Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Thứ tư, 04/10/2017, 13:22 PM

Tp.HCM: Ngày 16.10.2017 "Hội nghị sinh hoạt GH tại Thiền viện Quảng Đức"

1. Thời gian: 01 ngày, 16 tháng 10 năm 2017. 2. Địa điểm: Hội trường Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN (Thiền viện Quảng Đức, 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh).

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
-
Số : 534 /TB. HĐTS 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-
Tp. Hồ Chí Minh, ngày  03 tháng  10  năm 2017 

                       
THÔNG BÁO
V/v Tổ chức Hội nghị sinh hoạt Giáo hội
Tiến tới Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII 
 
 
Kính gửi: - BAN, VIỆN TRUNG ƯƠNG GHPGVN
                - BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH, THÀNH PHỐ
 
Đại hội Đại biểu toàn quốc Giáo hội Phật giáo Việt Nam lần thứ VIII nhiệm kỳ 2017 - 2022, sẽ được tổ chức tại Thủ Đô Hà Nội vào các ngày 19, 20, 21, 22/11/2017. Đại hội diễn ra trong bối cảnh đất nước đang trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Với chủ đề "Trí tuệ - Kỷ cương - Hội nhập - Phát triển”, Giáo hội sẽ tiếp tục phát huy những thành quả Phật sự đạt được sau hơn 35 năm của 7 nhiệm kỳ hoạt động. Bằng tinh thần trách nhiệm của các thành viên Giáo hội sẽ nêu cao trí tuệ tập thể nhằm mục đích xây dựng chiến lược phát triển cho các hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp từ Trung ương đến địa phương cho nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022) và các nhiệm kỳ tiếp theo, định hướng tầm nhìn đến năm 2030. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức Hội nghị sinh hoạt Giáo hội triển khai công tác Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII như sau:

1. Thời gian: 01 ngày, 16 tháng 10 năm 2017.

2. Địa điểm: Hội trường Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN (Thiền viện Quảng Đức, 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh).

3. Thành phần tham dự:

- Ban, Viện Trung ương Giáo hội: mỗi Ban, Viện 05 đại biểu

- Ban Trị sự GHPGVN 34 tỉnh, thành phía Nam: mỗi đơn vị 10 đại biểu

- Phân ban Ni giới Trung ương: 10 đại biểu

- Khách quý (Trung ương và Tp. Hồ Chí Minh): 10 đại biểu.

4. Nội dung sinh hoạt:

a. Ban Thư ký triển khai công tác tổ chức Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

b.Ban Hoằng pháp Trung ương, Ban Văn hóa, Ban Nghi lễ Trung ương triển khai một số công tác có liên quan.

c. Ban Thông tin, Báo chí, Văn nghệ, Triển lãm trình bày kế hoạch thông tin truyền thông tiến tới Đại hội VIII Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

5. Phương thức thực hiện:

Quý Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành, Phân ban Ni giới Trung ương gởi danh sách đại biểu tham dự Hội nghị sinh hoạt Giáo hội về Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, chậm nhất là ngày 12/10/2017 (Email: [email protected])

Để công tác tổ chức Hội nghị sinh hoạt Giáo hội tiến đến Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VII thành công tốt đẹp, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN kính đề nghị Quý Ban quan tâm thực hiện theo tinh thần Thông báo này.

Thông báo này thay cho Thư mời tham dự Hội nghị nêu trên.
Trân trọng./.
 
Nơi nhận :
- Như trên
- Ban TGCP, Vụ PG "để b/c”
- Lưu Vp1 – VP2.
 
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH     

(đã ký)
 
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn 

TIN LIÊN QUAN

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

HomeAZ 27/01/2021, 16:00

Các loại tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021 được giới thiệu dưới đây sẽ đáp ứng nhu cầu chi phối, cân bằng nguyên lý Âm Dương, từ đó củng cố các mối quan hệ của gia ch sao cho tích cực nhất.

Khi nào thì nghiệp chuyển?

Thông báo 16:25 22/06/2022

Kính bạch Thầy, con thường nghe nói tu là chuyển nghiệp, nhưng con không biết phải chuyển nghiệp như thế nào? Và nghiệp là gì mà phải chuyển? Kính xin thầy giải đáp cho chúng con được hiểu.

Những mức độ phản ứng khi bị tổn thương...

Thông báo 15:53 22/06/2022

Để có được bình yên, ai cũng phải học cách từ bi với cuộc sống, đó là bài học mà ai cũng phải tự mình học cho thuộc, vì không ai có thể thay thế cho ai thương được cuộc đời. Khi trong tâm không có được nhiều từ bi, con người dễ dàng bị khuất phục bởi các thế lực bên ngoài.

Con phải làm gì với số phận của mình khi có quá nhiều bất như ý đến với con?

Thông báo 15:14 22/06/2022

Vì sao con sống hiền thiện, tâm không ác, không làm gì xấu với ai, nhưng con lại bị những điều bất như ý và đau khổ đến với con và gia đình con. Đó có phải là định mệnh của con không?

Ăn chay có thể ăn trứng được không?

Thông báo 15:04 22/06/2022

Gia đình tôi ăn chay trường, vừa rồi tôi có tìm hiểu vài cuốn sách dạy nấu chay nhưng lại thấy một số các món chay có thành phần là trứng gà. Theo mẹ tôi thì ăn chay là không được ăn trứng. Vậy tại sao trong sách dạy nấu chay lại nói như vậy?