Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Đại hội Đại biểu Toàn quốc GHPGVN lần II nhiệm kỳ 1987 - 1992

Đại hội Đại biểu Toàn quốc GHPGVN lần II nhiệm kỳ 1987 - 1992

Nhiệm kỳ II là giai đoạn phát triển các mặt hoạt động theo chương trình nội dung 6 điểm của Giáo  hội trong thời kỳ đổi mới của xã hội và đất nước, với 37 thành viên Hội đồng Chứng minh, 60 thành viên Hội đồng Trị sự...
Đại hội Đại biểu Toàn quốc GHPGVN lần II nhiệm kỳ 1987 - 1992

Đại hội Đại biểu Toàn quốc GHPGVN lần II nhiệm kỳ 1987 - 1992

Kỳ II 28/11/2012, 11:34

Nhiệm kỳ II là giai đoạn phát triển các mặt hoạt động theo chương trình nội dung 6 điểm của Giáo  hội trong thời kỳ đổi mới của xã hội và đất nước, với 37 thành viên Hội đồng Chứng minh, 60 thành viên Hội đồng Trị sự...

Ban Tôn giáo của Chính phủ thông báo ý kiến của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Ban Tôn giáo của Chính phủ thông báo ý kiến của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Kỳ II 22/01/2012, 15:03

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nhận thấy những điểm sửa đổi trong Hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là phù hợp với pháp luật. Ghi nhận Hiến chương (sửa đổi) đó và thành phần nhân sự lãnh đạo của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Thư của GHPGVN gửi Ban Tôn giáo Chính phủ

Thư của GHPGVN gửi Ban Tôn giáo Chính phủ

Kỳ II 18/01/2012, 14:18

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nhận thấy những điểm sửa đổi trong Hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là phù hợp với pháp luật và uỷ nhiệm Ban Tôn giáo của Chính phủ thông báo cho Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam hoạt động.

Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Kỳ II 18/01/2012, 14:13

Huy hiệu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là hình tròn, vòng trong ở giữa có hoa sen trắng tám cánh, trên nền xanh lá cây đậm với gương sen 8 hột, vòng ngoài có chữ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Thư gửi Tăng,Ni,Phật tử toàn quốc và hải ngoại

Thư gửi Tăng,Ni,Phật tử toàn quốc và hải ngoại

Kỳ II 18/01/2012, 14:09

Giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi toàn thể Tăng, Ni, Phật tử Việt Nam trong nước và hải ngoại hãy tích cực tham gia vào mọi hoạt động của phong trào bảo vệ hòa bình trong nước và ngoài nước, nói lên tiếng nói hòa bình và đoàn kết của đạo Phật

Thư của GHPGVN gửi cụ Võ Chí Công - Chủ tịch Hội đồng Nhà nước

Thư của GHPGVN gửi cụ Võ Chí Công - Chủ tịch Hội đồng Nhà nước

Kỳ II 17/01/2012, 15:48

Một số thành quả bước đầu của Giáo hội chúng tôi trong sự nghiệp biến phương châm “Đạo pháp-Dân tộc và Chủ nghĩa xã hội” thành hiện thực của cuộc sống không thể tách rời sự giúp đỡ và ủng hộ chí tình đó của Đảng và chính quyền các cấp.

Tuyên bố hòa bình của Đại hội Đại biểu lần thứ II GHPGVN

Tuyên bố hòa bình của Đại hội Đại biểu lần thứ II GHPGVN

Kỳ II 17/01/2012, 15:44

Đại hội tin tưởng rằng, trong cuộc gặp gỡ lần thứ ba này giữa Liên Xô và Mỹ, tiếng nói của hòa bình, của lý trí sẽ chiến thắng, nguyện vọng hòa bình của thế giới sẽ được coi trọng, quá trình tiến tới hòa bình sẽ không bị đảo ngược

Phát biểu của HT.Thích Đức Nhuận - Pháp chủ GHPGVN

Phát biểu của HT.Thích Đức Nhuận - Pháp chủ GHPGVN

Kỳ II 17/01/2012, 15:38

Chưa bao giờ Phật giáo Việt Nam thống nhất như ngày nay. Đại nguyện đoàn tụ Phật giáo cả nước, sở dĩ đạt được là nhờ có truyền thống yêu nước do Liệt Tổ đã dày công vun đắp, và ngày nay lại nhờ có sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đại cương chương trình hoạt động của HĐTS GHPGVN nhiệm kỳ II

Đại cương chương trình hoạt động của HĐTS GHPGVN nhiệm kỳ II

Kỳ II 17/01/2012, 15:33

Xây dựng một lớp giảng sư có trình độ Phật học, thực chất có tư duy chánh pháp, tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có nhiệt tình phục vụ lợi ích cho đạo, cho đời để đảm trách việc thuyết giảng giáo lý cho tín đồ, giảng dạy tại các trường Phật học

Thư của cụ Nguyễn Văn Linh gửi Đại hội Đại biểu lần thứ II Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Thư của cụ Nguyễn Văn Linh gửi Đại hội Đại biểu lần thứ II Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Kỳ II 01/01/2012, 11:02

Hơn 40 năm trong công cuộc Cách mạng giành độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc, tiến lên chủ nghĩa xã hội, đông đảo Tăng, Ni và tín đồ đạo Phật đã có nhiều đóng góp xứng đáng vào thắng lợi chung của Đất nước

Xem thêm