Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Thứ hai, 09/05/2022, 15:11 PM

Giúp người tin vào luật nhân quả là điều thiện cao tột

Có rất nhiều loại làm phước, loại giúp đỡ thì bố thí pháp là cao quý nhất. Ta có thể giúp mọi người nhiều điều nhưng đừng bao giờ quên bố thí pháp. Mà ai cũng vậy, phải xem bố thí pháp và đem đạo lý đến cho mọi người là lý tưởng của cuộc đời mình.

Trong tất cả các loại bố thí, giúp đỡ thì Phật dạy có một loại bố thí cao quý nhất là bố thí pháp, bố thí đạo lý. Vì sao vậy? Bởi vì giúp cái gì rồi cũng hết và tạm bợ. Nhưng mà khi ta đã gieo vào lòng người đựơc đạo lý chân chính thì điều đó sẽ theo người ta hết kiếp này đến kiếp khác.

Một khi người ta đã tin vào luật nhân quả, người ta cứ tư duy về nó mãi, người ta cứ chiêm nghiệm về nó mãi. Rồi trong cuộc sống họ cứ cân nhắc tội phước nhân quả để sống, nên làm điều này hay không làm điều kia, người ta cân nhắc. Người ta tránh tội, làm phước rồi lâu ngày in sâu vào tiềm thức người ta, in sâu vào nghiệp của họ.

Khi những người đó tái sinh qua kiếp khác, họ vẫn nhanh chóng nhớ lại, tìm lại được luật nhân quả và tiếp tục đi trên con đường đúng đắn. Hoặc là ta cho mọi người đạo lý về giác ngộ, vô ngã. Và biết rằng chúng sinh là lầm mê, là chấp ngã. Bây giờ có sự giác ngộ thoát ngoài mọi sự vô minh, thoát ngoài khổ đau luân hồi, tìm ra một sự sáng suốt cùng cực và mọi người tin được điều đó.

Đức Phật dạy: trong tất cả các loại bố thí, bố thí Pháp là vĩ đại hơn hết

Điều cuối cuối cùng vẫn là truyền bá Phật Pháp, mục tiêu của chúng ta vẫn phải là giúp mọi người tin vào luật Nhân Quả.

Điều cuối cuối cùng vẫn là truyền bá Phật Pháp, mục tiêu của chúng ta vẫn phải là giúp mọi người tin vào luật Nhân Quả.

Người ta có thực hành tu tập điều đó thì cái nhân, cái chủng tử đó nó sẽ theo họ hết kiếp này đến kiếp khác. Qua kiếp sau tái sinh lại, cái chủng tử đó dần dần xuất hiện trở lại, người ta tìm sự tu tập trở lại. Và đạo lý đó nghĩa là làm cho người ta dần dần vượt lên trên luân hồi và họ vượt lên trở thành những đẳng cấp cao dần trong trời đất này.

Cho đến khi người ta từ bỏ thân phận phàm phu để trở thành bậc Thánh thật sự và có thể đi đến mức độ trở thành bậc Thánh A La Hán giải thoát hoàn toàn.

Cho nên có rất nhiều loại làm phước, loại giúp đỡ thì bố thí pháp là cao quý nhất. Ta có thể giúp mọi người nhiều điều nhưng đừng bao giờ quên bố thí pháp. Mà ai cũng vậy, phải xem bố thí pháp và đem đạo lý đến cho mọi người là lý tưởng của cuộc đời mình.

Dù nghèo khổ khó khăn hay sang giàu, trong mọi hoàn cảnh, đừng bao giờ quên lý tưởng chia sẻ đạo lý với mọi người, với chúng sinh. Những việc bố thí khác, những việc giúp đỡ khác, chỉ là sự hỗ trợ mà thôi. Điều cuối cuối cùng vẫn là truyền bá Phật Pháp, mục tiêu của chúng ta vẫn phải là giúp mọi người tin vào luật Nhân Quả.

HỖ TRỢ CHÚNG TÔI

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Hỗ trợ duy trì Cổng thông tin Phật giáo Việt Nam)

“Chúng tôi tin rằng sự tài trợ của các bạn không chỉ giúp chúng tôi làm tốt phận sự của mình mà còn gia tăng mãnh liệt năng lượng sự thiện tâm của chính bạn tới cộng đồng” (Cư sĩ Thiện Đức, Trưởng Ban Biên tập).

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

HomeAZ 27/01/2021, 16:00

Các loại tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021 được giới thiệu dưới đây sẽ đáp ứng nhu cầu chi phối, cân bằng nguyên lý Âm Dương, từ đó củng cố các mối quan hệ của gia ch sao cho tích cực nhất.

Hãy để cuộc sống nhẹ nhàng hơn...

Kiến thức 10:12 11/08/2022

Trên đời này, chắc chắn sẽ có người đem đến cho bạn bi thương, ghen ghét, khiến bạn phải “nghiến răng nghiến lợi mà căm ghét”. Nhưng bạn thử nghĩ lại xem, cũng không hẳn là vì họ quá xấu mà đôi khi chỉ là vì bạn đã quá quan tâm, để ý đến hành động của họ mà thôi!

Ta thương mình nhất là một sự thật

Kiến thức 09:10 11/08/2022

Ta thương mình nhất là một sự thật. Ta cũng thương những người thân của mình nhưng ít hơn thương mình và động cơ của tình thương ấy cũng vì ta. Hiếm hoi lắm ta mới mở rộng được biên giới của tình thương, yêu thương tất cả mọi người, mọi loài mà không có điều kiện.

Thương chúng sinh nhưng phải hiểu biết nhân quả công bằng

Kiến thức 07:58 11/08/2022

Vì khả năng vật chất của chúng ta không bao giờ là đủ nên chúng ta có một cách rẻ hơn mà hiệu quả hơn, đó là đem băng giảng, đem sách nhân quả cho người ta nghe, đem những lời nguyện để người ta định hướng lại nhân cách, đạo đức.

Phải có tâm luôn muốn chia sẻ Phật Pháp cho mọi người xung quanh

Kiến thức 07:55 11/08/2022

Nghe xong một bài giảng hay, ta cũng hãy bước sang nhà hàng xóm chia sẻ cho họ cùng nghe. Chỉ nhờ chút điều thiện như vậy mà sau này khi vừa cất tiếng khóc chào đời, ta sẽ được sinh vào trong gia đình biết Phật Pháp, suốt cuộc đời mình sống trong đạo đức, trong thánh thiện.