Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Sát nhân thì nhân oán sát, sát vật thì họa kiếp làm chúng sinh của chúng

Sát nhân thì nhân oán sát, sát vật thì họa kiếp làm chúng sinh của chúng

Là con người cũng như các loài động vật khác, khi sanh ra đều do nghiệp lực nhân quả, đều có một sự sống như nhau, đều có cảm giác đau khổ, vui sướng như nhau, và không có loài vật nào mà không sợ chết. Thế sao lại bảo giết chúng chết để hóa kiếp cho chúng? Chúng hóa kiếp làm loài vật gì?
Có nên xin keo và thờ cúng vong nhi ở nhà không?

Có nên xin keo và thờ cúng vong nhi ở nhà không?

Hỏi - Đáp 29/06/2020, 09:13

Việc xin keo để được thần báo cho biết là thai nhi muốn ở chùa hay ở nhà là việc “Không tưởng”, quá vô lý. Theo nhà Phật việc thờ thai nhi ở nhà hay ở chùa là do các Bạn tùy theo hoàn cảnh môi trường mà định đọat cho việc thờ hay không thờ cúng.

Nên làm gì với quần áo, vật dụng của người thân vừa qua đời?

Nên làm gì với quần áo, vật dụng của người thân vừa qua đời?

Hỏi - Đáp 28/06/2020, 16:28

Nói đến chết tức là nói đến sống, có sống có chết có sanh có diệt, có họai diệt rồi tiếp tục tái sanh theo nghiệp thức. Có sanh sôi nẩy nở, giải quyết việc sanh tử của đời người là bàn đến nhân sinh quan, việc lúc nào cũng hiện hữu đồng hành cùng con người.

Nạo phá thai, nên tụng kinh Địa Tạng như thế nào để hồi hướng?

Nạo phá thai, nên tụng kinh Địa Tạng như thế nào để hồi hướng?

Hỏi - Đáp 28/06/2020, 10:12

Nạo phá thai là vấn đề nghiêm trọng, là nghiệp chướng. Trong kinh Phật nói, con cái và cha mẹ là cái duyên rất sâu dầy. Nếu không có duyên sẽ không cùng chung sống một nhà.

Lâm chung cần có điều kiện gì để được vãng sinh?

Lâm chung cần có điều kiện gì để được vãng sinh?

Hỏi - Đáp 22/06/2020, 13:48

Sống ở trên đời này, tất cả đều phải tùy duyên, tùy duyên nghĩa là bản thân mình nhất định phải tin, bạn phải tin nhân quả báo ứng, những gì trong số mạng này có thì nhất định có, những gì trong số mạng không có thì cầu cũng không được.

Người đạt Bất niệm tự niệm, có còn vọng niệm không?

Người đạt Bất niệm tự niệm, có còn vọng niệm không?

Hỏi - Đáp 03/04/2020, 08:49

Xin thưa, người đạt Bất niệm tự niệm, chỉ vọng niệm ít khởi thôi, chớ chưa thật sự dứt hết. Nếu sạch hết vọng niệm thì thành Phật rồi. Tuy thỉnh thoảng vọng niệm có khởi, nhưng vừa khởi lên liền tự dứt. Đây là chỗ kỳ đặc vi diệu của pháp môn niệm Phật.

Phật giáo có tin sự tồn tại của linh hồn hay không?

Phật giáo có tin sự tồn tại của linh hồn hay không?

Hỏi - Đáp 01/04/2020, 06:41

Phật giáo không tin là có một linh hồn vĩnh hằng, bất biến. Nếu tin có linh hồn như vậy, thì đó là “thần ngã ngoại đạo”, không phải là người Phật tử chính tín.

Ý nghĩa của lục tức Phật

Ý nghĩa của lục tức Phật

Hỏi - Đáp 29/03/2020, 11:19

Theo tông Thiên Thai, Ngài Trí Giả Đại Sư có nêu ra Lục tức Phật. Thành phần của Lục tức Phật gồm có: 1. Lý tức Phật. 2. Danh tự tức Phật. 3. Quán hạnh tức Phật. 4. Tương tợ tức Phật. 5. Phần chứng tức Phật. 6. Cứu cánh tức Phật.

Tại sao con phải kính Phật trọng Tăng?

Tại sao con phải kính Phật trọng Tăng?

Hỏi - Đáp 27/03/2020, 14:05

Bốn chữ “Kính Phật trọng Tăng” là câu nói ẩn ý rất hay, hay ở chỗ nếu chúng ta soi sáng theo tạng kinh thì thấy Phật pháp vi diệu vô cùng.

Cha mẹ mất tụng kinh gì để cầu siêu?

Cha mẹ mất tụng kinh gì để cầu siêu?

Hỏi - Đáp 25/03/2020, 10:34

Khi trong gia đình có người thân mất, thông thường người ta hay phát nguyện tụng Kinh Địa Tạng hoặc Kinh Di Đà hay Kinh Vu Lan Báo Hiếu... Điều này, còn tùy theo căn cơ, sở nguyện và ý thích của những thân nhân trong gia đình.

Phật giáo có tin công dụng của lễ cầu siêu cho vong linh hay không?

Phật giáo có tin công dụng của lễ cầu siêu cho vong linh hay không?

Hỏi - Đáp 23/03/2020, 17:38

Phật giáo tin tưởng ở tác dụng của cầu siêu. Thế nhưng, tác dụng ấy có giới hạn nhất định. Cầu siêu chỉ là một sức mạnh thứ yếu, không phải là sức mạnh chủ yếu.

Phật giáo có tin thiên đường và địa ngục hay không?

Phật giáo có tin thiên đường và địa ngục hay không?

Hỏi - Đáp 22/03/2020, 16:11

Phật giáo có tin thiên đường và địa ngục, Phật giáo không hoài nghi có tồn tại thiên đường và địa ngục, bởi vì thiên đường, địa ngục đều cùng nằm trong phạm vi luân hồi, sinh tử.

Chỉ quán là gì? Và thế nào tu chỉ và tu quán?

Chỉ quán là gì? Và thế nào tu chỉ và tu quán?

Hỏi - Đáp 20/03/2020, 11:27

Chỉ có nghĩa là dừng lại. Quán có nghĩa là xem xét. Nói dừng lại, tức là dừng mọi vọng tưởng không cho dấy khởi. Còn xem xét là quán chiếu ở nơi tự tâm. Chỉ là tên khác của Định. Quán là tên khác của Huệ.

Cầu siêu có ảnh hưởng vong linh không?

Cầu siêu có ảnh hưởng vong linh không?

Hỏi - Đáp 20/03/2020, 08:29

Phật giáo tin cầu siêu có ảnh hưởng đến sự siêu độ của vong linh. Thế nhưng, tác dụng ấy có giới hạn nhất định.Cầu siêu chỉ là một sức mạnh thứ yếu, không phải là sức mạnh chủ yếu.

Ý nghĩa chuông mõ và cách thức sử dụng như thế nào?

Ý nghĩa chuông mõ và cách thức sử dụng như thế nào?

Hỏi - Đáp 19/03/2020, 10:13

Chuông là một trong những loại pháp khí có từ thời Phật. Trong Kinh A Hàm, quyển 24 Đức Phật bảo Ngài A Nan đánh chuông lên để tập họp chúng. Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm ở phần "Kích Chung Nghiệm Thường", Phật sai La hầu la đánh chuông để chứng nghiệm tánh nghe cho Ngài A Nan.

Thân trung ấm như thế nào và tại sao phải thọ thân trung ấm?

Thân trung ấm như thế nào và tại sao phải thọ thân trung ấm?

Hỏi - Đáp 18/03/2020, 11:30

Thân trung ấm còn gọi là trung uẩn hay trung hữu. Theo luận Câu Xá quyển 10, thì thân trung ấm có năm nghĩa: ý sinh thân, cầu sinh, ăn hương liệu, trung hữu, sinh khởi.

Giải thích nhân quả về họa phúc đắp đổi nhau?

Giải thích nhân quả về họa phúc đắp đổi nhau?

Hỏi - Đáp 17/03/2020, 09:39

Nếu ta tạo điều lành thì sẽ hưởng quả lành. Ngược lại tạo nhân dữ thì sẽ nhận lấy quả khổ. Lành là phúc, khổ là họa. Họa và phúc thường xuyên xảy ra trong cuộc sống. Là con người khó ai tránh khỏi.

Đã giết hại sinh vật nay phóng sinh có bù trừ hết tội không?

Đã giết hại sinh vật nay phóng sinh có bù trừ hết tội không?

Hỏi - Đáp 16/03/2020, 14:56

Luật nhân quả không có vấn đề đền bù hay thay thế. Ai ăn nấy no, ai học nấy biết chữ. Ai gây người đó trả. Không ai có thể thay thế hay đền bù cho ai được. Việc phóng sinh là Phật tử có phước.

Hạt minh châu, cây tích trượng Bồ tát Địa Tạng cầm có ý nghĩa gì?

Hạt minh châu, cây tích trượng Bồ tát Địa Tạng cầm có ý nghĩa gì?

Hỏi - Đáp 15/03/2020, 12:25

Biểu thị cho ánh sáng trí tuệ đó là viên minh châu trong lòng bàn tay trái của đức Địa Tạng. Viên minh châu có công năng soi sáng tất cả chốn ngục hình tối tăm để cho chúng sanh nương theo ánh sáng đó mà được thoát khỏi chốn tối tăm ngục hình.

Bốn thứ quả báo

Bốn thứ quả báo

Hỏi - Đáp 15/03/2020, 08:42

Theo luật nhân quả, tạo nhân gì thì sẽ gặt hái quả đó. Gây tạo nhân lành tất nhiên là chúng ta sẽ hưởng quả lành. Ngược lại, gieo nhân ác thì phải gặt hái quả ác.

Ý nghĩa tam tự tánh như thế nào?

Ý nghĩa tam tự tánh như thế nào?

Hỏi - Đáp 15/03/2020, 07:24

Khi quán chiếu buồn ta thấy được tánh y tha. Như vậy buồn là do nhiều thứ không phải buồn gây nên. Do đó, ta kết luận buồn là một trạng thái không thật mà tánh y tha khởi là thật. Quán chiếu sâu như thế ta thấy mọi hiện tượng tâm lý và vật lý đều hư giả không thật.

Xem thêm