Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Phật Giáo
Thứ năm, 11/06/2020, 12:41 PM

Lời dạy của Đức Phật về làm hại và không làm hại

Phật Giáo

Nếu chúng ta thương tự ngã của chúng ta, chớ có làm hại tự ngã của người. Mọi loài cầu an lạc. Hại người để cầu an lạc cho mình thật là hạ sách.

 Suy nghĩ ích kỷ sẽ ngăn cản ta hạnh phúc và làm hại người khác

Hại người không làm hại ai, chẳng khác ngược gió tung bụi, với kết quả là tự mình phải chịu kết quả hành động của mình.

Ðức Phật trong khi quan sát tâm trí của mọi loài chúng sanh đã tuyên bố rằng, mọi loài thương tự ngã của mình là tối thượng. Nếu chúng ta thương tự ngã của chúng ta, chớ có làm hại tự ngã của người. Mọi loài cầu an lạc. Hại người để cầu an lạc cho mình thật là hạ sách. Ðừng hại người mới là thượng sách đem lại hạnh phúc cho mình. Ðối với đức Phật, chỉ những ai thật sự không làm hại một ai, mới xứng danh là vị "Bất hại".

Hại người không làm hại ai, chẳng khác ngược gió tung bụi, với kết quả là tự mình phải chịu kết quả hành động của mình.

Hại người không làm hại ai, chẳng khác ngược gió tung bụi, với kết quả là tự mình phải chịu kết quả hành động của mình.

Tâm sân hận và phương pháp quản trị tâm sân hận

Bậc Thánh, bậc có trí không hại một chúng sanh nào. Hành động các vị ấy, thân nghiệp, khẩu nghiệp hay ý nghiệp hoàn toàn bất hại. Ðó là lý do tại sao các vị ấy được gọi là các bậc Thánh.

"Vì nghĩ đến tư lợi,

Nên mới cướp hại người,

Khi người khác cướp hại;

Bị hại, lại hại người.

Người ngu nghĩ như vậy,

Khi ác chưa chín muồi;

Khi ác đã chín muồi,

Người ngu chịu khổ đau.

Sát người bị người sát;

Thắng người bị người thắng;

Mắng người, người mắng lại;

Não người, người não lại.

Do nghiệp lực diễn tiến,

Bị hại, lại hại người". (Tương Ưng I. 103)

"Không xúc, không có chạm,

Có xúc thời có chạm,

Nếu hại người không hại,

Tức có xúc, có chạm.

Ai hại người không hại,

Người tịnh không ô nhiễm,

Kẻ ngu hái quả ác,

Như ngược gió tung bụi". (Tương Ưng I. 16)

"Tâm ta đi cùng khắp.

Tất cả mọi phương trời,

Cũng không tìm thấy được,

Ai thân hơn tự ngã.

Tự ngã đối mọi người,

Quá thân ái như vậy,

Vậy ai yêu tự ngã,

Chớ hại tự ngã người". (Tương Ưng I. 92)

"Chúng sanh cầu an lạc,

Ai dùng trượng hại người,

Tìm an lạc cho mình,

Ðời sau không được lạc". (Pháp Cú. 131)

"Chúng sanh cầu an lạc,

Không dùng trượng hại người,

Tìm an lạc cho mình,

Ðời sau được hưởng lạc". (Pháp Cú. 132)

Nếu chúng ta thương tự ngã của chúng ta, chớ có làm hại tự ngã của người. Mọi loài cầu an lạc. Hại người để cầu an lạc cho mình thật là hạ sách.

Nếu chúng ta thương tự ngã của chúng ta, chớ có làm hại tự ngã của người. Mọi loài cầu an lạc. Hại người để cầu an lạc cho mình thật là hạ sách.

Những nguy hại của sân hận và lợi ích của nhẫn nhục

Bà-la-môn Ahimsaka thưa với đức Phật: "Con là Ahimsaka, thưa Tôn giả Gotama. Con là Ahimsaka, thưa Tôn giả Gotama". Ðức Phật nói lên bài kệ với Bà-la-môn:

"Danh phải tương xứng người,

Người phải là bất hại.

Ai với thân, khẩu, ý,

Không làm hại một ai.

Ai không hại người khác,

Người ấy thật Bất hại". (Tương Ưng I. 203)

"Còn sát hại sinh linh,

Ðâu được gọi Hiền Thánh.

Không hại mọi chúng sanh,

Mới được gọi Hiền Thánh". (Pháp Cú. 270)

"Ai sống tự trang sức,

Nhưng an tịnh nhiếp phục.

Sống kiên trì Phạm hạnh,

Không hại mọi sanh linh.

Vị ấy là Phạm chí,

Hay Sa-môn, khất sĩ". (Pháp Cú. 142)

"Bậc Hiền không hại ai,

Thân thường được chế ngự,

Ðạt được cảnh bất tử,

Ðến đấy không ưu sầu". (Pháp Cú. 225)

 >Xem thêm video: "Đức Phật hữu hình hay vô hình":

Phật Giáo
Thiết kế vườn 3000m2 đẹp như công viên của cặp vợ chồng 40 tuổi thành đạt, bỏ phố về quê sống yên bình

Thiết kế vườn 3000m2 đẹp như công viên của cặp vợ chồng 40 tuổi thành đạt, bỏ phố về quê sống yên bình

HomeAZ 01/07/2020, 13:29

Từ bỏ cuộc sống thành đạt, cặp vợ chồng 40 tuổi về quê sống yên bình bên thiết kế vườn rộng 3000m2 ở ngoại ô Dương Châu, Trung Quốc khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Nhân ác lớn nhất là sát sinh

Lời Phật dạy 14:52 02/07/2020

Mỗi người đều có nhân quả báo ứng của riêng mình. Hễ tạo nghiệp gì thì chịu quả báo đó. Không những chỉ có loài người là phải chịu quả báo mà tất cả chúng sanh cũng vậy; tạo nghiệp từ xưa, ngày nay gặt quả. Ðiều đó không dễ hiểu đâu.

Sống tối giản

Lời Phật dạy 14:36 02/07/2020

Tiếc thay, con người đã dần quên bí quyết sống này, cả đời cứ lao theo những ham muốn vô độ của mình. Bỏ hình, bắt bóng. Những gì đang có, rất thật, thì không chịu tận hưởng, mà lại tất tả đi tìm những thứ chưa có hoặc sẽ không bao giờ có.

Luân hồi là gì? Sáu cõi luân hồi trong Phật giáo

Lời Phật dạy 14:24 02/07/2020

Cõi luân hồi là một mô tả về sự tồn tại có điều kiện dẫn đến nơi mà chúng sinh được tái sinh. Đôi khi được biết đến như cảnh giới “thực”.

Sống an lạc qua giáo lý “tứ đại giai không”

Lời Phật dạy 14:22 02/07/2020

Tứ Đại giai không là sự thuyết minh của Phật giáo đối với bản chất, hiện tượng của vũ trụ và nhân sinh, trong nó ẩn chứa nghĩa lý thâm sâu có quan hệ mật thiết tới Nhân Ngã, điều đó nằm ngoài sự lý giải của những người chỉ theo đuổi về Tửu, Sắc, Tài, Khí hay những lý giải ngộ nhận khác.