Phật Giáo

Hãy tu cho đáng, tuyệt vời thanh cao

Thứ năm, 16/12/2013 | 17:40

Đại Giới đàn Thiện Hòa VII đã thành công hoàn mãn, trong số 1.380 giới tử trải qua các phần thi khảo thí, khảo hạch, sau khi kết qủa công bố giới tử xuất sắc đàn Tỳ kheo và Tỳ kheo ni, CTV phatgiao.org.vn đã ghi lại chia sẻ cảm nghĩ của hai vị tân Tỳ kheo...

Tỳ kheo Thích Thiện Đức (viện Chuyên Tu): Người tu sĩ muốn truyền trao giáo pháp phải hội tụ đầy đủ tác phong giữ gìn giới hạnh thanh tịnh thì mới xứng đáng là Thích tử Như Lai.

Trong đợt khảo thí Đại Giới đàn, tất cả các giới tử đều phải thuộc Kinh, Luật, Luận đó là cốt lõi căn bản của người xuất gia học Phật. Điều quan trọng nhất là chúng ta áp dụng tam tạng để hành trì suốt cả cuộc đời người tu sĩ, đó là điều thiết yếu nhất của chư giới tử nói chung.
 Tỳ kheo Thích Thiện Đức
Khi bước vào Đại Giới đàn Thiện Hòa VII tại Đại Tòng Lâm, bản thân chúng tôi thấy được thay đổi rất nhiều, vì nơi đây có khung cảnh cổ kính trang nghiêm và sự bao bọc quan tâm chăm sóc của chư vị Hội đồng Giới sư. Các thầy trong Ban Kiến đàn, Ban tổ chức tận tình chỉ bảo, đây là lần thứ hai khi chúng tôi có dịp thọ giới và có thể nói rằng Đại Giới đàn Thiện Hòa VII rất trang nghiêm, thanh tịnh xứng đáng để chư vị giới tử huân tập về đây cầu đạo.

Phật pháp không nằm ngoài thế gian pháp, giờ đây đã thọ giới cụ túc đứng trong hàng chúng trung tôn thiết nghĩ bản thân mình phải có trách nhiệm luôn tự khắc kỷ, giữ gìn giới luật của đức Phật mà mình đã thọ nhận. Đồng thời chúng tôi mong muốn đem hết tâm huyết và sự tu tập để truyền trao cho tất cả mọi người, người tu sĩ muốn truyền trao giáo pháp thì phải hội tụ đầy đủ tác phong giữ gìn giới hạnh thanh tịnh thì mới xứng đáng là Thích Tử Như Lai.

Chúng con xin ghi niệm ân đức đến Chư vị Hội đồng Giới sư đã quang lâm truyền trao giới pháp cho chư giới tử, chúng con xin bái tạ và thành kính tri ân đến Ban Kiến đàn, BTC rất nhiệt tâm chăm lo cho chư giới tử trong suốt thời gian diễn ra Đại Giới đàn.

Thích Nữ Chơn Khai (tu viện Viên Không): Khi giới tử thọ giới càng lên cao thì phải biết trách nhiệm và bổn phận của mình đối với đạo, sống sao cho xứng đáng đầu tròn áo vuông.
 Tỳ kheo ni Thích Nữ Chơn Khai
Trong đàn Tỳ kheo ni có rất nhiều giới tử xuất sắc, tại đây có điểm đặc biệt là phần khảo hạch cho bốc thăm ngẫu nhiên, chính vì vậy mà giới tử không hề biết mình sẽ trả lời phần nào trước có trong Kinh, Luật, Luận, Giáo lý, đó là điều rất công bằng tại giới đàn này.

Đại Giới đàn Thiện Hòa VII tổ chức có quy mô nghiêm trang, điều đó khiến chúng tôi cảm nhận mình thực sự là người thọ giới. Bản thân chúng tôi thấy mình còn nhỏ cho nên chúng tôi phải gắng sức tu tập cũng như hành trì giáo pháp, điều đó có nghĩa khi giới tử thọ giới càng lên cao thì phải biết trách nhiệm và bổn phận của mình đối với đạo, sống sao cho xứng đáng đầu tròn áo vuông. Hãy tu cho đáng, tuyệt vời thanh cao.

Chúng con xin thành kính tri ân qúy Hòa thượng, Ban tổ chức, Ban Khảo hạch, Ban Quản giới tử đã tổ chức Đại Giới đàn Thiện Hòa VII thành tựu viên mãn.

Thực hiện: Hoa Sen Gió


Hoa Sen Gió
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z