Phật Giáo

Thực trạng mối quan hệ giữa giáo dục và tôn giáo ở các nước Âu - Mỹ

Thứ năm, 16/06/2017 | 12:59

Tôn giáo trong xã hội hiện đại: Nền giáo dục có ảnh hưởng đến niềm tin tôn giáo như thế nào?

“Luận án thế tục hóa” như đề xuất của các nhà xã hội học cho thấy tôn giáo mất đi sự ảnh hưởng đối với xã hội khi nó trở nên ngày càng hiện đại. Dữ liệu thu thập từ các quốc gia hiện đại có xu hướng thúc đẩy luận án này. Khoảng 40% sinh viên vào thập niên 1970 của thế kỷ 20 các trường học ở Anh đã đã tham dự lễ cuối tuần (Chủ nhật) tại các nhà thờ.

Năm 2017, chỉ còn 10%. Những danh tính "không liên quan đến tôn giáo" chỉ được thực hiện bởi 5% dân số Hoa Kỳ năm 1972. Năm 2016 ¼ số người tuyên bố "không liên quan đến tôn giáo".

Mọi người có khuynh hướng tách tôn giáo khỏi cuộc sống của họ cũng như từ các tổ chức mà họ tương tác. Khái niệm này không phải là mới, năm 1822, Tổng thống thứ ba của Hoa Kỳ Thomas Jefferson (Nhiệm kỳ 04/03/1797 – 04/03/1801), tiên đoán rằng Chủ nghĩa Unitarian (thuyết nhất thể) sẽ là tôn giáo đa số trên toàn thế giới. Theo một nghiên cứu do Trung tâm Nghiên cứu Pew (Hoa Kỳ) thực hiện về mối quan hệ giữa giáo dục và tôn giáo ở Hoa Kỳ, luận điểm thế tục được hỗ trợ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sinh viên tốt nghiệp Đại học có nhiều khả năng tuyên bố rằng tôn giáo đang đóng một vai trò nhỏ trong cuộc sống của họ, họ không cần cầu nguyện thường xuyên. Có một xác suất cao rằng những người có học vị cao tự nhận mình là những người theo Chủ nghĩa Vô thần.

Tuy nhiên, những Nghiên cứu được tiến hành trong và năm gần đây đã dẫn đến việc nhận ra rằng tôn giáo có thể bền vững hơn so với những suy nghĩ trước đây. Trong khi châu Âu đã chứng chứng sự gia tăng của chủ nghĩa thê tục, thì nó ít được tuyên bố rõ ràng hơn ở Hoa kỳ. Mặc dù số công dân Hoa Kỳ không có liên kết trong gia tăng tôn giáo, hơn 70% tiếp tục tự nhận mình là người theo Cơ Đốc giáo. Có thể đoán được một cách an toàn rằng Secularization (sự phi tôn giáo hóa nhà trường) và hiện đại hóa có liên quan theo những cách phức tạp.

Nếu đọc kỹ hơn các dữ liệu từ Trung tâm Nghiên cứu Pew (Hoa Kỳ) đã minh họa một bức tranh tốt hơn nhưng cũng khá phức tạp. Người ta thấy rằng những người theo tôn giáo Cơ Đốc giáo với những thành tựu học vấn cao hơn so những người có trình độ học vấn thấp hơn. Đặc biệt, điều này đáng chú ý ở những tín hữu Tin Lành giáo, nơi sinh viên tốt nghiệp đại học có xu hướng thường xuyên đến nhà thờ hơn thường là những người không phải là sinh viên cao đẳng. Độc lập hơn với những thành tựu giáo dục của họ, những tín hữu Kitô giáo này tìm thấy ý nghĩa trong kinh nghiệm ở nhà thờ.

Philip Schwadel của Đại học Nebraska cùng với các đồng nghiệp nghiên cứu cho rằng, có sự khác biệt tồn tại đáng kể khi nói đến sự tục hóa giữa châu Âu và Hoa Kỳ.

Ở Châu Âu, tôn giáo có tổ chức từ lâu đã được liên kết với các Chính phủ và do đó sự phản đối với Chính phủ có nghĩa là đối lập với nhà thờ. Sự ủng hộ của Chính phủ đối với tôn giáo ở một số quốc gia châu Âu đã làm suy yếu các cộng đồng sinh hoạt tôn giáo tại các nhà thờ.

Ở Hoa Kỳ thì ngược lại, thúc đẩy các nhà lãnh đạo tôn giáo bởi các lợi ích khác từ dân chúng. Họ phải có được số lượng ngày càng gia tăng của giáo dân, nếu họ muốn duy trì và phát triển tôn giáo của họ.

Vân Tuyền (Nguồn: WorldReligionNews)
Vân Tuyền
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z