Phật Giáo

Nên hay không nên sử dụng tràng hạt "chế"?

Thứ năm, 25/01/2013 | 10:28

Một ý nghĩa quan trọng đó là trang hạt có 108 hạt (hoặc 54, 42,18..) thể hiện 108 phiền não. Mỗi hạt đều có một ý nghĩa nhất định. Người tu tịnh nghiệp, thì tam nghiệp (thân, khẩu, ý) cần phải giữ thanh tịnh. Tay lần tràng thuộc về thân nghiệp

Niệm Phật là để được định tâm mong cầu vãng sinh cực lạc. Bên cạnh đó, để cho người mới tu, tâm chưa thuần nhất, còn đầy rẫy vọng tưởng tạp niệm thì tốt nhất nên dùng phương tiện tay lần tràng để khi niệm Phật đễ cột tâm hơn và tập trung vào câu niệm Phật.

Với Phật giáo, tràng hạt là một pháp khí quen thuộc, nay được một số nhà sản xuất “chế” lại với kiểu dáng khác nguyên bản rất nhiều. Khi niệm Phật chỉ cần sỏ vào tay, niệm rồi bấm nút đếm. Một cách chế tiết kiệm hết sức “sáng tạo”.

                                              Tràng hạt "chế"

Lần tràng là để niệm Phật, là để quán tưởng đến công hạnh của Phật. Khi mỗi hạt tràng được lần tới, xoay vòng là một câu niệm Phật được thực hiện, một lần quán tưởng đến Phật.

Một ý nghĩa quan trọng đó là trang hạt có 108 hạt (hoặc 54, 42,18..) thể hiện 108 phiền não. Mỗi hạt đều có một ý nghĩa nhất định. Người tu tịnh nghiệp, thì tam nghiệp (thân, khẩu, ý) cần phải giữ thanh tịnh. Tay lần tràng thuộc về thân nghiệp, miệng niệm Phật thuộc về khẩu nghiệp, ý chuyên chú vào câu hiệu Phật không rời ra, thuộc về ý nghiệp. Như vậy, tay lần tràng cũng là mục đích để ghi nhớ mỗi một hạt tràng là niệm một câu hiệu Phật

                                              Tràng hạt

Trong Thiền có cách là đếm hơi thở, quán chiếu hơi thở vào, nhận biết hơi thở ra.

Với Tịnh độ, khi niệm theo tràng hạt 'chế", để đạt đến “Nhất tâm bất loạn” thì không biết các con số trên máy có đủ không? Trong khi đang niệm Phật, nhỡ máy hết pin thì sao?

Không biết sau tràng hạt "chế” là gì nữa? Câu hỏi dành cho những người chỉ muốn niệm Phật đến một số đếm giới hạn nhất định, mà quên đi ý nghĩa sâu sa của chuỗi tràng hạt!


Bình An

Bình An
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z