Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Thứ bảy, 27/10/2018, 22:02 PM

Chùm thơ ý nghĩa ngày vía đức Bồ Tát Quán Thế Âm

Hôm nay là ngày vía đức Bồ Tát Quán Thế Âm xuất gia - 19/9 Âm lịch. Mỗi người con Phật hãy thành tâm hướng trọn lòng thành để tưởng nhớ tới Bồ Tát với hạnh nguyện rộng lớn, cứu độ chúng sinh thoát khỏi biển khổ trầm luân.

1. Thấm nhuần cam lồ

Nhân ngày vía Bồ Tát Quan Âm
Hào quang soi chiếu vạn cõi lòng
Sáng tỏa mây trời, ngời ánh đạo
Bồ Tát ngự vì giữa núi sông.

Con quỳ dâng một nén tâm hương
Cúi xin Bồ Tát đoái lòng thương
Cho con rũ sạch bao phiền muộn
Thoát kiếp luân hồi nhẹ tai ương.

Tu dưỡng thân tâm, sống an lành
Bỏ bớt ra ngoài chuyện lợi danh
Nguyện xin Bồ Tát thùy gia hộ
Cho con an ổn để tu hành.

Mỗi bước trở về sống thong dong
Từ nay đã nhẹ nhõm cõi lòng
Nhờ nước từ bi tiêu nhiệt não
Thấm nhuần cam lồ mạch khơi trong.
 
2. Lòng mơ nâng đóa sen vàng,
Quan Âm Bồ Tát nhẹ nhàng ngự lên.
Không gian bát ngát mông mênh,
Biển khơi Bồ Tát lênh đênh thuyền từ,
Cứu người đến bến vô dư,
Viên thành Phật quả chân như tỏa ngời.

Dù cho lửa cháy ngút trời,
Quan Âm vào đấy độ người trầm luân.
Dù cho biển khổ gian truân,
Quan Âm mang nặng lòng nhân cứu đời,
Dù cho bão tố đêm mưa,
Quan Âm Bồ Tát vẫn chưa lui về.

Dù chìm biển ái sông mê,
Quan Âm vào đấy tìm bề cứu ra.
Dù cho khắp cõi Ta bà,
Điêu linh chìm ngập, hằng sa đọa đày,
Muôn ngàn hệ lụy đắng cay,
Quan Âm từ mẫu cứu ngay an lành.

Dù cho sự nghiệp tan tành,
Xác xơ đói khổ, năm canh ưu sầu,
Quan Âm vận dụng phép mầu,
Dẹp cơn đói khổ, không còn thương đau.
Dù cho sóng gió bủa vây,
Biển khơi bão tố Đông Tây hãi hùng.

Từ bi rộng lớn vô cùng,
Quan Âm cứu khổ hết lòng độ ra.
Trần gian dù lắm phong ba,
Chiến tranh bùng nổ can qua ngút trời,
Đó đây bom đạn tơi bời,
Quan Âm hiện đến cứu người khổ đau.

Ai ơi nên nhớ khuyên nhau,
Thành tâm trì niệm nguyện cầu Quan Âm.
Thiết tha kính cẩn nhất tâm,
Tháng năm cầu nguyện Quan Âm cứu đời.

Thuyền Ấn

3. Quán Âm dạo cõi Ta bà
Ban vui cứu khổ thật là hiển linh
Nếu ai bất định nơi mình
Nguyện cầu Bồ Tát soi minh an lòng.

Dầu mang bao chuyện khó thông
Niệm danh Bồ Tát hóa không mọi bề
Dù mang tâm trạng não nề
Xưng danh Bồ Tát cõi mê thoát tà.

Hữu duyên với cõi Ta bà
Bồ Tát Quán Thế vào nhà thế gian
Giúp an những kẻ lầm than
Tín sâu nguyện thiết bình an tâm hồn.

Pháp Hoa kinh phẩm Phổ Môn
Hằng ngày nhật tụng tâm hồn thảnh thơi
Lo chi mọi chuyện ở đời
Đại Bi trì chú là lời Mật tông.

Thiên Thủ Thiên Nhãn làu thông
Mỗi ngày năm biến nằm lòng chớ quên
Bỏ công mài sắt thì nên
Nam Mô Quán Thế là tên phổ huyền.

Người trong cõi thế hữu duyên
Quán Âm Bồ Tát lời nguyện ban cho
Ban vui cứu khổ khỏi lo
Chở chuyên tất cả âu lo thường tình.

Bồ Tát Đại Sĩ hiển linh
Nếu ai chuyên niệm cứu mình độ nhân.

Hương Việt
 
4. Mẹ hiền Quán Thế Âm

Sen vẫn nở khắp khung trời ngào ngạt
Lòng hồng tươi không một chút lao xao
Khi môi con cất lên tiếng kêu cầu:
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát!

Xin trụ vững giữa niềm tin mộc mạc
Tưởng nhớ ngài trong từng bước an lành
Gọi đến ngài cho mặt đất khinh thanh
Cho tâm tưởng chói ngời như giác tánh!

Bao kiếp dài trong Ta bà tẻ lạnh
Con quay cuồng theo ngọn gió tham sân
Bôi mặt mày khắp sáu nẻo xoay vần
Căn nhà lửa chưa một lần rộng cửa.

Máu rướm chảy khiến hình hài héo úa
Niềm vui phai cho chua xót chất đầy
Tháng năm buồn ôm ảo ảnh trên tay
Mòn hơi thở vẫn chưa lìa sống chết.

Vọng niệm cứ nảy sinh rồi hoại diệt
Theo lầm mê mà tạo dựng xác thân
Ôm danh sắc nên vướng víu buộc ràng
Đeo cảm thọ, càng gây mầm oán đối.

Đứng cheo leo giữa triền dốc tội lỗi
Con dại khờ vay chuốc lắm nợ nần
Quẳng ma-ni để đổi lấy thùng phân
Quên chéo áo vẫn chứa nghìn kho báu!

Chất xương trắng, xây bọt bèo hữu lậu.
Nên đài gương chừ nhạt ánh quang minh
Bụi lấm lem thảng thốt, ngó lại mình
Con chợt hướng về ngài lòng thành thật:
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát!

Xin cứu con khỏi trần gian ác trược
Bằng hồng danh thanh khiết tự nguyên sơ
Xin đưa con lìa tư tưởng nhiễm dơ
Bằng đuốc tuệ phản văn, văn tự tánh.

Xin cho con tâm linh càng lớn mạnh
Để luôn luôn thức tỉnh  -  để khước từ
Xin cho con về tận bến Nhất Như
Bằng uy lực của con thuyền Bát nhã.

Xin cho con nở nụ cười hỷ xả
Với tình thương không phân biệt thân thù
Xin cho con vượt cương vị phàm phu
Do thể dụng của hằng sa Bi - Nguyện.

Xin cho con vung làn gươm chánh kiến
Quét si mê, chặt đứt cạm luân hồi
Xin cho con bừng khúc hát an vui
Đuổi mộng mị chảy theo dòng nước đục.

Xin cho con vững xây nền tín đức
Bằng lời kinh muôn thuở vẫn thiêng liêng
Xin cho con mau đến chốn diệu huyền
Để phát khởi Bồ đề tâm kiên cố.

Xin cho con xé rách màn lo sợ
Mãi hiên ngang giữa ánh đạo chân thường
Đưa quần sinh lìa ba cõi tai ương
Giúp tất cả hữu tình đăng quả Phật.

Do xưng niệm
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát!

Kính lạy đức Quán Thế Âm Bồ Tát
Sớm cho con đắc đồng thể đại bi
Nhập diệu lực Vô Tác bất tư nghì
Tâm bình đẳng nên không còn sợ hãi.

Pháp thân ngài tràn đầy mười phương cõi
Hòa tan trong tâm tưởng mọi chúng sinh
Tùy cơ duyên dùng thần lực hiện hình
Để cứu vớt muôn loài lìa ách nạn.

Cuộc sống con từ nay luôn quang đãng
Bởi vì con đang đón nhận từ ân
Dẫu chông gai, chen cát bỏng nhọc nhằn
Con tự tại giữa đời
Lòng nhu hòa mà bất khuất.

Do xưng niệm
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát!
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát!
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát!

Cảm tác theo ý kinh Thủ Lăng Nghiêm, ý kinh Pháp Hoa (phẩm Phổ Môn) và nội dung cuốn sách Quán Thế Âm Bồ Tát tín luận - Cư sĩ Hải Tín.

Nguyễn Xuân Chiến

5. Quan Âm Bồ Tát độ muôn loài
Cứu khổ cầu ngài khi nạn tai
Tam giới Thiên Địa Nhân ba cõi
Từ bi tận độ khắp trần ai.

Trần ai mê muội chẳng lo tu
Tham sân si hận lãnh ngục tù
Đến khi gặp nạn thì kêu cứu
Quan Âm cứu khổ niệm lu bù.

Lu bù nạn khỏi lại như xưa
Vô thường chợt đến khóc như mưa
Đã trễ, kiếp người buông tay trắng
Còn gì nắm bắt hồn bơ vơ!

Bơ vơ thấy được cõi vô hình
Mới xót xa thay tại chính mình
Lúc sống không tu giờ mới khổ
Sống khổ lo tu tội giảm khinh.

Giảm khinh nghiệp lực thoát tử sinh
Nhành dương Bồ Tát rưới điển lành
Pháp thủy ân ban về cõi Phật
Thiền tu thanh nhẹ ngát hương lành.

Hương lành Mẹ độ đứa con ngoan
Tu tâm sửa tính tự khai màng
Tiến bước về nơi thanh tịnh giới
Đảnh lễ Quan Âm vườn Trúc Lâm.

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát!

Frankfurt 05/10/2015

Anh Đào Huệ Ngọc
 
6. Nam Mô hạnh nguyện Quan Âm
Đài sen tỏa ngát chân tâm Bồ đề
Ngọc bình cam lộ xả mê
Biếc xanh nhành liễu quy về lạc bang.

Nam mô Bồ Tát khai tâm
Từ bi phổ độ chúng sinh an lành 
Tu thân khấn nguyện hiển linh
Liên Hoa Diệu Pháp niệm kinh một lòng.

Nam mô phát nguyện đạo vàng 
Buông rơi sân hận vô thường hóa duyên
Cửa không chút sạch ưu phiền
Quay về bờ giác thoát miền trầm luân.

Nam mô cứu khổ hồng trần
Tiêu tan bệnh tật sóng thần bão giông 
Bầu trời mãi hửng vừng đông
Độ trì nhân thế sống trong hòa bình.

Lê Việt Hùng

7. Tay cầm bình bát liễu dương
Rải đều muôn loại đau thương ngàn trùng 
Nhiệm màu ánh sáng tinh thông
Từ bi cam lộ xoá dòng đau thương.

Ngồi Rồng oai thị thần vương 
Bồ Tát bay giữa muôn trùng đại dương  
Lặng nhìn trần cảnh chìm đau 
Ngài bèn hoá độ phép màu nhiều nơi. 

Tịnh tâm lật dở trang kinh
Lần tay chuỗi hạt lòng thanh tịnh hằng 
Đại chúng biển khổ mù tăm 
Tập trung chú niệm sâu thâm cực kỳ.

Muôn nơi toả rực ngời quang
Độ cho pháp giới thấm tràn trần gian 
Hành trì Tứ Diệu Đế mang
Thấm vào giải thoát tâm thân diệu mầu. 

Ta bà khắp chốn trần đời
Tầm thinh cứu khổ rạng ngời thế gian 
Lòng thương chẳng chút từ nan 
Đạo hạnh hoá giải chuyển luân các loài. 

Hình ảnh sáng chói oai nghi
Nét ngài thanh thoát cầm kỳ lặng thinh
Chiếu soi bao cảnh u minh 
Nạn nghiệp giải thoát tâm linh nhẹ về.

Quan Âm ngự toạ đài sen
Dịu dàng ánh mắt nhìn xem cuộc đời 
Tứ thân hoản loạn rối bời
Muốn cầu an lạc khẩn lời niệm xin. 

Huệ đuốc soi cảnh diệt sinh 
Nghiệp trần gian díu xoay quanh từng hồi 
Giáo pháp phổ độ cõi đời 
Bụt luôn thị hiện cứu người sa luân.

Minh Thuý
 
8. Cam lồ nước quyện nhành dương
Nhẹ nhàng trải giọt yêu thương điệp trùng
Mở lòng quảng đại tinh thông
Quán Âm Bồ Tát ngăn dòng đớn đau.

Hóa thân, Bồ Tát trì kinh
Gửi ra lời dạy hiển linh vĩnh hằng
Muộn phiền, kiết sử bặt tăm
Mới hay Tứ đế huyền thâm lạ kỳ!

Ô kìa rạng rỡ ánh quang!
Phổ Môn sáng chiếu rực tràn dương gian
Tùy miên, lậu hoặc chẳng mang
Ơn ai nào quản hoá thân diệu mầu.

Ung dung khắp nẻo trên đời
Ân cần đối đãi rạng ngời thế gian
Quên miền sinh tử nguy nan
Hành trang giáo hoá chuyển luân vạn loài.

Sen đài nguyện ấn oai nghi
Kiết già an lạc bao kỳ lặng thinh?
Bồ đề soi ánh quang minh
Giũ thân tứ đại... tâm linh nguyện về.

Quanh ngài chẳng thấy hoa sen
Tọa trên liên diệp, ngẫm xem sự đời
Năm châu bốn biển rối bời
Tâm thành lễ bái nghe lời khấn xin.

Ngắm dòng nước chảy tâm sinh
Lòng bi tràn ngập bủa quanh... bồi hồi
Thương sao đại chúng trên đời!
Dang tay cứu khổ giúp người chuyển luân.

Như Thu

9. Lửa phiền tắt bởi nước dương
Từ bình cam lộ ban thương trùng trùng
Quan Âm Sái Thủy linh thông
Độ bao phiền muộn qua dòng đớn đau.

Thần thông quảng đại đức vương
Điều hành mọi việc âm dương hàng đầu
Độ cho đời khỏi thương đau
Mưa hòa gió thuận hoa màu nơi nơi.

Khuyên dân năng tụng kệ kinh
Tham sân si bỏ - tâm thanh mãi hằng
Ác ma dã quỷ mất tăm
Quan Âm quang đức cao thâm thần kỳ.

Từ bi cứu hộ cho đời
Cản ngăn sấm sét bủa ngời nhân gian
Thần thông giải hết nguy nan
Ban dân an thái chuyển luân các loài.

Đức ngài phúc hậu dung nghi
Nhân dân cầu cúng định kỳ vọng thinh
Tâm mê chiếu tỏa ánh minh
Tiêu tan phiền não tâm linh hướng về.

Châu thân đứng cánh hoa sen
Giữa mênh mông nước nhìn xem trong đời
Tối tăm khổ não tơi bời
Khai tâm mở trí nhận lời thỉnh xin.

Là vị bảo mạng chúng sinh
Giải phiền giải độc bao quanh bao hồi
Mắt thiêng nhìn thấu cảnh đời
Giữ gìn thọ mạng độ người tịnh luân.

Trúc Lệ - Trần Lệ Khánh (Pháp danh Diệu Phước)
 
10. Cành dương hóa hiện cõi nhân thiên
Cam lồ nước mát giải nghiệp duyên
Thần thông vi diệu ngời công hạnh
Cứu vớt nhân sinh tục lụy phiền.

11. Quán Âm linh ứng

Linh ứng thay Bồ Tát nhiệm mầu
Tu tập nội quán đạt thâm sâu
Trí - Bi song vận khơi nguồn sáng
Chánh tín đức lành Mẹ hiển linh.

Niệm ân chư Phật chúng long thiên
Quán Âm Bồ Tát các Thánh hiền
Hộ pháp thiện thần thường ủng hộ
Lượng lòng tín thí rộng vô biên.

Kính lễ từng con tim trìu mến
Đem tình thương ngọt lịm ấm nồng
Dựng pháp tràng Đông Tây khắp chốn
Chuyển đạo vàng độ hóa muôn sinh.

Kính lễ từng bàn tay tuệ mẫn
Hóa hiện thân khắp chốn cõi trần
Đem sự sống ươm mầm sự sống
Đem tình thương dựng dậy tình người.

Mong tất cả sống đời thanh thản
Nguyện bình yên đến tận muôn nhà
Mong tất cả sống đời tịnh lạc
Với Quán Âm Linh Ứng nhiệm mầu. 

12. Nam mô đức Quán Thế Âm
Đạo vàng tỏa sáng vào tâm mọi loài
Chúng sinh điên đảo mê hoài
Tử sinh luân chuyển mệt nhoài tấm thân.

Đường tu nhiều ngả phân vân
Nghiệp dày ác quả cán cân định phần
Cam lồ vị mát trong ngần
Quán Âm cứu độ xóa dần thương đau.

Niệm ngài Bồ Tát cho mau
Dù cho nan bệnh ốm đau cũng lành
Đại bi thần chú thọ hành
Lâu ngày phước báu sẽ dành thiên thu.

Đời người không dễ được tu
Hồng trần nhân thế si ngu lạc lầm
Oán than sấm chớp ầm ầm
Lâm chung hồn phách ai cầm cho ta.

Trên cao Bồ Tát hiện ra
Hồng danh nên nhớ niệm ta mười thời
Quán Âm Bồ Tát giữ lời
Ý tâm kiên định hồn dời về Tây.

Sen vàng ngự ở tại đây
Mỗi ngày nghe pháp để xây đạo đời
Đến khi tâm thức sáng ngời
Sẽ cùng chư Phật ngàn đời vãng sinh.

Bồ Tát quán chiếu kỳ nhanh
Nơi nào áp bức xưng danh ngài về
Thành tâm bái lạy chỉnh tề
Hào quang sáng rọi mọi bề vô minh.

Quán Âm Bồ Tát hiển linh
Cành dương ngài phất yêu tinh khớp hồn
Thế gian ma quỷ dập dồn
Tham sân dục đắm vẫn tồn tại thân.

Xót xa Phật khóc chúng dân
Thấy sai không tránh cứ gân mà làm
Thực hư một cái xác phàm
Trôi trong bể khổ chẳng nhàm hay sao?

Phật Bà ngự ở trời cao
Từ bi nhiếp độ biết bao nhọc nhằn
Sinh linh tội lớn so bằng
Như muôn lớp cát sông Hằng mênh mông.

Bao giờ độ hết cho xong
Muôn loài ngài mới vào trong Niết bàn
Dập đầu lạy Phật muôn vàn
Ngàn đời nhất niệm danh vàng Quán Âm!
 
13. Dương liễu Quán Âm

Lắng nghe giọt nước cành dương
Tịnh bình ban rải tình thương muôn trùng
Như Lai Bồ Tát viên thông
Thanh lương cam lộ tắt dòng khổ đau.

14. Long đầu Quán Âm

Oai lực trên đỉnh long vương
Bạch y tung giữa trùng dương bạc đầu
Tầm thinh khắp cõi khổ đau
Bồ Tát hóa hiện nhiệm mầu muôn nơi.

15. Trì kinh Quán Âm

Kiết già tay phải nâng kinh
Quán soi nhập diệu tịnh thanh thường hằng
Nhìn thấu suốt cõi tối tăm
Đàm kinh cứu độ thậm thâm diệu kỳ.

16. Viên Quang Quán Âm

Hậu thân rực ánh hào quang
Bi nguyện cứu khổ ngập tràn thế gian
Quang bất muội* tỏa mênh mang
Quảng đại linh cảm ứng thân nhiệm mầu.

*Viên Quang bất muội: ánh sáng không bao giờ tắt.

17. Du hí Quán Âm

Thong dong du hí cõi đời
Bao dung độ lượng hạnh ngời trần gian
Đến đi giữa cuộc gian nan
Bi nguyện cứu vớt trầm luân muôn loài.

18. Bạch y Quán Âm

Ngự trên tòa đá uy nghi
Liên hoa tay vẫy diệu kỳ tầm thinh
Ấn cát tường xóa vô minh
Cứu khổ cứu nạn hàm linh nương về.

19. Liên ngọa Quán Âm

Bồ Tát an tọa lá sen
Hai tay chấp quán soi xem cõi đời
Ta bà ác trược tơi bời
Linh cảm ứng hiện mỗi lời cầu xin.

20. Long kiến Quán Âm

Diệu trí quán dòng tử sinh
Nhìn chúng sinh mãi loanh quanh luân hồi
Mắt thương ngài nhìn cuộc đời
Thường hằng bi quán vớt người trầm luân.

Kim Minh Tâm (sưu tầm)
HỖ TRỢ CHÚNG TÔI

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Hỗ trợ duy trì Cổng thông tin Phật giáo Việt Nam)

“Chúng tôi tin rằng sự tài trợ của các bạn không chỉ giúp chúng tôi làm tốt phận sự của mình mà còn gia tăng mãnh liệt năng lượng sự thiện tâm của chính bạn tới cộng đồng” (Cư sĩ Thiện Đức, Trưởng Ban Biên tập).

TIN LIÊN QUAN

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

HomeAZ 27/01/2021, 16:00

Các loại tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021 được giới thiệu dưới đây sẽ đáp ứng nhu cầu chi phối, cân bằng nguyên lý Âm Dương, từ đó củng cố các mối quan hệ của gia ch sao cho tích cực nhất.

Người Hà Nội đội mưa dự lễ Vu lan Báo hiếu

Văn hóa 10:07 12/08/2022

Dù trời mưa tầm tã, nhưng rất đông người dân Thủ đô vẫn đến chùa Phúc Khánh để hành lễ nhân dịp lễ Vu Lan.

Trí và Tuệ (nana-panna)

Văn hóa 09:51 12/08/2022

Trí thuộc về nhận thức, kiến thức, hiểu biết; còn Tuệ là thấy rõ vô thường, khổ não, vô ngã. Trí là thông minh mà Tuệ là sáng suốt, vậy nó khác nhau, tâu đại vương!

Quan điểm của Phật giáo về vấn đề kỵ tuổi trong hôn nhân

Văn hóa 09:41 12/08/2022

Về vấn đề kỵ tuổi trong hôn nhân, Phật giáo không bao giờ chủ trương người Phật tử tin vào những điều gì khác, có tính cách tà tín, nhất là vấn đề bói toán, xem tuổi tác và ngày giờ tốt xấu để phán xét, đoán định vận mạng nơi quá khứ, hiện tại, vị lai.

Thư viện Huệ Quang tổ chức hoạt động “Chép kinh báo hiếu mùa Vu Lan”

Văn hóa 09:10 12/08/2022

Nhân mùa Vu Lan, Thư viện Huệ Quang sẽ tổ chức hoạt động “Chép kinh báo hiếu mùa Vu Lan”. Thư viện muốn phát huy tinh thần tri ân báo hiếu truyền thống của người Việt ta, việc chép kinh tạo ra phước báo vô lượng và được xem là một việc báo hiếu đầy ý nghĩa.