhiệm kỳ II tới đây, với một sự ủng hộ và giúp đỡ của Đảng và Chính quyền được tiếp tục và tăng cường hơn nữa, Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ thực hiện thành công chương trình hoạt động được đề ra trong Đại hội này, làm tròn sứ mệnh quốc gia và quốc tế của mình, một mặt đóng góp tích cực và có hiệu quả vào sự nghiệp  bảo vệ Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, mặt khác tham gia có hiệu quả vào công cuộc duy trì và bảo vệ hòa bình trong khu vực Nam Á và thế giới.

Chúng tôi kính chúc Ngài Chủ tịch dồi dào sức khoẻ.


Trích theo tài liệu: Giáo hội Phật giáo Việt Nam từ Đại hội đến Đại hội (1981 - 2012) - Người thực hiện: Nguyễn Đại Đồng - Nhà xuất bản Tôn giáo 2012.

BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z