Phật Giáo

Từ điển Phật học Tummo chạy trên điện thoại Android

Thứ năm, 04/09/2014 | 10:27

Từ điển Phật học Tummo Buddhist đã có phiên bản Android đầu tiên do Tummosoft xuất bản vào đầu tháng 9/2014.

Phần mềm từ điển Phật học Tummo Buddhist giúp bạn nhanh chóng tra cứu những thông tin về Phật học.
 
Chỉ bằng cách nhập một từ khóa để tìm kiếm, Tummo Dictionary sẽ giúp bạn trải nghiệm sâu hơn, tích lũy nhiều hơn kiến thức Phật học nhờ vào các liên kết từ vựng bên trong từ điển.

Ngoài ra, bạn còn có thể tra cứu từ theo danh sách sẵn có trong từ điển một cách nhanh chóng.
 
Với Tummo Buddhist Android, bạn sẽ mang theo bên mình một chiếc từ điển Phật học bỏ túi, tiện tra cứu mỗi khi rảnh rỗi.

Vẫn sử dụng các nguồn dữ liệu có sẵn trên phiên bản Windows, và có chức năng sẵn sàng download thêm các từ điển đươc liên tục bổ sung từ máy chủ Tummosoft.
 
Hãy download Tummosoft từ hệ thống Google Play, Amazon Store tại địa chỉ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tummosoft.dictionary

Nguyễn Văn Hiến
Nguyễn Văn Hiến
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z