Tuần lễ Vesak tại Sri Lanka PL.2562

Thứ năm, 04/05/2018 | 13:54

Tuần lễ Vesak Quốc gia tại Đảo quốc Phật giáo Sri Lanka đã diễn ra từ các ngày 26/04 - 02/05/2018. 

Đại lễ Vesak Quốc gia PL.2562 (2018) được tổ chức tại ngôi già lam cổ tự Mahiyangana Raja Maha Vihara, Bingiriya, Kurunegala vào hôm 28/04/2018, với sự hiện diện của cư sĩ Maithripala Sirisena, Tổng thống Sri Lanka.
 
Đại lễ năm nay được tổ chức nhằm kiến tạo một xã hội “phật tử trí tuệ”, xây dựng những mô hình cơ sở tự viện Phật giáo làng xã như trung tâm phát triển tôn giáo để nhận thức mục tiêu phát triển bền vững.

Các chương trình tôn giáo được tổ chức trong Tuần lễ Vesak Quốc gia gồm 150 chương trình phát triển tâm linh ở thành phố Kurunegala, thủ phủ của tỉnh Tây Bắc, 6 dịch vụ lưu động, 16 chương trình đào tạo Phật học, 61 chương trình sức khỏe và giáo pháp, 30 chương trình thiền định dành cho trẻ em, 18 chương trình hướng nghiệp và Phật giáo.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vân Tuyền
(Theo The Sunday Times)
Vân Tuyền
Phật Giáo
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ