Phật Giáo

Hà Nội: Ngày 30/03/2013, chùa Thiên Trù tổ chức Khánh đản Quán Thế Âm Bồ tát

Thứ năm, 18/03/2013 | 16:38

Thiệp mời Khánh đản đức Quán Thế Âm Bồ tát tại chùa Thiên Trù ngày 19 tháng Hai Âm lịch (tức ngày 30/03/2013)

Thiệp mời Khánh đản đức Quán Thế Âm Bồ tát tại chùa Thiên Trù ngày 19 tháng Hai Âm lịch (tức ngày 30/03/2013)

 

 


PGVN
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z