Phật Giáo

Đồng Tháp: Công tác chuẩn bị Đại Giới đàn Vĩnh Tràng 2013

Thứ năm, 17/04/2013 | 17:47

Ban tổ chức đã phát ra gần 800 hồ sơ của các giới tử đăng ký thọ giới trong đợt này, trong đó Tỳ Kheo: 130 vị, Tỳ Kheo Ni: 50 vị, Sa di Tăng: 200 vị, Thức xoa: 100 vị,  Sa di Ni: 200 vị.


Nằm trong kế hoạch Phật sự năm 2013, BTS Phật giáo Đồng Tháp đang hoàn tất những công việc cuối cùng chuẩn bị cho Đại Giới đàn Vĩnh Tràng tại Văn phòng BTS Phật giáo Đồng Tháp. 

Theo kế hoạch Đại Giới đàn sẽ diễn ra từ ngày 18 – 21/4/2013, tại hai điểm là chùa Phước Hưng dành cho Tăng và tại chùa Phước Huệ dành cho Ni (P.I, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp).

Công việc chuẩn bị đã được tiến hành từ một tuần trước, và cho đến hôm nay vẫn đang trong giai đoạn hoàn tất những phần việc còn lại. 

Ban tổ chức đã phát ra gần 800 hồ sơ của các giới tử đăng ký thọ giới trong đợt này, trong đó Tỳ Kheo: 130 vị, Tỳ Kheo Ni: 50 vị, Sa di Tăng: 200 vị, Thức xoa: 100 vị,  Sa di Ni: 200 vị. Ngoài ra, một số hồ sơ giới tử ở ngoài tỉnh Đồng Tháp vẫn chưa thống kê được (BTC ưu tiên cho các giới tử ở xa tự đánh máy hồ sơ và gia hạn ngày nộp đến trước ngày tổ chức Giới đàn)

Đến sáng ngày 17/04/2013, đã có nhiều giới tử về đăng ký phòng nghỉ với Ban tổ chức

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận trước ngày diễn ra Đại Giới đàn:

 Cổng ngoài chùa Phước Hưng, địa điểm tổ chức Giới đàn Tăng đã chuẩn bị xong phần trang trí
 Quang cảnh bên trong chùa Phước Hưng
 Phòng thi khảo hạch
 Quý Thầy đang hoàn tất những phần việc còn lại trong quá trình chuẩn bị
 
 Bên cạnh đó, địa điểm dành cho các giới tử Ni tại chùa Phước Huệ các công việc chuẩn bị cũng đã hoàn tất
 Số hồ sơ tính đến thời điểm hiện tại đã nhận được gần 800 hồ sơ

CTV

PGVN
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z