Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

Thứ sáu, 30/08/2019, 08:09 AM

Từ vựng Phổ thông Phật học tiếng Anh (III)

Khi chúng ta mở kinh điển Phật giáo ra đều sẽ nhìn thấy một bài “Khai Kinh Kệ” với mục đích nhằm tán dương công đức của Đức Phật. Trải qua trăm ngàn kiếp ta mới được gặp chân lý của Ngài, và khi đọc kinh cần phải hiểu được nghĩa chân thật của từng trang, từng câu, từng chữ trong Kinh.

 >>Kiến thức

Từ vựng:

- unsurpassed (adj) /ˌʌnsərˈpæst/: vô thượng

- profound (adj) /prəˈfaʊnd/: thâm sâu

- encounter (v) /ɪnˈkaʊntər/: gặp gỡ

- eon [n] /ˈiːən/: kiếp 

- uphold (v) /ʌpˈhoʊld/: thọ trì

- fathom (v) /ˈfæðəm/: giải nghĩa, hiểu nghĩa, hiểu 1 cách thấu đáo.

Ví dụ:

Verse for opening a Sutra

The unsurpassed, profound, and wonderful Dharma,

Is difficult to encounter in hundreds of millions of eons,

I now see and hear it, receive and uphold it,

And I vow to fathom the Tathagata's true meaning.

Tạm dịch:

Kệ Khai Kinh

Pháp vi diệu rất sâu vô thượng

Trăm nghìn muôn ức kiếp khó gặp

Con nay thấy nghe xin thọ trì

Nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai.

Tại sao Phật Pháp Tăng lại cao quý?

Phật giáo thường thức 09:46 22/02/2020

Đức Phật từng dạy: “Tin ta mà không hiểu Ta là phỉ báng Ta”. Người sơ cơ mới tìm hiểu đạo Phật, trước khi phát nguyện quy y Phật, Pháp, Tăng – Tam Bảo cần phải hiểu được ý nghĩa và lợi ích của việc quy y thì mới đem lại những lợi ích thiết thực nhất.

Dịch COVID-19 ngày 21-2: thêm 2 nước lần đầu có ca nhiễm

Phật giáo thường thức 09:45 22/02/2020

Hàn Quốc vừa thông báo thêm 1 ca tử vong và các ca nhiễm SAR-CoV-2 mới vào chiều 21-2, nâng tổng số ca nhiễm trên toàn quốc lên 209 người. Tổng số ca mắc trong các nhà tù của Trung Quốc là 512.

Người cư sĩ hộ độ Tam bảo tích cực

Phật giáo thường thức 09:43 22/02/2020

Trưởng giả Anāthapiṇḍika (Cấp-cô-độc) - Tại kinh thành Sāvatthi (Xá-vệ) có một trưởng giả triệu phú tên Sudatta tính tình hào phóng, quảng đại. Ông có hạnh bố thí đặc biệt, thường xuyên phân phát giúp đỡ cho người nghèo không nơi nương tựa. Vì vậy người đời gọi tặng ông với mỹ danh Anāthapiṇḍika (Cấp-cô-độc) để nói lên công hạnh bố thí của ông.

Một bệnh nhân Trung Quốc tái nhiễm COVID-19

Phật giáo thường thức 09:24 22/02/2020

Tại Trung Quốc, một bệnh nhân từng được chữa khỏi COVID-19 đã phải nhập viện trở lại sau khi có kết quả dương tính với virus Corona mới trong thời gian cách ly ở nhà.