Phật Giáo

Hải Phòng: Đại Giới đàn PL.2557 - DL.2013

Thứ năm, 14/09/2013 | 09:00

Ngày 09/08/Quý Tỵ (13/09/2013), tại chùa Nam Hải - Hải Phòng đã tổ chức lễ đăng đàn, truyền giới Tỳ kheo và Sa di cho các giới tử.

Về phía Giới sư Tăng, Ban tổ chức giới đàn đã cung thỉnh HT.Thích Quảng Tùng làm Đàn đầu Hòa Thượng, TT.Thích Thanh Giác ngôi Yết ma A xà lê, TT.Thích Nguyên Bình ngôi Giáo thọ A xà lê, TT.Thích Tục Bách và TT.Thích Thanh Hiển làm tôn chứng Tăng già Giới đàn Tăng. 

Về phía Giới sư Ni, Ban tổ chức giới đàn đã cung thỉnh NT.Thích Đàm Mai làm Đàn đầu Hòa Thượng, Ns.Thích Đàm Hiền ngôi Yết ma A xà lê, Ns.Thích Đàm Kiên ngôi Giáo thọ A xà lê, Ns.Thích Diệu Hương và Ns.Thích Diệu Đức làm tôn chứng Tăng già Giới đàn Ni.

Đại Giới đàn PL.2557 - DL.2013 của GHPGVN Tp.Hải Phòng có thể nói là Đại Giới đàn lớn nhất từ trước đến nay. Đây là một sự kiện lớn, là một nghi lễ rất quan trọng đối với người xuất ra khi muốn đứng vào hàng ngũ Tăng già.

Tại giới đàn năm nay, Hội đồng giới sư đã truyền giới cho tất cả 50 giới tử tăng, ni. Trong đó thọ giới Sa di có 10 giới tử, Sa di Ni có 15 giới tử, Tỳ kheo có 4 giới tử và Tỳ kheo Ni có 21 giới tử.

Đại Giới đàn lần này đã được diễn ra trang nghiêm, theo đúng chính pháp và theo đúng luật Phật chế.

Giới đàn đã được thành tựu viên mãn trong niềm hoan hỷ, phấn khởi của Hội đồng giới sư, nghiệp sư và các giới tử thọ giới trong đợt này.

 
                                   15 giới tử thọ giới Sa Di 
 4 giới tử thọ giới Tỳ kheo
 HT.Thích Quảng Tùng - Đàn đầu Hòa Thượng giới đàn Tăng
21 giới tử thọ giới Sa di Ni
 
 
 
 
 
 
 
 
 50 Giới tử chụp hình lưu niệm cùng Hội đồng Giới Sư

Phúc Thiện Nguyễn Thành Trung

Nguyễn Thành Trung
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z