Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Từ điển phật học online
Từ điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bạn đang tìm kiếm để hiểu ý nghĩa của từ khóa . Ý nghĩa của từ tạ theo Tự điển Phật học như sau:

có nghĩa là:

Cảm ơn—To thank—To return with thanks.

Trên đây là ý nghĩa của từ trong hệ thống Tự điển Phật học online do Cổng Thông tin Phật giáo Việt Nam cung cấp. Các từ khóa khác về Phật học trên hệ thống sẽ được tiếp tục cập nhật.

Cảm ơn bạn đã truy cập Tự điển Phật học online trên trang nhà.

Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm các từ khóa Phật học khác có cùng ký tự tương ứng trên Tự điển Phật học online:

ta bà thế giới chủ ta bà tịnh độ tá bá định dận ta bà, sa bà tạ băng oánh tá biệt danh thông tá biệt danh thông tả bình tả bình ta cát lợi đa da ni
Tự điển Phật học online được cung cấp bởi Cổng thông tin Phật giáo Việt Nam.