Lòng con...

Thứ năm, 15/08/2018 | 15:02

Kính dâng hương hồn Mẹ: Quê mẹ xa vời nghe nhớ nhung/Đông về gió lạnh buồn mông lung/Năm xưa ấp ủ con, lòng Mẹ/Tuyết phủ mênh mang gió bão bùng./Giá lạnh căm căm băng biển đông/Nhớ thương thương nhớ Mẹ, đau lòng/Nao nao côn quạnh hoang vu quá!/Mẹ chết còn gì nữa ước mong! 

 
Quê mẹ xa vời nghe nhớ nhung 
Đông về gió lạnh buồn mông lung 
Năm xưa ấp ủ con, lòng Mẹ 
Tuyết phủ mênh mang gió bão bùng. 

Giá lạnh căm căm băng biển đông 
Nhớ thương thương nhớ Mẹ, đau lòng 
Nao nao côn quạnh hoang vu quá! 
Mẹ chết còn gì nữa ước mong! 

Xót xa đau buốt cả tim gan 
Trầm lặng nhưng sao lệ vẫn tràn. 
Nghìn kiếp muôn đời con nhớ Mẹ 
Đêm về thương Mẹ sầu mênh mang.
 
Con cố nguôi đi sao vẫn thương 
Trời cao biển rộng khó đo lường 
Tấm lòng của Mẹ hơn như thế 
Vắng Mẹ nghe buồn khắp vạn phương.
 
Con nhớ năm xưa Ngài Mục Liên 
Ước ao cứu mẹ thoát oan khiên 
Thế Tôn dạy thiết Vu Lan Hộí 
Nhờ đức chúng Tăng cứu Mẹ hiền. 

Con nguyện cúng dâng trọn cuộc đời  
Hoằng dương Chánh pháp khắp nơi nơi. 
Như Lai xin độ hương linh Mẹ 
Thành Phật siêu thăng sống tuyệt vời.

Thích Thuyền Ấn
Thích Thuyền Ấn
Phật Giáo
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ