Phật Giáo

Hưng Yên, Tuyên Quang: Ngày 04/07/2013, tổ chức khai Pháp

Thứ năm, 03/07/2013 | 14:05

Thời gian: 8h sáng ngày 4 tháng 7 năm 2013. Địa điểm: Chùa An Vinh, P.Hưng Thành, thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Tuyên Quang: BTS GHPGVN tỉnh Tuyên Quang tổ chức lễ khai Pháp

Thời gian: 8h sáng ngày 4 tháng 7 năm 2013

Địa điểm: Chùa An Vinh, P.Hưng Thành, thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

........................

Hưng Yên: BTS GHPGVN tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ khai Pháp

Thời gian: 8h sáng, thứ năm ngày 4 tháng 7 năm 2013

Địa điểm: Chùa Táo, đường Nguyễn Văn Linh, Tp.Hưng Yên.

PGVN
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z