Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Phật Giáo
Thứ ba, 23/05/2017, 15:13 PM

Một số ý kiến về sự lừa đảo, mê hoặc người tập của Pháp Luân Công

Phật Giáo

Tổ chức Pháp Luân Công tuyên bố Pháp Luân Công phi tôn giáo [1][2], nhưng Lý Hồng Chí người sáng lập Pháp Luân Công lại tự nhận bản thân mình có khả năng siêu nhiên qua thuật ngữ Pháp thân của Phật giáo [2]. Khái niệm Pháp Thân này vốn là một thuật ngữ quen thuộc của Phật giáo thể hiện là một trong ba thân của Phật - theo quan niệm của Đại thừa Phật giáo [3].

Tuy nhiên khái niệm Pháp Thân được Lý Hồng Chí sử dụng có ý nghĩa với khái niệm Phân Thân của Phật giáo Đại thừa được đề cập trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, kinh Hoa Nghiêm, kinh Địa Tạng... Chỉ riêng trong quyển sách Chuyển Pháp Luân, Lý Hồng Chí đã sử dụng 67 lần khái niệm Pháp Thân để thần thánh hóa bản thân mình [2][3].

Một số trong 67 lần Lý Hồng Chí sử dụng thuật ngữ Pháp thân để thần thánh hóa bản thân:[2]

Trích: “Trong tư tưởng chư vị nghĩ gì, [thì] tại không gian khác những pháp thân của tôi đều biết hết.” (Chuyển Pháp Luân, trang 38)

Trích: “Nếu chư vị đi coi bệnh cho người ta, thì tất cả những gì tu luyện được cài trên thân thể chư vị, Pháp thân của tôi sẽ thu hồi toàn bộ.” (Chuyển Pháp Luân, trang 42)

Thậm chí Lý Hồng Chí còn thần thánh hóa cả quyển sách của bản thân mình:

Trích: “Có người không nâng ngộ tính lên được; có người lấy cuốn sách này của tôi mà tùy tiện vẽ sẽ vạch vạch vào đó. Những ai đã khai [mở] thiên mục trong chúng ta đều thấy rằng, cuốn sách này nhìn là thấy ngũ quang thập sắc, lấp lánh ánh vàng kim, mỗi chữ đều là hình tượng Pháp thân của tôi. Nếu tôi nói lời giả thì chính là lừa đảo mọi người; đường vẽ kia từ bút của chư vị là đen thui, chư vị dám tùy tiện vẽ lên đó là sao? Chúng tôi đang làm gì tại nơi đây? Chẳng phải đưa chư vị tu lên trên là gì? Có những sự việc chư vị cũng cần suy nghĩ một chút; cuốn sách này có thể chỉ đạo chư vị tu luyện; chư vị có nghĩ rằng nó trân quý hay không? Chư vị bái Phật có thể làm cho chư vị tu luyện chân chính không? Chư vị rất thành kính, chẳng dám chạm khẽ vào tượng Phật, hàng ngày đốt hương cho tượng; vậy mà chư vị dám làm hư hại Đại Pháp vốn thật sự có thể chỉ đạo chư vị tu luyện” (Chuyển Pháp Luân, trang 174)

Chẳng những tự thần thánh hóa bản thân mình mà Lý Hồng Chí còn tự đề cao, tâng bốc bản thân mình hạ thấp toàn bộ các giáo chủ tôn giáo khác, đặc biệt là tôn giáo phương đông như hạ thấp Nguyên Thủy Thiên Tôn, hạ thấp Phật Thích Ca Mâu Ni, Lý Hồng Chí hạ thấp cả chúa Jesus... Lý Hồng Chí còn hạ thấp cả triết lý tu tập của các trường phái trong Phật giáo, Đạo giáo, thậm chí hạ thấp cả thuyết tiến hóa và các học thuyết khoa học khác [4][5][6]. Lý Hồng Chí khẳng định Phật Thích Ca Mâu Ni không nhận thức được Thiên Thể vì nó quá to lớn, Phật Thích Ca Mâu Ni không nhận thức được chân thực của Phật pháp, không thể dùng Phật giáo để đo lường Đại Pháp của Lý Hồng Chí [4][7].

Lý Hồng Chí cho rằng bản thân mình thuyết pháp tại Cao Tầng, còn Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ mới đạt tầng Như Lai, Thiền Tông là Pháp môn dùi sừng bò, Pháp Luân Công là môn phái tu luyện cao cấp của Phật Gia... Những điều này là hoàn toàn xuyên tạc các quan điểm truyền thống của Phật giáo [4][5]. Lý Hồng Chí tự cho rằng những gì mình nói giống như vàng 24K còn những gì Phật Thích Ca Mâu Ni và Chúa Jesus thuyết chỉ như vàng 18K và 16K [4][5][8]. Lý Hồng Chí cho rằng bản thân ông ta không phải là Phật Thích Ca Mâu Ni và Chúa Jesus, nhưng Pháp Luân Công đã tạo ra hàng triệu triệu người như Phật Thích Ca Mâu Ni và Chúa Jesus [5][9].
Lý Hồng Chí giáo chủ của tà giáo Pháp Luân Công, một kẻ lừa đảo
Trong khi các môn khí công khác như Bát đoạn cẩm, Ngũ cầm hý, dịch cân kinh, Thái cực quyền 24 thức thời gian tập chỉ kéo dài từ 5-7 phút, thời gian tập Pháp Luân Công kéo dài 120 phút[10], thời gian mà tổ chức Pháp Luân Công nói là phát chính niệm tiêu diệt tà linh của cộng sản và tà ác phá hoại Pháp Luân Công hết từ 40 đến 60 phút thì Lý Hồng Chí cho rằng việc nâng cao sức khỏe nhờ tập luyện đó là do Pháp Thân của Lý Hồng Chí làm tịnh hóa cơ thể, Lý Hồng Chí gắn cái Pháp Luân vào bụng học viên tại vị trí huyệt Đan Điền. Trong khi Đạo giáo khẳng định rằng huyệt Đan điền là huyệt tự nhiên của cơ thể con người [2][11]. Lý Hồng Chí đã tuyên truyền tư tưởng thần thánh hóa bản thân rằng Pháp Thân của Lý Hồng Chí chữa bệnh cho những người theo. Một số bằng chứng mà các bài báo này[2][11] đưa ra như sau:

Trích: “Bệnh chư vị do tôi trực tiếp chữa cho chư vị; [học viên] ở điểm luyện công là do Pháp thân của tôi chữa; [học viên] đọc sách tự học cũng do Pháp thân của tôi chữa.” (Chuyển Pháp Luân, trang 61)

Trích: “Trong lớp học, trước tiên tôi sẽ điều chỉnh cơ thể của quý vị lên một trạng thái thích hợp cho việc tu luyện ở cấp cao, sau đó tôi sẽ gắn Pháp Luân và khí cơ (bộ máy khí) vào trong cơ thể của quý vị. Tôi cũng sẽ dạy các bài động tác cho quý vị. Ngoài ra tôi cũng có các Pháp thân sẽ theo bảo vệ quý vị.” (Lý Hồng Chí, Pháp Luân Công, trang 1)

Trích: “Sau khi Pháp Luân được thành hình, nó tồn tại dưới dạng một linh thể, nó luôn luôn quay tự động không ngừng nghỉ nơi vùng bụng dưới của người luyện công, liên tục thu hút và chuyển hóa năng lượng từ vũ trụ, và cuối cùng là biến đổi nó thành ra công trong bản thể của người luyện công, vì vậy nó đạt được hiệu quả của pháp luyện người.” (Lý Hồng Chí, Pháp Luân Công, trang 20)

Trích: “V: Lúc đầu Pháp Luân nằm ở đâu? Sau đó vị trí của nó ở chỗ nào? Đ: Tôi thật sự chỉ cho quý vị một Pháp Luân. Nó được đặt trong bụng dưới, cùng chỗ với Đan điền, mà chúng ta đã nói tới, được luyện thành và được giữ nơi đó. Vị trí của nó không thay đổi.Vài người có thể thấy nhiều Pháp Luân đang xoay chuyển. Những cái đó được Pháp thân của tôi sử dụng ở phía ngoài để điều chỉnh cơ thể của quý vị.” (Lý Hồng Chí, Pháp Luân Công, trang 70)

Nguồn: Nguyễn Văn Tùng tổng hợp tại Thảo luận Pháp Luân Công tại vi.wikipedia.org

Tham khảo:
[1]- http://vi.falundafa.org/faqs.html#religios
[2]-https://thuvienhoasen.org/a26996/ly-hong-chi-nguoi-sang-lap-phap-luan-cong-da-than-thanh-hoa-ban-than-thong-qua-thuat-ngu-phap-than-cua-phat-giao
[3]- http://phatgiao.org.vn/van-de-quan-tam/201704/Ly-Hong-Chi-than-thanh-hoa-ban-than-no-le-hoa-nguoi-tap-26599/
[4]-http://phatgiao.org.vn/van-de-quan-tam/201702/Ly-Hong-Chi-va-nhung-phat-ngon-gay-soc-25887/
[5]-http://phatgiao.org.vn/y-kien/201702/Ly-Hong-Chi-va-nhung-phat-ngon-gay-soc-P-2-25932/
[6]-http://phatgiao.org.vn/van-de-quan-tam/201703/Ly-Hong-Chi-va-nhung-phat-ngon-gay-soc-P-3-26045/
[7]-http://vi.falundafa.org/book/jjyz_html/jjyz.html#Heading__4163
[8]- http://vi.falundafa.org/lectures/19980329L.html Giảng Pháp tại Pháp hội Bắc Mỹ lần đầu [1998], Lý Hồng Chí, Ngày 29 và 30 tháng 3 năm 1998 tại NewYork
[9]- http://en.falundafa.org/eng/lectures/20020722L.html Teaching the Fa at the Washington, D.C. Fa Conference, July 22, 2002 Li Hongzh
[10]- http://vi.falundafa.org/faqs.html#eachday
[11]-http://phatgiao.org.vn/y-kien/201612/Phap-luan-cong-bien-nguoi-tap-tu-nguyen-thanh-no-le-25326/

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

Phật Giáo

TIN LIÊN QUAN

Tu như cứu lửa cháy dầu

Ý kiến – Diễn đàn 11:29 07/07/2020

Việc tu thì dựa vào sự thực hành của mình. Như uống nước, khi chưa uống thì bạn không biết mùi vị của nó, uống xong rồi mới biết được mùi vị của nước như thế nào. Có thực hành mới chuyển hóa được phiền não khổ đau.

Ai làm mình khổ?

Ý kiến – Diễn đàn 10:51 07/07/2020

Trong kinh Phật dạy, “cái khổ lớn nhất của con người không phải do thiếu ăn, thiếu mặc, làm con trâu, con bò, kéo cày, kéo xe, chưa chắc là khổ; bị đoạ làm súc sanh, quỷ đói, chưa chắc là khổ, mà cái khổ lớn nhất của con người là vô minh, mê muội, không biết lối đi mới thật là khổ.

Ý nghĩa và lợi ích khi trì chú Văn Thù Sư Lợi Bồ tát

Ý kiến – Diễn đàn 10:00 07/07/2020

Thần chú Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là một trong những thần chú quan trọng trong Phật giáo Đại Thừa, đại diện cho sự hoàn hảo của trí tuệ, sự khôn ngoan siêu việt. Tượng trưng cho khả năng sử dụng sự khôn ngoan của Bồ tát để vượt qua bất kỳ ảo tưởng và đau khổ nào mà chúng sinh phải trải qua.

Ấn Quang Đại Sư khai thị về ăn chay, phóng sanh, niệm Phật và dứt trừ nghiệp sát hại

Ý kiến – Diễn đàn 09:58 07/07/2020

Muốn diệt nghiệp sát quá khứ và hiện tại, chúng ta phải ăn chay không sát sinh, lại chí thành niệm Phật A Di Đà và Bồ Tát Quán Thế Âm thì nhất định tiêu trừ nhanh chóng, lại được tăng trưởng công đức và trồng căn lành.