Phật Giáo

Đôi điều về cửu bạch cốt quán

Thứ ba, 10/12/2019 | 09:02

Bạch cốt quán là phép quán tưởng bộ xương trắng, viết tắt cốt quán, cũng viết quán cốt Tam muội, là phép thứ chín trong lục chủng Tam muội. Bạch cốt quán thuộc về phép chánh niệm là phép thứ bảy trong Bát Chánh Đạo.

>>Phật tử có thể đọc thêm loạt bài về Cuộc đời Đức Phật

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Bạch cốt quán là quán tưởng cái thân mới chết cho tới khi thành ra xương trắng, thành tro; Hành giả phải qua chín lần quán tưởng:

Quán thấy cái thân xác của người mới chết, từ một ngày cho đến bốn ngày bầm tím sình lên.

Quán thấy cái thân ấy bị quạ, ó, chó nhà, chó sói cắn áo, hoặc bị lằn bu, giòi đục.

Quán thấy cái thân ấy có từng mảnh thịt túa máu bao bọc lấy xương và có gân chằng chịt.

Quán thấy cái thân chỉ là một cái xác gầy, một bộ xương không có thịt túa máu và gân chằng chịt.

Quán thấy bộ xương chỉ có da bọc, hết thịt, hết máu có gân chằng chịt.

Quán thấy những phần trong bộ xương tủa ra khắp nơi, đây là bàn tay, đó là bàn chân, kia là xương đùi, xương sọ, xương sống…

Quán thấy bộ xương tàn, cốt rụi khô khan như những vỏ sò vỏ ốc bị bỏ lâu.

Quán thấy bộ xương chất đống từ năm này sang năm khác.

Quán thấy xương cốt vì lâu năm quá nên tan rã ra thành tro bụi.

Bài liên quan

Trong khi quán tưởng hành giả phải tự xét rằng: Thân mình và thân của mọi người, của tất cả chúng sanh thảy đều như vậy. Nhờ quán tưởng như vậy hành giả dứt bỏ cái ta, dứt lòng tham, diệt những nổi vui và khổ của phàm tình, được sự an lạc tự nhiên, được đức nhẫn nhục đối với chúng sanh và muôn pháp.

Đại Bát Niết Bàn Kinh quyển 30: Hồi đó ta (Đức Phật) sang thành Ba La Nại có một chàng trưởng giả tên là Bảo Xương, say đắm năm dục chẳng biết đó là vô thường. Nhờ có ta đến nơi chàng ấy tự nhiên đắc phép Bạch cốt quán chàng thấy các cung nhơn thể nữ ở điện xá của mình chỉ là những bộ xương trắng mà thôi. Lòng sanh ghê sợ như dao bén, như rắn độc, như bọn cướp, như lửa dữ. Chàng liền ra khỏi nhà và đi đến nơi ta.

Theo PHDS của Thích Nữ Đức Trí

BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z