Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Thứ sáu, 27/10/2017, 11:12 AM

Bộ mặt thật của Lý Hồng Chí và bản chất "lừa đảo"

Lý Hồng Chí đã ngụy biện rằng Pháp Luân Công là pháp môn cao cấp của Phật gia, là một trong tám vạn bốn ngàn pháp môn của Phật pháp. Sau đó Lý Hồng Chí tự ví Pháp Luân Công là đặc tính của vũ trụ Phật pháp. So sánh Phật pháp để chỉ thực tại chân như (vũ trụ) theo quan điểm truyền thống của Phật giáo để bài xích một tổ chức, cũng như kinh sách của Phật giáo. Nếu so sánh kiểu đó thì chẳng có cái gì sánh được với Phật pháp. Bởi vì Phật pháp là một cách gọi vũ trụ của Phật giáo.

Chương 1: Các bằng chứng Pháp Luân Công gây mâu thuẫn và bài xích các tôn giáo văn hóa tín ngưỡng

1. Bằng chứng Lý Hồng Chí phỉ báng tôn giáo khác 
1.1. Phỉ báng đức Phật, cho rằng đức Phật không nhận thức được chân thực của Phật pháp, mà chỉ hắn mới nhận thức được

"Phật Như Lai giảng thoại ấy, là thể hiện của Phật tính, cũng xứng là biểu hiện của pháp, nhưng vẫn không phải pháp thực chất của vũ trụ, vì quá khứ quyết không cho phép con người biết được thể hiện chân thực của Phật pháp. Phật pháp là gì thì phải tu luyện lên cao tầng thì mới có thể ngộ ra được, thế nên lại càng không để con người biết được thực chất của tu luyện chân chính". (Pháp Luân Đại Pháp - Tinh Tấn Yếu Chỉ Lý Hồng Chí, 8 tháng 10, 1995 - http://vi.falundafa.org/book/jjyz_html/jjyz.html#Heading__4163)

Nghĩa là những gì đức Phật Thích Ca Mâu Ni có chút ít dính dáng đến Phật pháp nhưng không phải là pháp chân thực của vũ trụ, vì Phật Thích Ca Mâu Ni thuộc về quá khứ, (cái gì đó?) quyết không cho con người biết chân thực của Phật pháp. Và muốn biết được về Phật pháp chân thực thì phải lên cao tầng mới biết được và Lý Hồng Chí đang giảng pháp tại cao tầng. Lý Hồng Chí khẳng định: "Cả trong và ngoài nước hiện nay có mình hắn giảng pháp tại CAO TẦNG":

“Đương nhiên, không phải nói là công pháp của những người khác không tốt; tôi chỉ nói rằng họ không truyền gì tại cao tầng.Tôi cũng biết rõ tình thế khí công trên toàn quốc. Cả trong ngoài nước hiện nay, về việc truyền công lên cao tầng một cách chân chính, thì chỉ có mình cá nhân tôi đang làm. Truyền công lên cao tầng ấy, tại sao không có ai làm?”
(Lý Hồng Chí, Chuyển Pháp Luân, trang 1)

1.2. Phỉ báng đức Phật không nhận thức được vũ trụ

“Thực ra thiên thể quá to lớn, vượt khỏi nhận thức về vũ trụ của Phật Đà” (Pháp Luân Đại Pháp - Tinh Tấn Yếu Chỉ Lý Hồng Chí, 8 tháng 10, 1995 - http://vi.falundafa.org/book/jjyz_html/jjyz.html#Heading__4163)

Cơ sở đâu để Lý Hồng Chí nói rằng đức Phật Thích Ca Mâu Ni không nhận thức được thiên thể? Trong khi cho đến hiện nay những điều kinh sách Phật giáo nói về vũ trụ là hoàn toàn phù hợp với khoa học.

Xem thêm bài:
1.3. Phỉ báng đức Phật mới đạt tầng Như Lai 

“Thích Ca Mâu Ni dưới cội Bồ đề khai công khai ngộ rồi, chưa lập tức đạt đến tầng Như Lai. Trong suốt 49 năm truyền pháp, Ông liên tục tự mình đề cao. Mỗi khi đề cao (lên) một tầng, Ông quay lại xét thấy pháp mình vừa giảng xong không còn đúng nữa. Lại đề cao lên, Ông phát hiện rằng pháp mình vừa giảng xong lại cũng không đúng nữa. Cứ đề cao lên, Ông lại phát hiện rằng pháp vừa giảng xong lại không còn đúng. Trong toàn bộ 49 năm, Ông không ngừng thăng hoa như thế; mỗi lần đề cao (lên) một tầng, (Ông) lại phát hiện pháp Ông giảng trước đó về nhận thức đều là rất thấp”.
(Lý Hồng Chí, Chuyển Pháp Luân, trang 5).

Như trên đã đưa ra bằng chứng bản thân Lý Hồng Chí tự nhận mình giảng pháp tại “CAO TẦNG”.

1.4. Phỉ báng Phật giáo coi Phật giáo không so sánh được với Pháp Luân Công

"Pháp Luân Đại Pháp là lần đầu tiên từ vạn cổ đưa đặc tính của vũ trụ (Phật pháp) lưu cấp cho con người, tương đương với lưu cấp cho con người một chiếc thang lên trời, vì vậy chư vị lẽ nào có thể dùng những điều trong Phật giáo để đo lường Đại Pháp của vũ trụ?” (Pháp Luân Đại Pháp - Tinh Tấn Yếu Chỉ Lý Hồng Chí, 8 tháng 10, 1995 - http://vi.falundafa.org/book/jjyz_html/jjyz.html#Heading__4163)

Lý Hồng Chí đã ngụy biện rằng Pháp Luân Công là pháp môn cao cấp của Phật gia là một trong tám vạn bốn ngàn pháp môn của Phật pháp. Sau đó Lý Hồng Chí tự ví Pháp Luân Công là đặc tính của vũ trụ Phật pháp. So sánh Phật pháp để chỉ thực tại chân như (vũ trụ) theo quan điểm truyền thống của Phật giáo để bài xích một tổ chức, cũng như kinh sách của Phật giáo. Nếu so sánh kiểu đó thì chẳng có cái gì sánh được với Phật pháp. Bởi vì Phật pháp là một cách gọi vũ trụ của Phật giáo. 

Nói cách khác ban đầu Lý Hồng Chí tự nhận (5 bài tập, kinh sách của mình) là Đại Pháp, là cao cấp của Phật pháp để bài xích Phật giáo. Dùng Phật pháp (một khái niệm để chỉ thực tại khách quan toàn bộ vũ trụ) để bài xích Phật giáo (kinh sách Phật giáo, tổ chức Phật giáo) xong lại tự nhận (5 bài tập, kinh sách của mình) là Đại Pháp là cao cấp của Phật pháp để bài xích Phật giáo.

1.5. Phỉ báng trường phái Thiền tông của Phật giáo

“Chúng tôi nói cái pháp môn ấy là thứ dùi sừng bò. Sao lại gọi là dùi sừng bò? Khởi đầu khi Đạt Ma dùi vào trong thì thấy còn rộng; nhị tổ dùi vào thì thấy không còn rộng nữa; tam tổ thì thấy còn lọt được; tứ tổ thì thấy hẹp lắm rồi; ngũ tổ về cơ bản chẳng còn gì để dùi nữa; tới lục tổ Huệ Năng thì đã đến đỉnh (sừng bò) và có dùi cũng chẳng đi đến đâu được nữa”.
(Lý Hồng Chí, Chuyển Pháp Luân, trang 5).

1.6 Phỉ báng cõi Tịnh độ của Phật giáo

“Đệ tử: Thế giới Pháp Luân và thế giới Cực Lạc trong Tịnh độ có gì khác biệt? Sư phụ: Thế giới Pháp Luân của chúng tôi lớn hơn, tầng thứ cao hơn, cũng tức là xa hơn”.

1.7. Xúc phạm đức Phật và chúa Jesus

Tạo ra hàng triệu Phật Thích Ca và chúa Jesus: “I'm not Jesus, and I'm not Sakyamuni, but the Fa has created millions and millions of Jesuses and Sakyamunis who have the courage to walk the path of Truth, who have the courage to risk their lives for the sake of the Truth, and who have the courage to devote their lives to saving sentient beings” (Teaching the Fa at the Washington, D.C. Fa Conference, July 22, 2002 Li Hongzhi).

Dịch ra tiếng Việt như sau: “Tôi không phải là Giê-su và tôi cũng không phải là Thích Ca Mâu Ni nhưng Pháp Luân Công đã tạo ra hàng triệu triệu Giê-su và Thích Ca Mâu Ni những người có can đảm bước trên con đường chân lý, những người có can đảm dấn thân vì chân lý và những người có can đảm hiến dâng mạng sống của mình để cứu vớt chúng sinh”. (Teaching the Fa at the Washington, D.C. Fa Conference, July 22, 2002 Li Hongzhi)

1.8. Cho rằng trên thiên đường của Thiên Chúa giáo không có người phương Đông

Ví dụ: “Đệ tử: Con là giáo đồ Ki-tô đã được mục sư làm lễ rửa tội? Sư phụ: Có thể tu Đại Pháp như nhau. Luyện Pháp Luân Đại Pháp chư vị muốn luyện thì cứ luyện không sao cả. Ai cũng sẽ không trừng phạt chư vị, đều là tu luyện Chính Pháp. Chư vị muốn ở môn nào là do chư vị quyết định, tôi bảo chư vị rằng Ki-tô giáo nó cũng là chính giáo. Chỉ là đều ở vào thời kỳ mạt pháp rồi, giáo nghĩa đều (bị) con người ngày nay lý giải sai lệch rồi. Nhưng tôi không nhìn thấy trong thiên quốc của Giê-su có người phương Đông. Giê-su và Giê-hô-va đương thời đều không bảo (tôn) giáo của họ truyền về hướng Đông.” (Lý Hồng Chí, Trả lời câu hỏi trong buổi giảng pháp tại Diên Cát)

1.9. Phỉ báng đức Nguyên Thủy Thiên Tôn vị thần lớn nhất theo quan điểm truyền thống của đạo Giáo

Ví dụ: “Đệ tử: Nguyên Thủy Thiên Tôn là giác giả cao nhất trong vũ trụ phải không? Sư phụ: Kỳ thực đây toàn là phương phức tư tưởng của người thường, ngay bản thân (nó) có mang theo sự bất kính. (Ông có) công cao hơn Như Lai một chút, không phải là Thần lớn nhất”. (Trích tại bài giảng của Lý Hồng Chí, trả lời câu hỏi trong buổi giảng pháp tại Diên Cát). 

Đây là nội dung xuyên tạc vì đồng một lúc Lý Hồng Chí cho rằng Như Lai (đức Phật Thích Ca Mâu Ni) thấp hơn Nguyên Thủy Thiên Tôn và vẫn chưa phải là cao nhất điều đó là trái với quan điểm truyền thống của Phật giáo và Đạo giáo.

2. Lý Hồng Chí phỉ báng nhân loại

Tuyên truyền toàn bộ xã hội đáng bị tiêu hủy: “Các vị Đại Giác Giả trên trời, Phật cũng vậy, Đạo cũng vậy, Thần cũng vậy, họ đã không còn coi người ngày nay là người nữa." (Giảng pháp tại Pháp hội Sydney (1996), Lý Hồng Chí, năm 1996)

Trích: “Toàn thể xã hội nhân loại đều cùng trong một tầng này. Đã rớt đến bước này, đứng tại góc độ công năng mà xét, hoặc đứng tại góc độ các Đại Giác Giả mà xét, (thì) những thể sinh mệnh kia cần phải bị tiêu hủy.” (Lý Hồng Chí, sách Chuyển Pháp Luân, trang 2)

Trích: “Chư Thần nhìn nhận rằng nhân loại vốn từ lâu đã không được nữa rồi và vốn nên bị huỷ diệt, nhân loại vốn là không qua được năm 1999 đâu, bởi vì Đại Pháp muốn cứu chúng sinh, (nên) kéo dài thời gian nhân loại.” (Giảng pháp tại Pháp hội New York 2016, Lý Hồng Chí, 15 tháng 5, 2016, Brooklyn, New York)

3. Lý Hồng Chí tự thần thánh bản thân mình lừa đảo tín đồ

Trích: "Có nhiều người truyền (giảng) Đạo trong quá khứ, họ chỉ có thể dạy một đồ đệ; họ duy hộ được một đồ đệ là khá lắm rồi. Còn trên diện rộng thế này, người bình thường không dám làm. Nhưng tại đây chúng tôi giảng cho chư vị rằng, tôi có thể thực hiện việc này, bởi vì tôi có vô số pháp thân, (vốn) mang đầy đủ pháp lực thần. Sư phụ cấp gì cho học viên thông lớn phi thường của tôi, có thể triển hiện những thần thông lớn, pháp lực rất lớn." (Lý Hồng Chí, sách Chuyển Pháp Luân, trang 64)

Trích: "Khi quý vị gặp một khổ nạn nào đó, tâm từ bi đó sẽ giúp quý vị vượt qua trở ngại đó. Cùng lúc đó, pháp thân của tôi sẽ lo lắng cho quý vị và che chở mạng sống cho quý vị, nhưng quý vị phải vượt qua khổ nạn. Thí dụ như khi tôi đang thuyết giảng ở Thái Nguyên, có một cặp vợ chồng già đến dự lớp học." (Lý Hồng Chí, sách Pháp luân công, trang 41)

Trích: "Bệnh chư vị do tôi trực tiếp chữa cho chư vị; (học viên) ở điểm luyện công là do pháp thân của tôi chữa; (học viên) đọc sách tự học cũng do pháp thân của tôi chữa." (Lý Hồng Chí, sách Chuyển Pháp Luân, trang 61)

Trích: "Là người tu luyện, đường đời từ nay về sau sẽ được cải biến; pháp thân của tôi sẽ an bài lại cho chư vị." (Lý Hồng Chí, sách Chuyển Pháp Luân, trang 62)

Nhận xét Lý Hồng Chí an bài, bảo vệ mạng sống cho tín đồ thì tại sao lại để cho cái gọi là 2 triệu tín đồ của ông ta bị mổ cướp nội tạng? Có phải vì u mê theo ông ta nên phải chịu cái hậu quả đó không? Lưu ý chúng tôi không khuyến khích hoặc không đồng tình với việc mổ cắp nội tạng dưới mọi hình thức nhưng cần phải xác minh rõ. Thông tin mà tổ chức này đưa ra có chính xác không? Và nếu chính xác thì phải quy trách nhiệm này cho Lý Hồng Chí vì pháp thân của ông ta đã không bảo vệ tín đồ như khẳng định của ông ta. Nếu có mà không bảo vệ tín đồ là BẤT THIỆN, còn nếu không có mà nói có là BẤT CHÂN.
 
4. Bằng chứng Lý Hồng Chí phong thần cho tín đồ của mình

Trích: “Người tu luyện giảng là chính niệm. (Khi) chính niệm rất mạnh mẽ, chư vị sẽ là không gì cản trở được, và điều gì cũng làm được. Vì chư vị là người tu luyện, chư vị là người đang trên đường trở thành Thần, chư vị là người không bị các nhân tố của người thường và pháp lý ở tầng thấp khống chế. (vỗ tay)” 
Cũng trong buổi giảng pháp này Lý Hồng Chí cho rằng khi đệ tử Pháp Luân Công đắc thành thần rồi thì hô biến một cái ra cả một thế giới.

Trích: “Lại nói, đệ tử Đại Pháp nếu tu thành viên mãn, thành Thần, Phật, (khi) họ muốn tạo một thế giới cho bản thân mình, thì một niệm là thành, vì pháp của họ là ‘hiện thành’; .... Dẫu huỷ hoại bao nhiêu, làm mất mát bao nhiêu thì chỉ là xét xem cần hay không cần, nếu thấy cần thì đều có thể thành; thậm chí khôi phục lại hoàn toàn không khác một chút nào cũng đều làm được”. 
Nhưng oái oăm thay, mười năm sau đến năm 2016 thì chính Lý Hồng Chí khẳng định rằng trước khi xuống trái đất thì đệ tử của Pháp Luân Công đã là Thần.

Trích: “Đệ tử Đại Pháp là chư Thần hạ thế có trách nhiệm trợ sư cứu chúng sinh, gánh vác trách nhiệm cứu độ chúng sinh ở hạ giới.” (Điều này được khẳng định khi Lý Hồng Chí giảng pháp tại New York 2016 - http://vn.minghui.org/news/69553-giang-phap-tai-phap-hoi-new-york-2016.html)
 Tín đồ Pháp Luân Công cũng tự nhận là Thần, là Phật
5. Bằng chứng Lý Hồng Chí xúi bẩy tín đồ trở lên cuồng tín mê muội

Trích: “Giảng chân tướng, cứu chúng sinh, đó chính là điều chư vị cần làm, trừ đó ra thì không có điều chư vị cần làm, trên thế gian này không có điều chư vị cần làm”. 

Có lẽ để giải thích vì sao pháp thân mình không bảo vệ được tín đồ, tín đồ bị đàn áp Lý Hồng Chí giải thích rằng do: “Chính niệm chưa được mạnh”.

Trích: “Người tu luyện giảng là chính niệm. (Khi) chính niệm rất mạnh mẽ, chư vị sẽ là không gì cản trở được, và điều gì cũng làm được. Vì chư vị là người tu luyện, chư vị là người đang trên đường trở thành Thần, chư vị là người không bị các nhân tố của người thường và pháp lý ở tầng thấp khống chế. (vỗ tay)” 
Nhận xét: Không bị nhân tố người thường và pháp lý tầng thấp khống chế mà vẫn bị mổ cướp nội tạng? Bị tống cổ khỏi Trung Quốc phải lưu vong tại Mỹ?

Trích: “Dùng lời của cựu thế lực mà nói, nơi Trung Quốc ấy tập trung rất nhiều sinh mệnh cao tầng, thậm chí các sinh mệnh còn cao hơn nữa, đều tới đó đắc pháp. Vậy nơi đó tựa như lò luyện đan mà Đạo gia vẫn giảng, lửa ấy ắt phải thiêu rất mạnh, thiêu rất vượng. (Ai) thật sự từ khảo nghiệm lửa mạnh ấy mà vượt qua, trong bức hại tàn khốc đó mà chư vị vẫn có thể kiên trì tu luyện, thì chư vị chính là người tu luyện, thiên thượng sẽ thừa nhận chư vị, chư vị có thể viên mãn. Nếu không vượt qua nổi thì sao? Nó chính là mục đích ấy, nấu luyện, ấy là trừ bỏ cặn bã trong đó, mà luyện ra vàng ròng.”(Điều này được khẳng định khi Lý Hồng Chí giảng pháp tại New York 2016 - http://vn.minghui.org/news/69553-giang-phap-tai-phap-hoi-new-york-2016.html)

Như vậy việc đàn áp Pháp Luân Công, việc cấm Pháp Luân Công tại Trung Quốc là để tạo ra những người tu luyện chân chính. Vậy những tín đồ Pháp Luân Công suốt ngày đi khóc đám ma về vấn đề “mổ bụng” làm cái gì? Pháp thân của Lý Hồng Chí biến đi đâu mất? Có lẽ pháp thân của ông ta biến sang Mỹ khỏi lệnh truy nã của Trung Quốc.
 
6. Chống phá chính trị

6.1. Lý Hồng Chí khẳng định lật đổ Trung Quốc thì Việt Nam, Cu Ba, Triều tiên sẽ đổ

Trích: “Đệ tử: Chúng con làm thế nào thu xếp cho tốt quan hệ giữa việc ủng hộ nhân quyền và chống bức hại của dân chúng hiện nay và việc thúc đẩy tam thoái? Sư phụ: (Khuyến khích) “tam thoái” là chư vị đang cứu người, đang cứu chúng sinh, đang cứu nhân dân Trung Quốc; bên ngoài Trung Quốc không tồn tại vấn đề này. Tôi đã giảng rồi, khi toàn thể phe Chủ nghĩa Cộng sản Đông Âu giải thể, dân chúng nơi đó đã làm những gì mà họ nên làm: Họ khiến nó giải thể. Là người Trung Quốc mà nói thì vẫn chưa có hành động thực tế ấy; do vậy nếu họ muốn gột sạch bản thân mình thì ắt phải ly khai khỏi các tổ chức tà ác của tà đảng Trung Cộng”. (Lý Hồng Chí, giảng pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles 2006 - http://vn.minghui.org/news/2904-giang-phap-tai-phap-hoi-thanh-pho-los-angeles-2006.html)

6.2 Tuyên truyền xuyên tạc chủ nghĩa xã hội và Đảng Cộng Sản thông qua các tài liệu như cửu bình và giải thể văn hóa Đảng

Xem thêm các tài liệu chống phá Đảng Cộng Sản của Pháp Luân Công tại: 
http://9binh.com/

6.3. Phát chính niệm tiêu diệt (tà linh) ngự trị Đảng Cộng Sản ngày 4 lần

Thông báo: Yếu lĩnh phát chính niệm và thời gian phát chính niệm đồng bộ toàn cầu:

Trích: “Trước hết tĩnh tâm xuống, rồi thanh lý bản thân trong 5 phút, rồi phát chính niệm khoảng 5 đến 10 phút thanh trừ đám tà ác hắc thủ và lạn quỷ, thanh trừ tà linh cộng sản và hết thảy các nhân tố tà ác tại các không gian khác của Đảng Cộng sản.

Theo lệ phát chính niệm đồng bộ toàn cầu, bắt đầu 5 phút trước khi phát chính niệm thanh trừ tà ác (tức là bắt đầu vào lúc 5:55 và 11:55, tính theo giờ Bắc Kinh), thì đầu tiên tĩnh lại trong 5 phút, trong ý niệm thanh trừ các niệm đầu tư tưởng bất hảo trong tư tưởng bản thân mình cùng nghiệp lực và quan niệm bất hảo hoặc can nhiễu ngoại lai; sau đó là vào đúng lúc thời điểm bắt đầu phát chính niệm, hãy giải thể đám hắc thủ lạn quỷ, thanh lý tà linh cộng sản, và thanh lý hết thảy các nhân tố tà ác tại không gian khác của Đảng Cộng sản; mỗi lần tối thiểu trong 5 phút.”

6.4. Tuyên truyền giải thể văn hóa Đảng
 
7. Tuyên truyền xóa bỏ tất cả văn hóa tín ngưỡng khác

7.1. Những lời giảng của Lý Hồng Chí

Trích: "Đệ tử: Nghiên cứu Chu Dịch có thể luyện Pháp Luân Đại Pháp không? Sư phụ: Tốt nhất là chư vị hãy buông bỏ, bên trong đó cũng mang theo một số thứ khác. So với Đại Pháp thì nó quá nhỏ bé, không đáng để người tu Đại Pháp nghiên cứu, trừ khi đó là công tác bình thường của chư vị. (Lý Hồng Chí, Trả lời câu hỏi trong buổi giảng pháp tại Diên Cát)

Trích: “Đệ tử: Xin Thầy giải thích một chút về những thứ như phòng ốc, mộ tổ, phong thủy được nói đến trong Thái Cực, Bát Quái? Sư phụ: Chư vị hãy mau chóng vứt bỏ hết những thứ này đi, đây đều là những thứ trong tiểu đạo thế gian. Tôi truyền Đại Pháp cho chư vị, mọi người biết rằng một người tu luyện, mọi thứ của chư vị đều đã được cải biến. (Đối với) một người tu luyện thì tất cả những thứ này đều không khởi tác dụng với chư vị, cho nên chư vị phải buông bỏ nó. Nhưng bản thân chư vị có tâm chấp trước không bỏ thì không được đâu, chư vị cứ mãi cho rằng phong thủy đó khởi tác dụng đối với chư vị, đó chính là tâm chấp trước, có lẽ không chừng lại thật sự có trạng thái này, đó chính là để trừ bỏ tâm chấp trước của chư vị.” (Lý Hồng Chí, Trả lời câu hỏi trong buổi giảng pháp tại Diên Cát)

Trích: “Đệ tử: Pháp môn này của chúng ta có phải là siêu xuất khỏi pháp môn Quan Âm và Di Lặc? Sư phụ: Quan Âm không có pháp môn, Di Lặc cũng không có pháp môn, là do ma loạn pháp mà bịa ra. Chư vị hãy học thật kỹ pháp này thì chư vị sẽ biết. Kỳ thực có rất nhiều chuyện tôi đều đã giảng ra rồi, điều chúng ta luyện là toàn bộ vũ trụ – một điều to lớn như vậy, chư vị thử nghĩ xem nó là gì. Sao có thể dùng những thứ tà pháp đó để so sánh chứ?" (Lý Hồng Chí, trả lời câu hỏi trong buổi giảng pháp tại Diên Cát)


7.2. Thực hiện của tín đồ Pháp Luân Công

Trích: “(Minh Huệ 14/04/2016) Tôi đã tu luyện Pháp Luân Công được hơn mười năm. Gần đây, tôi gặp phải một số vấn đề liên quan tới điều mà sư phụ giảng là “Bất nhị pháp môn”. Cuối cùng tôi đã tìm ra được nguyên nhân gây ra các vấn đề đó sau khi tôi nghiêm túc suy xét và chủ động loại bỏ nó đi.

Trước đây, bất cứ khi nào nói chuyện với các học sinh của tôi về cuộc bức hại Pháp Luân Công, tôi luôn luôn bắt đầu bằng cách nói đến Cơ Đốc giáo. Có lúc tôi cũng thấy rằng cách giảng chân tướng như vậy là không thích hợp, nhưng rồi lại nghĩ rằng tâm của tôi hoàn toàn là vì để giảng chân tướng, họ không biết rằng tôi là một người tu luyện, (nên) dù sao cũng phải dẫn dắt câu chuyện như thế. Tôi cũng đã thử tìm cách dẫn dắt vấn đề tốt hơn, nhưng đến nay vẫn chưa đột phá được cách thức giảng chân tướng này. Chính vì tôi đã giảng chân tướng cho không ít người, và cũng đã giúp không ít người làm tam thoái bằng cách này, cho nên tôi vẫn chưa thay đổi cách thức và cũng chưa thực sự hướng nội tìm.

Một ngày nọ, tôi giảng chân tướng cho hai học sinh về cuộc bức hại. Sau đó tôi biết được bố của một trong hai em học sinh là một cảnh sát, tâm tôi liền hoảng lên. Thậm chí tôi còn bị nói lắp, đầu óc tôi rối loạn, tâm sợ hãi quá lớn, tôi sợ người ta phát hiện ra tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, thế là tôi lại nói sang “Thánh Kinh” và Cơ Đốc giáo. Khi bình tĩnh lại, tôi hướng nội tìm, tâm sợ hãi là nguyên nhân chủ yếu, nhưng tôi cảm thấy rằng vẫn còn có các nhân tố ở tầng thâm sâu hơn.

Một người bạn đưa tôi một cái máy nghe băng tiếng để cho các con tôi nghe “Tứ thư ngũ kinh”, vì nể sự nhiệt tình của cô ấy nên tôi không nỡ từ chối. Cô ấy nói với tôi rằng trong đó có các điển cố văn hóa của Trung Hoa “Tứ thư ngũ kinh”, và còn có cả “Kinh Kim Cương”, nên tôi chưa từng bật nó lên, nhưng cái máy thì vẫn cứ ở nhà tôi đã hai, ba tháng rồi. Mẹ tôi, cũng là một người tu luyện Pháp Luân Công, nói với tôi rằng chúng tôi nên thanh lý cái máy đó đi, bởi vì bà cảm thấy đầu óc choáng váng mỗi khi đến nhà tôi. Hôm sau tôi liền đem cái máy đó cho người khác.

Khi tôi nhớ lại tôi đã sợ hãi như thế nào lúc biết được bố của một trong những em học sinh của tôi là cảnh sát, bỗng nhiên tôi minh bạch ra rằng tôi có chấp trước vào Cơ Đốc giáo và nó đã luôn can nhiễu tôi trong những năm qua. Tôi nhanh chóng thanh lý hết sách vở và các vật dụng liên quan đến Cơ Đốc giáo ở trong nhà. Sau khi xử lý xong, tôi cảm thấy trong người nhẹ nhõm, và tôi có thể tĩnh tâm học pháp. Tôi có thể đọc hết cả cuốn Kinh Văn “Giảng pháp tại các nơi” của sư phụ, điều mà trước đây tôi chưa bao giờ làm được.

Không lâu sau, tôi lại bắt đầu cảm thấy sợ hãi và không kiên định. Tôi liền tìm trong nhà xem còn có gì chưa thanh lý không, và tôi thấy một bức thư họa về Phật giáo mà chồng tôi đã mua. Tôi đã khuyên anh ấy mang đến chỗ làm của anh ấy.

Một ngày trong tháng ba năm nay, tôi không thể tĩnh tâm học “Chuyển Pháp Luân”. Tôi đóng cửa phòng lại và đọc to thành tiếng trong một giờ đồng hồ. Tôi nhìn lên pháp tượng của sư phụ và cầu xin sư phụ giúp đỡ: “Sư phụ, xin giúp đỡ con thanh lý hết các nhân tố bại hoại cản trở con tĩnh tâm học pháp.” Sau khi cầu xin sư phụ, tôi vô ý cầm điện thoại lên và mở ứng dụng truyền thông xã hội của mình ra, tôi chợt thấy “Chu Dịch” trong điện thoại của mình. Tôi quên mất rằng bạn tôi đã cài nó vào máy của tôi. Trước đây tôi đã nhìn thấy nó nhưng không gỡ bỏ đi. Lần này tôi xóa nó đi ngay lập tức.

Đã đi đến bước này, tôi thấy hổ thẹn vì ngộ tính thấp của mình trong vấn đề này. Tôi nhận thức được rằng sự can nhiễu từ các pháp môn khác gây ra nhiều vấn đề hơn và không dễ phát hiện ra. Với sự điểm hóa và sự bảo hộ từ bi của sư phụ, cuối cùng tôi đã nhận thức ra được và đã loại bỏ chúng đi”.

TIN LIÊN QUAN

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

HomeAZ 27/01/2021, 16:00

Các loại tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021 được giới thiệu dưới đây sẽ đáp ứng nhu cầu chi phối, cân bằng nguyên lý Âm Dương, từ đó củng cố các mối quan hệ của gia ch sao cho tích cực nhất.

Gần 300 học sinh, giáo viên, phụ huynh trải nghiệm tu học tại chùa

Ý kiến – Diễn đàn 07:49 25/06/2022

Ngày 24-6, 286 học sinh, 62 giáo viên, phụ huynh của Trường Tiểu học Quốc tế Việt Mỹ đã có những phút giây trải nghiệm tu học tại chùa Giác Ngộ, quận 10, TP.HCM.

Sống vị tha là nhân, hạnh phúc là quả

Ý kiến – Diễn đàn 07:28 25/06/2022

Khi đạo đức tăng trưởng, nhiều công việc khác sẽ phát sinh để chúng ta giúp đỡ mọi người. Những công việc đó hoàn toàn không liên quan gì đến chúng ta.

Hạt ngọc báu trong tâm thức mỗi người

Ý kiến – Diễn đàn 06:34 25/06/2022

“Khánh châm giới chi tương đầu” là Tổ Phước Huệ muốn nói đến phẩm thứ 7 Hóa thành dụ trong kinh Pháp hoa.

Phạm giới - hóa giải thế nào?

Ý kiến – Diễn đàn 05:28 25/06/2022

Phật tử phát tâm vâng giữ năm giới quý báu (không sát sinh, không trộm cướp, không tà hạnh, không nói dối, không say nghiện) nhằm trau dồi nhân cách đạo đức, thiết lập bình an cho bản thân, góp phần xây dựng hạnh phúc cho toàn xã hội.