Phật Giáo

Khánh Hòa: Trường TCPH thông báo chiêu sinh

Thứ năm, 16/07/2013 | 09:12

Thi tuyển sinh: - Thời gian: Ngày 19 tháng 7 năm Quý Tỵ (25/8/2013). Địa điểm: Trường Trung cấp Phật học Khánh Hòa – chùa Long Sơn, số 20 đường 23 tháng 10 – Nha Trang – Khánh Hòa

Trường TCPH Khánh Hòa thông báo chiêu sinh khóa VII


1. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ:
- Từ ngày ra thông báo đến hết ngày mùng 09 tháng 7 năm Quý Tỵ (15/8/2013)

2. Thi tuyển sinh:
- Thời gian: Ngày 19 tháng 7 năm Quý Tỵ (25/8/2013)
- Địa điểm: Trường Trung cấp Phật học Khánh Hòa – chùa Long Sơn, số 20 đường 23 tháng 10 – Nha Trang – Khánh Hòa

3. Môn thi:
- Phật pháp cơ bản
- Bài luận văn tương đương chương trình trung học phổ thông

4. Ngày khai giảng:
- Ngày 29 tháng 7 năm Quý Tỵ (04/9/2013)


PGVN
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z