Phật Giáo

Tiểu sử cố Ni trưởng Thích nữ Diệu Tín

Thứ năm, 31/03/2016 | 06:24

Ni trưởng bản chất rất thông minh và chuyên cần học vấn, chỉ trong 3 năm Ni Trưởng thuộc lào tứ thời khóa tụng và 4 quyển luật Truồng Hàng bằng chữ Hán (chữ nho). Năm 1939 Ni Sư thọ Sa Di và Thức Xoa tại giới Đàn Chùa Long Phước cây Giang (Bạc Liêu)

1. THÂN THẾ

Ni Trửng Thích Nữ Diệu Tín, thế danh là: Nguyễn Thị Thêm, sinh năm 1918 (năm Kỷ Mùi). Tại xã Tân Lộc (Thới Bình, Cà Mau). Thân Phụ là ông Nguyễn Văn Đồng – Pháp danh Thiện Từ. Mẹ là Bà Đặng Thị Nhị - Pháp danh là Diệu Hương.

Ni Trưởng có 8 anh chị em, Ni trưởng là người thứ 5 trong gia đình, anh thứ tư là Hòa thượng Thích Nhật Minh là vị danh tăng của Miền Nam, đã xây dựng và kiến thiết nhiều Chùa, như tỉnh Cà Mau, tỉnh Sóc Trăng, Tp. Hồ Chí Minh, Viện Chủ tổ đình Linh Sơn Q.1 Tp.HCM và sáng lập Phật Tích Tòng Lâm huyện Long Thành. Người em thứ 7 là Ni sư Thích Nữ Diệu Hiền, hiện tu học tại tổ đình Linh Sơn.
 
2. THỜI KỲ XUẤT GIA HỌC ĐẠO

Ni Trưởng được sinh ra trong một gia đình Nho giáo phật tử thuần thành, ông nội của Ni rưởng là người khai hoan sáng lập Chùa Từ Phước.

Phụ Thân của Ni trưởng cũng đã xuất gi tu học tại chùa Đại Giác. Khi Ni Trưởng lên 13 tuổi thì Thân Mẫu qua đời. Từ đó Ni Trưởng vào chùa Quan Âm Phật Tự xuất gia với vị Sư bà Thích Nữ Như Hạnh, là cô ruột của Ni Trưởng.

Ni trưởng bản chất rất thông minh và chuyên cần học vấn, chỉ trong 3 năm Ni Trưởng thuộc lào tứ thời khóa tụng và 4 quyển luật Truồng Hàng bằng chữ Hán (chữ nho). Năm 1939 Ni Sư thọ Sa Di và Thức Xoa tại giới Đàn Chùa Long Phước cây Giang (Bạc Liêu)

Đễ viên mãn Tam Đàn Pháp Giới năm 1942 do sự chuyên cần Ni Sư được Sư Bà Diệu Hạnh cho thọ giới Tỳ Kheo tại giới Đàn Chùa Phước Hưng ở Cổ Cò tỉnh Sóc Trăng. Vào những năm 40 Ni Trưởng được tuyển chọn vào trường Gia Giáo Chùa Giác Hoa Cái Dày tỉnh Bạc Liêu để tu học. Do các vị Hòa thượng Khánh Anh, Hòa thượng Huệ Quang, Hòa thượng Phổ Chiếu cùng các chư vị Hòa thượng Khai mở để đào Ni tài cho Phật giáo.

Sau khi ra trường, Ni trưởng trở về chùa Quan Âm Phật Tự cùng với Sư bà Diệu Hạnh hoằng dương Phật Pháp tại địa phương.

3. THỜI GIAN HÀNH ĐẠO

Ni Trưởng cùng với Ni Trưởng Diệu Pháp học cùng khóa và chuyên giảng dạy giáo lý cho Ni chúng tại 2 tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu.

Vào những năm 1950 – 1954 Ni Trưởng cùng với Hòa Thượng Thích Nhựt Minh (anh ruột của Ni Trưởng) cùng chư tôn Thiền Đức tăng ni thành lập Hội Phật Giáo Phú Quốc liên tỉnh Cà Mau Bạc Liêu. Từ đó Ni trưởng đi khắp các chùa trong tỉnh để vận động đồng bào phật tử tích cực tham gia phong trào Phật Giáo Phú Quốc do MT vận động.

Năm 1954 – 1963 Ni Trưởng tham dự và giảng dạy giáo lý cho Ni giới chùa Phước Hòa, chùa Đại Giác, chùa Vạn Đức ở tỉnh Sóc Trăng.

Năm 1964 GHPGVN Thống Nhất ra đời Ni trưởng được mời làm thành viên Ban Đại Diện Phật Giáo tỉnh An Xuyên nay là Cà Mau và tiếp tục công tác Giáo Hội lãnh đạo Ni giới qua các khóa Hạ tại Chùa Quan Âm Cổ Tự (Chùa Phật Tổ) Cà Mau.

Năm 1979 Ni trưởng cùng với nhị vị Ni trưởng Diệu Pháp, Ni trưởng Phước Hưng tham gia phong trào Phật giáo yêu nước Miền Nam.

Năm 1984 khi thống nhất Phật giáo cả nước Ni trưởng được mời vào làm thành viên Ban trị sự PG tỉnh Minh Hải qua 3 nhiệm kỳ.

Năm 1987, 1990, 1995 Ni trưởng luôn được suy cử làm Yết Ma tại các đại giới đàn: Quan Âm, Trí Tâm và Thiện Tường.

Năm 1997, tỉnh Minh Hải được chia làm 2 tỉnh, Cà Mau và Bạc Liêu Ni trưởng được Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Cà Mau suy cử làm phó trưởng Ban trị sự Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ IV (năm 2002 – 2007) và nhiệm kỳ V (2007- 2012).

Là bậc tôn túc của Ni giới 2 tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu, nên từ năm 2002 – 2011 Ni trưởng được cung thỉnh vào ngôi vị Hòa Thượng đàng đầu của 6 Đại giới Đàn của Ni giới trong 2 tỉnh.

Năm 2012, xét thấy do niên cao lạp trưởng nên đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ VI (2012 – 2017) CUNG THỈNH Ni Trưởng làm chứng minh Ban trị sự và chứng minh Phân Ban đặt Trách Ni giới thuộc Ban tăng sự Phật giáo tỉnh Cà Mau.

Do công hạnh của Ni trưởng đã có nhiều cống hiến cho Đạo pháp và dân tộc nên được UBND tỉnh và Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc tỉnh tặng nhiều Bằng khen đồng thời nhận được nhiều bằng tuyên dương công đức của giáo hội.

4. THỜI KỲ VIÊN TỊCH

Với báu thân di thục, hiện hữu trên cõi đời theo duyên giả hợp, sau hơn 90 năm hoạt động liên tục chắc chắn cũng đến ngày hao mòn và suy yếu, do đó trong những năm tháng sau cùng của cuộc đời, khi sức khỏe của Ni trưởng có phần suy yếu nhưng Ni trưởng lúc nào cũng giữ chánh niệm bằng câu niệm Phật, tay lần Tràng Hạt Bồ Đề, thế rồi theo duyên tan hợp, Ni trưởng đã thuận thế vô thường thâu thần viên tịch vào lúc 04h15 ngày 09/02/2016 nhằm ngày mùng 02 tháng giêng năm Bính Thân tại tổ đình Sắt Tứ Quan Âm cổ tự (Chùa Phật Tổ) khóm 3, phường 4, T.Phố Cà Mau.

Trụ thế: 98 năm  - Hạ lạp: 78 năm.

Thế là Ni trưởng đã viên thành đại nguyện. Giác linh Ni trưởng đã trở về thế giới Niết Bàn vô tung bất diệt, nhưng công đức và đạo hạnh của Ni trưởng mãi mãi lưu lại trong tâm tư, trong ký ức của người con Phật và trang sử phật giáo muôn màu của tỉnh nhà.

Như Thanh
Như Thanh
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z