Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Từ điển phật học online
Từ điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bạn đang tìm kiếm để hiểu ý nghĩa của từ khóa . Ý nghĩa của từ hạ theo Tự điển Phật học như sau:

có nghĩa là:

5277悉曇字???(ha)。又作呵、訶、㰤、歌。爲悉曇五十字門之一。爲與迦字等區別,古來稱之爲因業之賀字。瑜伽金剛頂經釋字母品(大一八‧三三九上):「賀字門,一切法因不可得故。」又大日經卷七釋說其字相字義謂,訶字門,一切諸法之因不可得,蓋梵語怛嚩(hetavas,爲 hetu 之複數),即因之義。蓋一切諸法無不由因緣生,此因緣亦由因緣生,輾轉而從緣,其最後爲無依,故以無住爲本。已本不生,因是法界,緣亦是法界,因緣所生之法亦爲法界。如阿字本不生而能生一切法,今賀字無因待而能爲諸法之因體。〔方廣大莊嚴經卷四、文殊問經字母品第十四、大日經卷二具緣品、卷六百字成就持誦品、不空羂索神變真言經卷十四〕

Trên đây là ý nghĩa của từ trong hệ thống Tự điển Phật học online do Cổng Thông tin Phật giáo Việt Nam cung cấp. Các từ khóa khác về Phật học trên hệ thống sẽ được tiếp tục cập nhật.

Cảm ơn bạn đã truy cập Tự điển Phật học online trên trang nhà.

Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm các từ khóa Phật học khác có cùng ký tự tương ứng trên Tự điển Phật học online:

Ha hạ hạ hạ hạ hạ an cư hạ an cư hạ an cư Hà Bá
Tự điển Phật học online được cung cấp bởi Cổng thông tin Phật giáo Việt Nam.