Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Phật Giáo

Những câu hỏi thú vị về Đức Phật Thích Ca

Phật Giáo

Trong suốt một đời, Đức Phật không lúc nào xao nhãng mục đích tối thượng là hóa độ chúng sinh đang trầm luân trong biển khổ. Từ khi Đức Phật đản sinh cho đến khi thành đạo.

Thân thế của Đức Phật như thế nào?

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất thân là một Thái tử, tên là Tất-Đạt-Đa, dòng họ Cồ Đàm, Vương tộc Thích Ca, thuộc đẳng cấp Sát-đế-lợi, con vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Maya.

Đức Phật đản sinh vào ngày?

Ngài sinh vào ngày rằm tháng tư năm 624 trước tây lịch (theo Nam tông); mùng tám tháng tư (theo Bắc tông) tại vườn Lâm-tỳ-ni, nước Ca-tỳ-la-vệ.

Đức Phật đản sinh tại vườn Lâm Tỳ Ni

Đức Phật đản sinh tại vườn Lâm Tỳ Ni

Bài liên quan

Hoàn cảnh của Đức Phật trước khi xuất gia?

Bảy ngày sau khi Thái tử đản sanh, hoàng hậu Maya từ trần. Khi lớn lên, Ngài đã có tư tưởng muốn thoát ly, tầm đạo nhưng theo lệnh vua cha, Ngài cưới công chúa Da-Du-Đà-La là con vua Thiện Giác ở nước Kosala. Thái tử và công chúa Da-Du-Đà-La có một người con trai là La-Hầu-La.

Nguyên nhân khiến Đức Phật xuất gia tầm đạo?

Thái tử thấy bốn cảnh: Già, bệnh, chết và vị Tu Sĩ ở bốn cửa thành sau những lần đi dạo:

– Cửa thành phía Đông: Gặp một người già.

– Cửa thành phía Nam: Gặp một người bệnh.

– Cửa thành phía Tây: Gặp một người chết.

– Cửa thành phía Bắc: Gặp một vị Tu sĩ, Ngài quyết định rời bỏ ngôi báu, cung điện, vợ con…, để lên đường tầm đạo.

Đức Phật yêu cầu Vua cha Tịnh Phạn bốn điều gì?

– Làm sao cho con trẻ mãi không già.

– Làm sao cho con mạnh mãi không đau.

– Làm sao cho con sống hoài không chết.

– Làm sao cho mọi người hết khổ.

Sự xuất gia của Đức Phật diễn ra như thế nào?

– Vào lúc nửa đêm, Thái tử vào phòng từ giã vợ đẹp con ngoan.

– Ngài cùng Xa Nặc hướng về phía Đông vượt thành xuất gia.

– Vượt dòng sông A-Nô-Ma, Ngài tự cạo bỏ râu tóc và khoác áo Sa môn.

– Ngài xuất gia vào ngày mùng 8 tháng 2 âm lịch.

Từ khi Đức Phật thành đạo đến Niết Bàn

Quá trình năm năm tầm đạo của Đức Phật?

– Tại Tỳ Xá Ly, Thái tử tham học với Đạo sư A-La-La. Ngài đã chứng thiền Vô Sở Hữu Xứ.

– Tại Vương Xá Thành, Thái tử tham học với Đạo sư Uất-Đầu-Lam-Phất. Ngài đã chứng quả vị Phi Tưởng phi Phi Tưởng Xứ.

Còn sáu năm tu khổ hạnh?

Có hai phương pháp khổ hạnh:

– Phương pháp hướng nội: Nghiến răng, chặn lưỡi trên nóc họng, kiềm hãm ý niệm bất thiện bằng ý niệm thiện.

– Phương pháp hướng ngoại: Chỉ đứng và ngồi chứ không nằm. Khi cần nằm thì nằm trên gai nhọn.

Mùa đông: Mặc toàn giẻ rách, vải lượm tử thi, rơm cỏ, da súc vật khô,…

Mùa hè: Ban ngày sống dưới ánh nắng mặt trời, ban đêm sống trong rừng rậm…

Đức Phật tu khổ hạnh

Đức Phật tu khổ hạnh

Phương pháp sống lúc này của Đức Phật?

Nhận thấy hành khổ hạnh không kết quả, Ngài đã thọ dụng bát cháo sữa của cô bé Sujata, trở lại con đường trung đạo để tu hành.

Đức Phật có phương pháp Thiền định như nào?

Thái tử đã ngồi nhập định suốt 49 ngày đêm dưới cội Bồ-đề. Phương pháp hành thiền đưa đến giác ngộ gồm bốn giai đoạn nhập định là: Sơ thiền, Nhị thiền, Tam thiền và Tứ thiền. Trong đêm thứ 49 Ngài chứng được Tam minh (tức là Túc mạng minh, Thiên nhãn minh và Lậu tận minh). Lúc đó nhằm ngày mùng 8 tháng 12 âm lịch, khi ấy Ngài 30 tuổi.

Người đệ tử đầu tiên của Đức Phật là ai?

Sau khi thành đạo người đầu tiên Đức Phật nghĩ đến để dạy đạo là hai vị thầy trước đây: A-La-La và Uất-Đầu-Lam-Phất. Nhưng họ đã chết.

Tiếp theo Ngài nghĩ đến năm người bạn đồng tu tại vườn Nai (Lộc Uyển). Mấy người bạn ấy là các ông: Kiều Trần Như, Ác Bệ Thập Lực, Ma Ha Nam và Bạc Đề. Năm vị này là đệ tử đầu tiên của Đức Phật.

Đức Phật nhập Niết Bàn

Đức Phật nhập Niết Bàn

Người đệ tử cuối cùng của Đức Phật là ai?

Ông Phạm Chí tên Tu Bạt Đà La đã 120 tuổi là người đệ tử cuối cùng của Đức Phật.

Có mấy hạng đệ tử của Đức Phật?

Có bốn hạng đệ tử là:

– Tỳ Kheo

– Tỳ Kheo Ni

– Ưu Bà Tắc

– Ưu Bà Di

Người cúng dường sau cùng cho Đức Phật là ai?

Ông Thuần Đà là người sau cùng dâng cúng dường Đức Phật một bát cháo nấm.

Bài Pháp đầu tiên mà Đức Phật thuyết giảng là bài nào?

Bài Pháp đầu tiên của Đức Phật là Tứ Diệu Đế, thuyết cho năm người bạn đồng tu tại vườn Nai (Lộc Uyển). Tứ Diệu Đế: nhận định đời là khổ, nguyên nhân của khổ, sự diệt khổ và con đường diệt khổ.

Bài pháp cuối cùng?

Bài thuyết Pháp cuối cùng của Đức Phật là bài Kinh Di Giáo.

Năm thời Kinh Đức Phật thuyết giảng là gì?

– Kinh Hoa Nghiêm

– Kinh A Hàm

– Kinh Phương Đẳng

– Kinh Bát Nhã

– Kinh Pháp Hoa

Sự hóa độ của Đức Phật bao gồm những gì?

– Hóa độ theo thứ lớp căn cơ

– Hóa độ tùy phương tiện

– Hóa độ theo tinh thần bình đẳng

Hình thành Tam Bảo được hình thành khi nào?

Tam Bảo được hình thành từ khi Đức Phật thuyết pháp và thâu nhận năm vị đệ tử đầu tiên tại Vườn Nai. Lúc bấy giờ có Phật, Pháp và Tăng.

Bài liên quan

Đức Phật nhập Niết Bàn khi nào?

Khi phước duyên hoàn mãn, Đức Phật đã 80 tuổi. Ngài nhập Niết Bàn tại rừng Sa-la ở xứ Câu-ly, cách thành Ba-la-nại chừng 120 dặm. Lúc ấy ngày rằm tháng hai âm lịch năm 544.

Niên lịch của Phật Thích Ca (Theo kinh điển Đại Thừa) - Phật đản sinh ngày 8 tháng 4 (Trước Chúa giáng sinh 624 năm. Nếu tính theo năm Phật nhập diệp thì trước Chúa giáng sinh 544 năm).

  • 19 tuổi xuất gia, nhằm ngày 8 tháng 2.
  • 5 năm tầm học các đạo.
  • 6 năm tu khổ hạnh.
  • 49 ngày nhập định.
  • 30 tuổi thành đạo, nhằm ngày mùng 8 tháng Chạp.
  • 49 năm thuyết pháp độ đời.
  • 80 tuổi nhập Niết Bàn, nhằm ngày Rằm tháng 2.

(Theo tài liệu ghi trong cuốn Phật học Phổ thông - Quyển một của Hòa thượng Thích Thiện Hoa).

Phật Giáo

Tu như cứu lửa cháy dầu

Phật giáo thường thức 11:29 07/07/2020

Việc tu thì dựa vào sự thực hành của mình. Như uống nước, khi chưa uống thì bạn không biết mùi vị của nó, uống xong rồi mới biết được mùi vị của nước như thế nào. Có thực hành mới chuyển hóa được phiền não khổ đau.

Ai làm mình khổ?

Phật giáo thường thức 10:51 07/07/2020

Trong kinh Phật dạy, “cái khổ lớn nhất của con người không phải do thiếu ăn, thiếu mặc, làm con trâu, con bò, kéo cày, kéo xe, chưa chắc là khổ; bị đoạ làm súc sanh, quỷ đói, chưa chắc là khổ, mà cái khổ lớn nhất của con người là vô minh, mê muội, không biết lối đi mới thật là khổ.

Ý nghĩa và lợi ích khi trì chú Văn Thù Sư Lợi Bồ tát

Phật giáo thường thức 10:00 07/07/2020

Thần chú Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là một trong những thần chú quan trọng trong Phật giáo Đại Thừa, đại diện cho sự hoàn hảo của trí tuệ, sự khôn ngoan siêu việt. Tượng trưng cho khả năng sử dụng sự khôn ngoan của Bồ tát để vượt qua bất kỳ ảo tưởng và đau khổ nào mà chúng sinh phải trải qua.

Ấn Quang Đại Sư khai thị về ăn chay, phóng sanh, niệm Phật và dứt trừ nghiệp sát hại

Phật giáo thường thức 09:58 07/07/2020

Muốn diệt nghiệp sát quá khứ và hiện tại, chúng ta phải ăn chay không sát sinh, lại chí thành niệm Phật A Di Đà và Bồ Tát Quán Thế Âm thì nhất định tiêu trừ nhanh chóng, lại được tăng trưởng công đức và trồng căn lành.