Tag: lợi ích của niệm Phật

Một câu Phật hiệu khởi tử hồi sinh

Trì niệm Phật hiệu với niềm tin vào chư Phật, chư Bồ tát để khởi tử hồi sinh, một câu chuyện có thực làm chúng ta có thêm niềm tin hơn vào niệm danh hiệu chư Phật, chư Bồ tát để không chỉ mang lại lợi lạc cho bản thân mình mà cho cả mọi người
11:18 02/09/2019

Niệm Phật để giải thoát vong hồn theo quấy phá

Câu chuyện dưới đây chính là câu chuyện niệm A Di Đà Phật giải thoát được vong hồn quấn quýt theo quấy phá.
18:52 24/08/2019

Niệm Phật và những lợi ích nhiệm màu

Có người nói rằng, niệm Phật là con đường nhanh nhất để thoát khỏi vòng luân hồi đau khổ của cõi Ta Bà. Trời đã về khuya, quý đạo hữu hãy tập trung tinh thần Niệm Phật!
22:24 22/11/2018