Phật Giáo

HĐTS: Thông báo về việc gửi Báo cáo sơ kết công tác phật sự 6 tháng đầu năm 2013

Thứ năm, 14/05/2013 | 18:00

Các tỉnh, thành hội phía Bắc, gửi bản chính về Văn phòng 1 TW GH - Chùa Quán Sứ, số 73 Phố Quán Sứ - Hà Nội (Email: vp1giaohoi@gmail.com); một bản sao gửi Văn phòng 2 TW GH.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
              - o0o -                                                           - o0o -
Số : 163 /TB.HĐTS                                             Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 5 năm 2013

 
                                                    THÔNG BÁO
    V/v gửi Báo cáo sơ kết công tác phật sự 6 tháng đầu năm 2013
 
 
Kính gửi :      - Ban, Viện Trung ương GHPGVN
                       - Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh, Thành phố
                                                           
Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ VII (2012 - 2017) để sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2013 và thông qua chương trình hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm 2013, sẽ được tổ chức vào các ngày 01, 02/7/2013 (nhằm ngày 24, 25 tháng 5 năm Quý Tỵ) tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội – Thiền viện Quảng Đức, quận 3, Tp.Hồ Chí Minh.

Để có cơ sở sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2013, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự kính đề nghị Quý Ban, Viện Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự GHPGVN các Tỉnh, Thành phố gửi báo cáo sơ kết hoạt động Phật sự 6 tháng đầu năm 2013 và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2013 về 02 Văn phòng Trung ương Giáo hội.

- Các Tỉnh, Thành hội phía Bắc, gửi bản chính về Văn phòng 1 TW GH - Chùa Quán Sứ, số 73 Phố Quán Sứ - Hà Nội (Email: vp1giaohoi@gmail.com); một bản sao gửi Văn phòng 2 TW GH.

-  Các Tỉnh, Thành hội phía Nam, gửi bản chính về Văn phòng 2 TW GH – Thiền viện Quảng Đức, 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh (Email: vitinhvp2@yahoo.com); một bản sao gửi Văn phòng 1 TW GH.

-  Thời gian gửi báo cáo về Văn phòng Trung ương Giáo hội chậm nhất là ngày 15 tháng 6 năm 2013.

Vì Phật sự chung, kính mong Quý Ban hoan hỷ thực hiện việc gửi báo cáo đúng thời gian đã nêu.

Kính chúc Quý Ban vô lượng an lạc, Phật sự viên thành.
 
Nơi nhận:                                                  TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
- Như trên “để thực hiện”                                  GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
- Lưu VP 1 - VP 2 TWGH                                PHÓ CHỦ TỊCH kiêm TỔNG THƯ KÝ

                                                                                                           (đã ký)

                                                                                    Hòa thượng THÍCH THIỆN NHƠN
PGVN
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z