Phật Giáo

Lòng từ bi của một vị thầy

Thứ sáu, 28/06/2019 | 15:30

Cứ mỗi mùa Vu Lan về là cũng sắp đến ngày khánh tuế của Sư phụ. Mọi năm, con không biết làm gì để cúng dường Sư phụ. Nhưng năm nay con xin phép Sư phụ hoan hỉ cho con được viết một vài lời về lòng từ bi của Người đối với tất cả Tăng Ni và Phật tử chúng con.

>>Những lời Phật dạy sâu sắc

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Nói đến Sư phụ, chắc là không có bút mực nào để tả hết lòng từ bi của Sư phụ đâu.

Bài liên quan

Vào năm 17 tuổi, đáng lẽ ở độ tuổi đó, con chỉ biết ham sống vui chơi thì con đã không muốn sống nữa rồi. Trong những lúc tuyệt vọng đó, con lại được nghe kinh Pháp Cú của nghệ sĩ Bạch Tuyết, cũng chính lúc tuyệt vọng đó, bỗng nhiên con sực tỉnh và tự hỏi sao mình lại không đi quy y Phật Pháp Tăng để  nương đó tu hành chánh đạo. Có lẽ do con có duyên nhiều đời với Sư phụ nên lần đầu tiên đến thiền viện Thường Chiếu, cũng chính là ngày con được quy y với Sư phụ. Từ ngày quy y, con lên thiền viện nhiều hơn và cũng được Sư phụ chỉ dạy nhiều hơn về cách tu tập và về cuộc sống bên ngoài.

Mỗi tháng con được về thiền viện là con thấy cả người nhẹ bỗng và vui sường nhất là được đãnh lễ Sư phụ. Những lời thầy giảng thì cho tất cả đại chúng nghe chớ không riêng vì con. Nhưng những lời giảng của Sư phụ, như là nói riêng với từng người một. Không phải chỉ có con mới cảm nhận được điều đó mà là tất cả hàng đệ tử của Sư phụ đều cảm nhận được như vậy.

Từ ngày quy y, đi chùa, ăn chay, con thấy đạo Phật rất vi diệu không thể nói bằng lời mà chỉ cảm nhận được qua tâm truyền tâm, và nhờ những công đức đó mà con được đi làm sớm hơn dự định và chỗ làm lương rất cao so với những nghề khác. Biết con đã đi làm Sư phụ hỏi con đi làm ở đâu, lương bao nhiêu, làm ở chỗ nào?… Những lời Sư phụ hỏi đã làm con rơi nước mắt. Sư phụ là thần tượng lớn nhất trong con. Mỗi lần lên thiền viện mà không thấy được mắt Sư phụ là con rất buồn.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo con thấy và nghĩ về Sư phụ, Sư phụ là người rất từ bi và thương chúng. Tuy con lên thiền viện không lâu nhưng con thấy Sư phụ không chỉ là một người thầy chỉ biết giáo hóa chúng sanh mà Sư phụ còn làm những việc ít ai làm được: Sư phụ xây La Vân Tuệ Uyển nuôi tám mươi mấy chú tiều, lo cho các chú ăn học đầy đủ không thiếu thứ gì. Xây Lâm Viên Niết Bàn nuôi các bà cô già, để các bà cô nương vào đức Sư phụ mà tu đến ngày tịch diệt. Các sư cô ở am thất chung quanh thiền viện, Sư phụ cũng lo luôn. Ai bệnh, ai đau, ai khổ gì … cứ lên trình là Sư  phụ  lo, không cần biết là giả hay thật. Còn chúng trong nội viện cũng đâu có ít, cũng mấy trăm tăng, Sư phụ cũng lo luôn, không than một lời nào.

Bài liên quan

Công việc của Sư phụ thì khỏi nói. Hết lễ này đến lễ khác, hết họp này đến họp nọ, đó là công việc bên ngoài, còn những việc mà Sư ông giao cho Sư phụ còn nhiều hơn thế, Sư phụ cũng làm luôn. Đi Phật sự nhiều quá mà sức khỏe của Sư phụ thì có hạn, nên tới ngày giảng, con vừa nghe Pháp vừa  nghe Sư phụ ho mà sốt cả ruột. Không biết làm sao để giúp Sư phụ, chỉ biết vâng lời dạy của Sư phụ  mà thôi. Những lời mà con kể trên đây chỉ là một số việc nhỏ mà Sư phụ đã làm đối với Tăng Ni Phật tử. Còn nhiều hơn thế nữa. Lòng từ bi của Sư phụ làm sao kể hết bây giờ …

Tuy con chỉ là một Phật tử nhỏ nhoi trong thiền viện thôi, nhưng nhân ngày Khánh tuế Sư phụ, con xin nói lên đôi lời cảm xúc của con về tấm lòng từ bi của vị Sư phụ, đã giúp cho con hết khổ an vui.

Con mong rằng, những bạn trẻ nào nếu chưa biết đi chùa hoặc sợ đi chùa thì sau khi đọc được những lời cảm xúc của con đối với Sư phụ, hãy “Tu mau kẻo trễ” đừng để tuổi trẻ qua mau, hoặc đợi tới lúc bị vấp ngã mới chịu nghĩ tới chùa là uổng lắm.

Cúi mong đức Phật từ bi gia hộ cho Sư ông và Sư phụ con được sống lâu như Tùng Bách để chúng con nương từ lực của hai đấng Tôn sư mà tu hành, cho đến ngày viên mãn.

Nam Mô Phật Bổn sư Thích Ca Mâu Ni.

Nguồn: Thiền Viện Thường Chiếu 

Chơn Thiện Tuệ
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z