Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Phật Giáo
Thứ ba, 11/12/2018, 10:00 AM

Giải pháp cho vấn nạn nạo phá thai dưới quan điểm Phật giáo

Theo các Tổ thầy dạy, trong giáo lý nhà Phật chỉ có Pháp Sám hối mới có thể chuyển được nghiệp xấu ác của mình đã tạo tác.

Như bài trước đã đề cập, nghiệp chướng và tội lỗi của việc nạo phá thai là rất nghiêm trọng, bởi các vong thai nhi vô tội sẽ không buông thả chúng ta. Nói như thế không có nghĩa là không còn giải pháp nào để chúng ta có cơ hội thay đổi mình trước những sai lầm đã phạm phải sao?

Theo các Tổ thầy dạy, trong giáo lý nhà Phật chỉ có Pháp Sám hối mới có thể chuyển được nghiệp xấu ác của mình đã tạo tác. Do giới hạn của bài viết, ở đây không thể nói rõ chi tiết đươc những điều cần phải sám hối. Nhưng điểm mấu chốt để khái quát được điều này đó là, chúng ta đã là người tạo nên ác nghiệp thì phải tin, và y vào chánh pháp của giáo lý đạo Phật để sám hối. Bởi chỉ có chánh pháp của Phật giáo mới làm được việc này. Và theo pháp sám hối thầy tổ dạy: Tội từ tâm tạo, thì sám hối cũng phải từ tâm khởi. Khi đã có niềm tin, đức tin vào Tam bảo, có nghĩa là mình đã nỗ lực làm một con người tốt, giữ 5 giới và hành 10 điều thiện (1). Làm được như vậy, lần lần chúng ta sẽ có phước đức và công đức. Và từ công đức đó, theo Tuyên Hóa Thượng nhân, thì các vong linh sẽ đương nhiên được ích lợi mà giải thoát. Trong Phẩm Nghi Vấn của kinh Lục Tổ Pháp Bảo Đàn có chép rằng:

"Niệm niệm không gián đoạn là "công", tâm hành bình đẳng và ngay thẳng là "đức". Lại nữa, tu tự tánh là "công", tu tự thân là "đức". Chư Thiện Tri thức! Công đức phải thấy trong tự tánh, chẳng phải bố thí cúng dường mà cầu được!" (chữ tu ở đây nên hiểu là tu sửa, sửa đổi lỗi lầm chứ không phải chỉ tu chùa).

Theo HT. Tuyên Hóa, chẳng phải nhất định là phải có tiền hoặc tụng vài bộ kinh mới có thể được lợi ích. Vậy mới có câu: "Tự tánh chúng sinh thệ nguyện độ", tức là chính ngay lúc tự độ đó là mình đang độ người rồi, ngay lúc độ người chính là đang tự độ vậy - hai bên chẳng có sự phân biệt ai trước ai sau.

Trong Phẩm Nghi Vấn của kinh Lục Tổ Pháp Bảo Đàn, còn chép rằng:

"Các chúng sinh trong tâm ta là tâm tà mê, tâm cuồng vọng, tâm bất thiện, tâm đố kỵ, tâm ác độc...các tâm như thế đều toàn là chúng sinh, mỗi mỗi phải tự tánh tự độ, đây gọi là chân độ vậy".

Y cứ vào Bảo Đàn kinh của Lục Tổ, có lần một người thỉnh vấn cố HT. Tuyên Hóa rằng, trong quá khứ mình đã giết hại hàng trăm hàng ngàn sinh mạng, như thế phải tụng Chú Vãng Sinh bao nhiêu biến (tức số lượt) mới hữu hiệu? Thượng nhân Tuyên Hóa trả lời: "Nếu ông cắt đứt ái dục, thì chỉ trì một câu thôi thì sự linh ứng đã phi thường rồi. Nếu ông chưa đoạn được lòng tham ái dục, thì dù tụng đến mười ngàn biến cũng chẳng công hiệu."

"Đoạn dục" không gì khác hơn là dạy chúng ta hãy cắt đứt phiền não, dứt trừ vô minh (mê lầm), dẹp bỏ tất cả tư dục, ái dục, cùng tánh nóng giận. Nếu chúng ta có thể đoạn trừ tư dục và lòng tham, rồi lại đem cái tâm thanh tịnh để tụng Chú Vãng Sinh, hoặc tụng kinh, thì đương nhiên sẽ có sự cảm ứng!

Thưa các bạn trẻ, tại sao cố HT. Tuyên Hóa và người viết bài này phải dẫn Kinh Pháp Bảo Đàn của Lục Tổ Huệ Năng, bởi biết đâu các bạn đã chót hơn một lần nạo phá thai và các vong thai nhi đang gây khó khăn cho các bạn; vì bất an hay lo lắng gặp thầy "tà", nên mong các bạn y pháp (tức chánh pháp của Phật giáo) thực hành và biết đâu đủ duyên "gặp được một bậc chân tu" không tham, không sân thì các hồn ma bé nhỏ đó có cơ hội được siêu độ.

Theo tinh thần của chánh pháp, cố HT. Tuyên Hóa cho rằng: "Thật ra siêu độ được vong linh, quý vị cần phải có căn cơ, có đức hạnh (chỉ người thầy). Nếu quý vị có đức hạnh, thì đừng nói là tụng kinh hay niệm chú, chỉ cần quý vị phán một câu: "Hãy đi vãng sinh đi", thì cũng đủ cho vong linh đó được vãng sinh về thế giới an lạc rồi. Còn nếu quý vị đã không có đạo đức, lại càng không có sự hành trì (thực hành) gì cả, thì tôi hỏi quý vị: quý vị dựa vào đâu, và dựa vào cái gì... để siêu độ vong linh?."

Nhân đây cũng xin trích dẫn thêm một vài câu hỏi và trả lời giữa cố HT. Tuyên Hóa và các bạn trẻ xung quanh chủ đề này được ghi trong cuốn "Những vong thai nhi vô tội" của Hòa thượng, để chúng ta cùng chia sẻ. Và đây là câu hỏi của một bạn trẻ: " Bạch thầy, phá thai tạo nghiệp sát sinh. Vì con không được học giáo lý Phật, trước đây con đã phạm tội sát sinh mà không biết. Con có thể làm gì để đền bù lại nghiệp chướng của con? Hòa Thượng trả lời: - Bằng cách thêm nhiều việc phước thiện, bằng cách sám hối sửa đổi nhiều thêm, và bằng cách niệm danh hiệu Phật thường xuyên hơn. Không có điều tốt đẹp nào hơn là tự sửa đổi lỗi lầm của mình. Dầu cho tội của quý vị rất to lớn, đầy ngập trời, nếu quý vị thành tâm, xin nhắc lại là thành tâm ăn năn và sửa đổi, thì các tội lỗi dần đần sẽ tiêu sạch."

Một câu hỏi khác: "Có những người đã từng phá thai nhưng lại ngại ngùng sợ tốn tiền không lập bài vị để cầu nguyện cho vong thai nhi. Bạch HT, ngài nghĩ như thế nào về việc này? Có thực là những vong linh này có thể gây rắc rối không? Nếu như thế làm sao để điều phục những vong linh thai nhi này, và làm cho chúng an lạc? Đây là câu hỏi đưa ra nhiều ý tổng hợp. Và Hòa Thượng trả lời: Tốt hơn hết là không nên có bài vị. Tôi nói thế có nghĩa là gì? Người ta không nên phá thai ngay từ đầu; bằng cách ngăn ngừa phá thai thì không sát sinh, vì không sát sinh nên không cần bài vị. Thỉnh một bài vị cho một vong linh thai nhi là "lo cái ngọn mà quên gốc", và giống như "bịt tai để đánh chuông", vì đó là tự lừa dối mình. Những vong linh này có thể được siêu độ chăng? Món nợ này có thể giải quyết được chăng? Câu trả lời là không chắc. Vì thế, nên ngăn ngừa việc xảy ra hơn là hối hận về sau này. Trước khi kết hôn, không nên uống thuốc ngừa thai, hay giao hợp tình dục. Tại sao không thể đợi đến lúc kết hôn? Tại sao vội vàng như thế. Tại sao phải "yêu thử" trước hôn nhân?..."

Vấn nạn nạo phá thai nhi không còn là ở cấp độ cảnh báo nữa. Tất cả xã hội, các Bộ, ban ngành, gia đình, dòng tộc và mỗi chúng ta phải vào cuộc thật sự: Bởi ngày nay những người trẻ thích khiêu vũ, xem phim ảnh và ca hát. Họ hưởng thụ ăn uống, vui chơi và tìm khoái lạc. Những ham mê và hành vi dẫn đến sự mất nhân phẩm không còn có (tàm quý) nữa, theo Tuyên Hóa Thượng nhân, đã đến độ họ không còn ý thức việc họ là con người. Là người, phải có hành vi của người, nhưng họ lại giống ma quỷ - lén lút không tôn trọng luật lệ xã hội và gia đình...

Để kết thúc bài viết nhỏ này, xin được mượn lời của cố HT. Tuyên Hóa Thượng nhân: "Tôi khẩn cầu mọi người, hãy ngưng lại việc phá thai! Hãy suy nghĩ xem, nếu những sinh linh trong bào thai chưa kịp chào đời đã trở thành những oan hồn; Khắp nơi nhan nhản những hồn ma nhỏ bé phiêu bạt đòi mạng thì làm sao xã hội an ninh được? Những hồn ma nhỏ bé này cần phải gặp được những người có Đạo hạnh và không "tham tiền", hay nói khác đi là chỉ có Chánh pháp của đạo Phật, thì mới siêu độ được những vong thai nhi bất hảo. Rất khó đối phó với những hồn ma nhỏ bé này! Rất khó giải quyết những vấn đề này. Vì vậy, với nghiệp chướng khắp nơi thì làm sao có thể hòa bình và hạnh phúc an lạc".

Muốn thay đổi sự xấu ác này, chỉ bằng cách không phá thai, bằng cách không giết hại chúng sinh theo chánh pháp của Nhà Phật.

Cư sĩ Nguyễn Đức Sinh

Số 18, khu 8. Phố Quang Trung -P. Quang Trung, Tp. Uông Bí, Quảng Ninh.

Tài liệu tham khảo:

- Thí luận Tuyên Hóa Lão Hòa Thượng (đăng trên nguyệt san Vajra Bath Sea từ số 6- 1996 đến số tháng 10 -1997 (Trần Do Bân).

- "Những vong thai nhi vô tội" HT. Tuyên Hóa. Dịch từ nguyên bản Hoa ngữ và bản dịch Anh ngữ.

Slide Show: http://www. Fajye. Com. Tw /edm /mov.home. html

- Bài: "Những số liệu kinh hoàng về nạo phá thai trên thế giới" - Đức Thiện - (phatgiao.org.vn, Thứ 5-ngày 24/11/2018)

- Hiển mật viên thông - Cư sĩ: Trần Giác, Tỳ kheo: Thích Viên Đức, Sa môn: Thích Đạo Chân - (chùa dược sư - Buôn mê Thuột- ấn hành Pl 2515 -1971).

TIN LIÊN QUAN

Người đàn ông lập bàn thờ cha trong khu cách ly dịch COVID-19

Nghiên cứu 16:24 01/04/2020

Trở về từ nước ngoài, người đàn ông trung niên phải đi cách ly phòng dịch Covid-19. Cha mất mà không về được, người này lập một bàn thờ không di ảnh, quỳ gối tưởng nhớ người cha khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Chùa treo 1.500 tuổi

Nghiên cứu 16:16 01/04/2020

Ngôi chùa được xây dựng từ năm 491, cố định ở độ cao 75 m bằng những cọc gỗ khoan sâu vào vách núi.

Những đoạn văn tuyệt vời và đáng suy ngẫm của Trịnh Công Sơn

Nghiên cứu 15:42 01/04/2020

Ngày 1-4 năm 2020, nhiều người nhớ về Trịnh Công Sơn - về khoảnh khắc 19 năm trước ông lặng lẽ trút hơi thở cuối cùng trong sự luyến tiếc của vạn người yêu nhạc, yêu tâm hồn, yêu những chiêm nghiệm mang hương vị Phật giáo, hướng con người đến những giá trị của cái Đẹp và Tình yêu thương nơi ông.

Thủ tướng chỉ đạo đảm bảo lương thực dư dả cho 100 triệu dân

Nghiên cứu 15:16 01/04/2020

Chỉ đạo xuất khẩu phải có kiểm soát, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm lương thực dư dả cho 100 triệu dân, không chỉ đủ ăn mà còn dự trữ và thực hiện các nhiệm vụ khác.