Phật Giáo

Khánh Hòa: Pháp hội Ngũ Bách Danh tại chùa Lâm Tỳ Ni

Thứ năm, 14/10/2014 | 08:25

Trong 4 ngày từ 16 đến 19/9/Giáp Ngọ, Pháp hội Ngũ Bách Danh đã được tổ chức trang nghiêm tại chùa Lâm Tỳ Ni (xã Phước Đồng, Tp.Nha Tràng, tỉnh Khánh Hòa) nhân ngày Vía Bồ tát Quán Thế Âm.

 TT.Thích Quảng Tâm niêm hương bạch Phật
Pháp hội dưới sự chứng minh của Thượng tọa Thích Quảng Tâm - Ủy viên Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, trụ trì chùa Linh Thứu, Ban Đại diện, đạo tràng niệm Phật và khoảng 200 phật tử tham dự. 
 Phật tử tràng lam trang nghiêm tham dự lễ
Pháp hội Ngũ Bách Danh tại chùa Lâm Tỳ Ni, thực hiện theo nghi lễ truyền thống Phật giáo: Tối 16-9 lễ niêm hương, bạch Phật, Khai kinh, Lạy Ngũ Bách Danh, mỗi danh hiệu Phật lạy một lạy, mỗi khóa lễ lạy 500 lạy. Các tối 17, 18 tiếp tục lạy Ngũ Bách Danh. Tối 19-9 Lễ Hoàn kinh, hồi hướng.

Tại Pháp hội TT.Thích Quảng Tâm đã chia sẻ ý nghĩa ngày Vía Quán Thế Âm và hạnh nguyện của Ngài. Sau đó Thượng toa đã truyền đăng, niệm Phật, kinh hành, Đêm hoa đăng hồi hướng cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình, nhân dân an lạc, cầu âm siêu dương thái.
 TT..Thích Quảng Tâm cùng Phật tử niệm danh hiêu Quan Thế Âm kinh hành
 Chùa Lâm Tỳ Ni - Pháp hội Ngũ Bách Danh
 TT.Thích Quảng Tâm chia se ý nghĩa Lễ hội Quán Thế Âm và hạnh nguyện của Ngài

Trí Bửu - Ủy viên Ban Thông tin Truyền Thông T.Ư GHPGVN
Trí Bửu
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z