Phật Giáo

Khánh Hòa: Tổ đình Nghĩa Phương Khai đàn Pháp hội Dược Sư

Thứ năm, 21/03/2015 | 11:00

19h tối ngày 20/03/2015 (01/02/Ất Mùi), tại Tổ đình Nghĩa Phương, số 2  Lý Thánh Tôn, phường Vạn Thành, thành phố  Nha Trang (Khánh Hòa) đã diễn ra lễ Khai đàn Pháp hội Dược Sư.

Đại lão HT.Thích Trí Tâm Chứng minh Lễ Khai đàn Pháp hội Dược Sư
Chứng minh có chư tôn giáo phẩm Đại lão HT.Thích Trí Tâm - thành viên HĐCM, Trưởng Ban Nghi lễ Trung Ương GHPGVN, Phó Trưởng Ban TT BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, Viện chủ Tổ đình Nghĩa Phương; TT.Thích Thiện Tấn - Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa- trụ trì chùa Bửu Phước: Chủ sám; ĐĐ.Thích Thiện Phước - Phó Thư ký kiêm Chánh VP BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, và Ban kinh sư chư Tôn đức Tăng trú xứ tại Tổ đình Nghĩa Phương cùng hơn 300 phật tử tham dự.  
TT.Thích Thiện Tấn: Chủ sam Khai đàn Pháp hội Dược Sư
Lễ khai đàn Pháp Hội Dược Sư tại Tổ đình Nghĩa Phương thực hiện theo nghi lễ truyền thống, TT.Thích Thiện Tấn: Chủ sàm niệm hương bạch Phật, lễ sái tịnh, và Khai kinh Dược Sư mở đầu Pháp Hội Dược sư Tiêu tai Diên Thọ trong một tuần lễ từ ngày 01 - 07/02/Ất Mùi. (20 đến 26/03/2015).
ĐĐ.Thích Thiện Pháp chủ lễ cùng chư Tôn Đức và phật tử tụng Kinh Dược Sư
Sau lễ niệm hương khai đàn, ĐĐ.Thích Thiện Pháp: chủ lễ đã cùng chư Tôn đức tăng và phật tử tụng kinh Dược Sư. Đại đức Thích Thiện Phước đã chia sẻ mục đích ý nghĩa Pháp hội Dược Sư. Theo đó,  Phật Dược Sư nghĩa là "Vị Phật thầy thuốc", còn gọi là Dược Sư Lưu Ly Quang Phật, Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, Đại Y Vương Phật, do 12 bổn nguyện của Ngài là "cứu tất cả các bệnh khổ cho các chúng sinh" cho nên còn có tên Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật, là vị Phật đại diện cho sự trọn vẹn của Phật quả ngự cõi phía Đông là cõi Tịnh Lưu ly.

Sau đó,  hằng ngày từ mùng 2 đến mùng 7 đều có khóa lễ tụng kinh Dược Sư, lễ phóng sinh, lễ Tiểu thí âm linh, chiếc sĩ trận vong đồng bào tử nạn, tai nạn giao thông, cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình, nhân dân an lạc, cầu âm siêu dương thái, pháp giới chúng sinh, chúng hữu tình và vô tình đều trọn thành Phật đạo.
TT.Thích Thiện Tấn làm lễ sái tịnh
Hơn 300 phật tử tràng lam trang nghiêm tham dự lễ Khai đàn Pháp hội Dược Sư
Đàn Pháp hội Dược Sư tại Tổ đình Nghĩa Phương
Chư Tôn đức Ban Kinh sư thực hiện nghi thức Khai đàn
Lễ Khai kinh Dược Sư
ĐĐ.Thích Thiện Phước tuyên sớ Khai dàn Pháp hôi Dược Sư
Đàn Dược Sư tại Tổ đình Nghĩa Phương Nha Trang

Trí Bửu
Trí Bửu
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z