Phật Giáo

Cách thức trì niệm chú Đại bi

Thứ bảy, 13/07/2019 | 19:53

Trì niệm chú đại bi nhưng hay mơ thấy các cảnh giới lạ, dễ khóc, chóng mặt, đau đầu là do bệnh thân hay do bị chú hành?

 HỎI:

Kính bạch thầy:

Con thường trì niệm chú đại bi nhưng hay con thường hay mơ thấy các cảnh giới lạ. Con dễ khóc, chóng mặt, đau đầu, vậy có phải là do con bị bệnh thân hay do bị chú hành?

Chú Đại Bi là thần chú quảng đại viên mãn, thần chú vô ngại đại bi, thần chú cứu khổ. Trí chú này thì diệt vô lượng tội, được vô lượng phước và chết thì sinh Cực Lạc.

Chú Đại Bi là thần chú quảng đại viên mãn, thần chú vô ngại đại bi, thần chú cứu khổ. Trí chú này thì diệt vô lượng tội, được vô lượng phước và chết thì sinh Cực Lạc.

ĐÁP:

Chú Đại Bi là thần chú quảng đại viên mãn, thần chú vô ngại đại bi, thần chú cứu khổ. Trí chú này thì diệt vô lượng tội, được vô lượng phước và chết thì sinh Cực Lạc.

Niệm chú đại bi nếu được nhập tâm thanh tịnh thì thân tâm sẽ được an lạc nhẹ nhàng, hành giả cũng có thể thỉnh thoảng thấy được cảnh lành.

Những điều như bạn nói thì ngược lại, có thể trong lúc trì niệm bạn có khởi tâm mong cầu ước vọng muốn được sự linh ứng hoặc thần thông cho nên mới xảy ra những hiện tượng đó.

Không lẽ người nào phát tâm đại bi cũng đều khóc cả hay sao? Vậy thì khắp quả đất này sẽ đầy hết nước mắt của chư vị bồ tát.

Nói vậy để bạn hiểu rằng trạng thái kể trên của bạn là có vấn đề. Tốt nhất bạn nên buông lỏng thân tâm đừng niệm gì hết trong một thời gian thì những trạng thái đó sẽ mất.

Hãy trang nghiêm và tập trung vào trì chú, bạn sẽ thấy hiệu năng.

Hãy trang nghiêm và tập trung vào trì chú, bạn sẽ thấy hiệu năng.

Chuẩn bị tinh thần, tư tưởng trước khi trì tụng chú Đại Bi

Bài liên quan

Trước tiên, khi trì niệm Chú Đại Bi, bạn nên thanh tịnh nơi thân, tắm gội sạch sẽ, trang phục nghiêm trang, gọn gàng, sạch sẽ. Để có thể trì chú một cách an tịnh nhất, bạn phải chọn cho mình một nơi yên tĩnh, thoáng đãng, sạch sẽ, quan trọng nhất là nơi đấy tạo cho bạn cảm giác thoải mái dễ chịu trong lòng.

Nếu không ngồi trong phòng thờ, đối trước ban thờ thì bạn có thể ngồi đối trước ảnh Phật hoặc tượng Phật. Đọc Thần Chú Đại Bi để tiêu tan giải nạn, không thể coi thường.

Đảnh lễ Tam bảo, Quán Thế Âm Bồ Tát rồi chúng sinh

Con xin cung kính đảnh lễ Chư Phật mười phương (1 lạy).

Con xin cung kính đảnh lễ Pháp mười phương (1 lạy).

Con xin cung kính đảnh lễ các vị Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác cùng Tăng sư và các vị theo học đạo Phật (1 lạy).

Tôi xin cung kính đảnh lễ tất thảy các vị chúng sanh khác (1 lạy) mong các vị cùng tôi tu tập đoạn trừ hết phiền não, khổ đau mà sớm an lạc tự tại.

Khi niệm chú đại bi hãy nghĩ về điều gì đó trong lòng.

Khi niệm chú đại bi hãy nghĩ về điều gì đó trong lòng.

Bài liên quan

Sau đó phát nguyện như sau: Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau biết tất cả pháp.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm được mắt trí huệ.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau độ các chúng sinh.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm được phương tiện khéo. Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau lên thuyền bát nhã.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm được qua biển khổ.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau được đạo giới định.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm lên non Niết Bàn.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau về nhà vô vi.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm đồng thân pháp tánh. Nếu con hướng về nơi non đao, non đao tức thời liền sụp đổ.

Nếu con hướng về lửa, nước sôi, nước sôi, lửa cháy tự khô tắt.

Nếu con hướng về cõi địa ngục, địa ngục liền mau tự tiêu diệt.

Nếu con hướng về loài ngạ quỷ, Ngạ quỷ liền được tự no đủ.

Nếu con hướng về chúng Tu La, Tu la tâm ác tự điều phục.

Nếu con hướng về các súc sanh, súc sanh tự được trí huệ lớn.

Kế đến lại xưng niệm danh hiệu Phật A Di Đà.

Nam Mô A Di Đà Phật (21 lần).

Rồi Chú Đại Bi. Khi tụng Chú, hãy nghĩ về một điều gì đó trong lòng.

BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z