Phật Giáo

Không có đối thủ cạnh tranh

Thứ năm, 29/03/2015 | 09:45

Có một người cảm khái nói với tôi: "Giới học thuật ngày nay rất đen tối, đấu đá nhau rất dữ dội." Theo lý mà nói thì các vị học giả có trình độ học vấn cao, suy nghĩ sâu xa, đầu óc thông minh, lý ra càng phải hiểu và tha thứ cho đôi bên và giúp đỡ cho nhau hơn, chớ không nên có dịp là tôi đấu anh tranh. 

Nhưng thông thường, người có trình độ học vấn càng cao thì ngược lại sự đấu đá với nhau càng dữ hơn. Dưới thì vì tranh quyền, tranh danh, tranh lợi. Trên thì vì tư tưởng, quan niệm, kiến giải khác nhau mà cứ giằng co mãi.
 
Hiện tượng này nơi đâu cũng có. Chỉ cần nơi nào có con người thì nơi đó sẽ có cạnh tranh. Lý do không phải là anh coi thường tôi mà là vì tôi ngạo mạn hơn.

Có người hỏi tôi "Thầy có bị ai cạnh tranh chưa? và bản thân Thầy có phải chưa từng cạnh tranh với ai không?" Tôi trả lời là không. Tuy nhiên nhà bác học Darwin có nói: "Loài vật cạnh tranh nhau là lý tự nhiên. Loài nào thích nghi thì tồn tại" Nhưng sự cạnh tranh này là thuộc tính của động vật chớ không phải là tánh của con người và càng không phải là Phật tánh, nó chỉ mang đến phiền não cho nhân loại mà thôi.

Cho nên sự cạnh tranh thuộc tính động vật khiến cho người khác vì đó mà phiền não đây, tốt nhất chi bằng chúng ta chuyển nó sang hợp tác trên tinh thần cùng sinh tồn, cùng hưởng lợi thì hơn.

Pháp sư Thánh Nghiêm
Dịch lời: Tỳ kheo Thích Minh Kiết
Pháp sư Thánh Nghiêm
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z