Phật Giáo

Chùm ảnh: Đại Giới đàn Huyền Quang tại Hải Dương

Thứ năm, 27/03/2014 | 08:21

Sáng ngày 26/02/Giáp Ngọ (26/03/2014), tại chùa Đông Thuần, Tp.Hải Dương, BTS GHPGVN tỉnh Hải Dương tổ chức Đại Giới đàn Huyền Quang truyền trao giới pháp cho Tỳ kheo và Sa di nối tiếp ngọn đèn Chính pháp của Như Lai.

Tại lễ cung an chức sự Đại Giới đàn Huyền Quang đã cung thỉnh HT.Thích Phổ Tuệ - Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN làm Đàn đầu Hòa thượng A-xà-lê; HT.Thích Thanh Sam – Phó Pháp chủ GHPGVN làm Yết-ma A-xà-lê; cung thỉnh HT.Thích Thanh Dũng – Phó Thư ký HĐCM GHPGVN làm Giáo thọ A Xà Lê; và 7 vị Hòa thượng, Thượng tọa làm Tôn chứng Tăng Già.

Sau khi cung an chức sự, tất cả các vị Nghiệp sư của Giới tử đã ra đỉnh lễ Hội đồng Giới sư. Sau đó, toàn thể các Giới tử cầu thụ Sa di và Tỷ Khiêu Giới làm lễ Hội đồng Giới sư.

Song song bên cạnh Giới đàn Tăng, Hội đồng Giới sư Ni cũng đã vân tập về chùa Đông Thuần, Tp.Hải Dương kết giới, trao truyền Giới pháp cho Giới tử Ni. Đàn Tỳ kheo Ni cung thỉnh Ni trưởng Thích Đàm Thảo, Ni trưởng Thích Đàm Đạt làm Hòa thượng đàn đầu; Ni trưởng Thích Đàm Nga làm thầy Giáo thụ; Ni sư Thích Đàm Hương làm Yết-ma A-xà-lê cùng 7 Ni trưởng, Ni sư làm Tôn chứng.

Ý nghĩa của đại giới đàn Huyền Quang của BST GHPGVN tỉnh Hải Dương năm nay việc thụ giới nhằm góp phần tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức, đồng thời nhắc nhở các giới tử được thọ nhận giới Pháp luôn tinh tấn tu học, mọi sự xuất phát từ giới mà thành tựu, đồng thời trong thời gian tới giúp cho các giới tử có đủ điều kiện để chuẩn bị đăng ký khai giảng khóa mới của Học viện Phật giáo Việt Nam. Đối với các vị Sa di đây là thời gian các vị được tập tu, hành trì giới pháp của Như Lai.

Đại Giới đàn năm nay lấy tên là Đàn giới Huyền Quang nhân dịp 680 năm ngày giỗ của đức Đệ Tam Thánh Tổ, Ngài đã nhiều năm trụ trì tại tỉnh Côn Sơn thuộc tỉnh Hải Dương, Với ý nghĩa đàn giới Huyền Quang Chư tôn đức mong muốn các giới tử luôn ghi nhớ Đàn giới của mình để cố gắng tu tập theo gương hạnh của Thánh Tổ tinh tấn trong việc tu trì giới pháp làm rạng ngời cho Phật giáo Việt Nam.

Qua giới đàn này BTS GHPGVN cùng hội đồng giới sư bày tỏ lòng tin tưởng các giới tử sẽ được thành tựu “giới châu thanh tịnh, đạo quả viên thành, hiện tiền tu chứng vô sinh, một hậu cao tăng thánh quả”, thành tựu công đức vô biên trong việc hộ trì Chính pháp.

Tại đại giới đàn, hội đồng giới sư đã truyền giới cho 58 giới tử, trong đó thọ giới Sa di có 19 giới tử, Sa di Ni có 7 giới tử, Tỳ kheo có 18 giới tử và Tỳ kheo Ni có 14 giới tử. Đại giới đàn Huyền Quang năm nay được tổ chức trang nghiêm và theo đúng luật Phật chế.
 
  Quý vị Nghiệp sư đỉnh lễ Hội đồng Giới sư Tăng
 
 
 Quý vị Nghiệp sư Ni đỉnh lễ 2 Hội đồng Giới sư
 
 Chư tôn đức đỉnh lễ Tam Bảo
 
  HT.Thích Thanh Dũng – Phó Thư ký HĐCM GHPGVN làm Giáo thọ A Xà Lê
 Chư tôn đức làm lễ niêm hương
 
 
 
 Giới tử đăng đàn cầu giới Tỷ Khiêu

 HT.Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch TT HĐTS GHPGVN - Đệ nhất tôn chứng Tăng Già
 

 
  HT.Thích Gia Quang - Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN - Đệ nhị Tôn chứng Tăng Già
 
 
 Giới tử đăng đàn cầu giới 
 
 
 
 
 Lễ trao y cho Giới tử Tỷ khiêu
 
 
 
 Giới tử đăng đàn cầu giới Sa Di
 
 
 
  Giới tử đăng đàn cầu giới Tỷ Khiêu Ni
 
 
 

 

 

 

 

  Giới tử đăng đàn cầu giới Sa Di Ni
 
 
 
 
 
 Quý vị Nghiệp sư cảm tạ Hội đồng Giới sư Tăng
 
 
 
 HT.Thích Quảng Tùng - Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Hải Dương - Đệ Tứ tôn chứng Tăng già sách tấn các giới tử được thụ giới
 
 
 

 Chư tôn đức chụp hình lưu niệm
 


Cẩm Vân
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z