Phật Giáo

Khánh Hòa: Trường hạ Tổ đình Nghĩa Phương tác pháp An cư Kiết hạ

Thứ năm, 25/05/2016 | 10:13

Sáng ngày 18/04/Bính Thân (24/05/2016) Chư tôn đức tăng thuộc Tông phong Tổ đình Nghĩa Phương đã vân tập về tại Tổ đình Nghĩa Phương (số 2 Lý Thánh Tôn, Tp.Nha Trang) làm lễ khai hạ An cư Kiết giới tập trung, mùa hạ PL.2560.

Đại lão HT.Thích Trí Tâm niêm hương bạch Phật khai Hạ Trường hạ Tổ đình Nghĩa Phương
Chứng minh có Đại lão  HT.Thích Trí Tâm, thành viên HĐCM, Trưởng Tông phong Tổ đình Nghĩa Phương cùng chư tôn đức Tăng thuộc Tông phong Tổ đình Nghĩa Phương tham dự.

HT.Thích Trí Tâm, chứng minh kiêm Thiền chủ kiêm trường hạ   niêm hương bạch Phật,  Lễ khai hạ được  cử hành trang nghiêm theo nghi thức an cư kiết giới truyền thống. HT.Thích Tâm Khai – chủ lễ khai hạ, TT.Thích Như Luu – chủ sám quá đường, Đại đức Thích Thiện Phước Phước tác pháp an cư.  

Ban đạo từ Hoà Thượng Thích Trí Tâm đã sách tấn chư tăng: “Tỳ ni tạng tru, Phật pháp cửu trụ. Tỳ Ni tạng diệt, Phật pháp diệc diệt” Giới luật là pháp thân huệ mang của người xuất gia, là chiếc bè đưa người vượt qua biển khổ. Hòa thương mong muốn sau mùa an cư kiết hạ  chư tăng giới đức thanh tịnh, trang nghiêm  có thêm điều kiện để hoằng dương chánh pháp.Hòa thượng nhắc nhở chư tăng trong mùa an cư kiết giới phải giữ gìn giới luật, tinh tấn tu học, để làm hành trang của người xuất gia nhằm “thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ”. 

Được biết, chính tại trường hạ này hơn nữa thế kỷ qua, mỗi năm cứ đến mùa sen nở- mùa An cư kiết hạ, chư Tăng thuộc Tông phong Tổ đình Nghĩa Phương lại quang lâm về đây học kinh, luật, luân, tham thiền, niệm Phật, học ứng phú đạo tràng, tập thuyết giảng.. đã đào tao nên một một đội ngũ tăng tài nhiều thế hệ cho Giáo hội Phật giáo Cổ truyền nói riêng, Phật giáo VN nói chung như HT.Thích Huệ Quang, HT.Thích Huệ Hải, HT, Thích Huệ Đăng, HT.Thích trí Hải, Ht.Thích Trí Tâm, HT.Thích Trí Đức, HT.Thích Tâm Khai…
HT.Thích Tâm khai chủ sam khai hạ tại Tổ đình Nghĩa Phương Nha Trang
Cũng tại đạo tràng này, đã hơn 40 năm qua, thường xuyên cứ vào ngày 18 Âm lịch mỗi tháng, hàng 100 chúng thọ Bát Quan Trai, đã tập trung về Tổ đình Nghĩa Phương Nha Trang tập tu học một ngày, tụng kinh, niệm Phật, lạy sám hối, cúng quả đường, kinh hành, nghe giảng Pháp, chia sẻ pjasp thoại nhằm trưởng dưỡng đạo tâm, hộ trì đạo pháp.
ĐĐ.Thích Thiện Pháp truyền giới sư đạo tràng thọ bát quan trai tại Tổ đình Nghĩa Phương

Trí Bửu
Trí Bửu
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z