Phật Giáo

Hoài niệm về cố Đại lão HT.Thích Đức Nhuận

Thứ năm, 07/12/2013 | 09:17

Ở cõi Niết bàn, tịch tĩnh chân như, Cúi lạy ơn Ngài, thủy từ chứng giám

 

Hai mươi năm, kể từ Ngài viên tịch
Giờ nay đây con có dịp trở về
Tưởng niệm Tôn sư với đại nguyện Bồ đề
Ngài thị hiện vào cõi đời hóa đạo

Kính lạy Ngài hai mươi mốt năm về trước
Con có duyên lành diện kiến Tôn nhan
Chúng con là những đệ tử miền Nam
Ra miền Bắc đảnh lễ Ngài Pháp chủ

Sau những lời Ngài bảo ban nhắn nhủ
Rồi xoa đầu, đọc kệ, chúc chúng con
Ôi! Đức Ngài cao cả tự núi non
Qua ảnh hưởng của vô hành đạo đức

Cuộc đời Ngài là tấm gương trong vắt
Giới đức trang nghiêm, tỏa sáng thanh cao
Với ngôi pháp chủ, Ngài không quản gian lao
Chèo lái con thuyền, chở che Giáo hội

Trước linh đài, con thành tâm quỳ gối
Dâng nén tâm hương đảnh lễ Tôn sư
Ở cõi Niết bàn, tịch tĩnh chân như
Cúi lạy ơn Ngài, thủy từ chứng giám

Đệ tử Thích Nữ Như Minh
Thích Nữ Như Minh
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z