Điều phục cơn giận

Thứ năm, 25/08/2018 | 13:34

Nhà Phật có câu chuyện dạy các phật tử rất hay. Câu chuyện đại khái là nếu ngôi nhà của mình đang cháy việc đầu tiên là chữa cháy, dập tắt ngọn lửa chứ không phải điều tra thủ phạm gây cháy. 

 
Bạn biết không? Khi người thân nói những lời giận dữ, mình không nên phản ứng lại. Hãy biết rằng, bởi vì quá đau khổ, nên mới nói những lời như vậy. Họ chỉ muốn nói để vơi đi những đau khổ do chính mình hoặc những người xung quanh vô tình hoặc cố ý gây ra. Với tình huống như vậy, mình nên lắng nghe. Lắng nghe bằng tâm để có thể giúp làm vơi đi nỗi đau của người đó. Lắng nghe chỉ với mục đích để người đó bày tỏ. Lắng nghe chứ đừng đưa ra lời phán xét. Đạo Phật có Bồ Tát Quán Thế Âm, vị Bồ Tát có khả năng lắng nghe những lời khổ của chúng sinh, để rồi bằng phép màu nhiệm, bằng niềm tin, bằng tình thương, Bồ Tát đã làm vơi đi những nỗi khổ của người đó. Mình cũng có thể học Bồ Tát cách lắng nghe như vậy. Chỉ lắng nghe thôi cũng đã giúp người thân nguôi đi những đau khổ.

Vậy khi bản thân đau khổ giận dữ thì mình nên làm gì? Mình không nên làm gì hết. Mình hãy kiểm soát hơi thở của mình. Thở vào mình biết mình thở vào, thở ra mình biết mình thở ra. Kiểm soát hơi thở làm cho thân tâm thoải mái, làm cơn giận tan biến. Nhà Phật có câu chuyện dạy các phật tử rất hay. Câu chuyện đại khái là nếu ngôi nhà của mình đang cháy việc đầu tiên là chữa cháy, dập tắt ngọn lửa chứ không phải điều tra thủ phạm gây cháy. Cũng vậy, khi giận dữ, nếu mình cứ tiếp tục tranh cãi, mình đang hành động giống như người đang đuổi theo kẻ đốt nhà, trong khi mọi thứ đang bị ngọn lửa thiêu rụi. Hãy “kiểm soát” hơi thở để cơn giận tan biến.

Hoàng Phước Đại - Đồng An
Tạp chí Nghiên cứu Phật học số tháng 7/2018
NCPH
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ