Phật Giáo

Phật tử phun thuốc trừ sâu có phạm giới sát sinh?

Thứ năm, 25/11/2013 | 10:23

Con bạch thầy! Con đã quy y Tam bảo nhưng con ở quê vì thế con phải làm ruộng. Khi làm ruộng thì phải phun thuốc, nếu không phun thuốc thì sâu bọ côn trùng sẽ phá, còn nếu phun thuốc thì phạm giới sát sinh trong đạo Phật. Vậy con phải làm sao?

 Ảnh minh họa
Các phật tử đang làm nghề nông, nếu không phun thuốc thì côn trùng sẽ phá hoại hết nông sản. Hành động này trong đạo Phật nói chúng và quý Thầy nói riêng cũng không cấm được vì đó là cuộc sống, là kế sinh nhai của mỗi con người. Tuy nhiên chúng ta khi phun thuốc sâu đừng khởi tâm muốn giết hại sâu bọ là được. Nhưng nếu chúng ta có tâm từ lớn thì có thể giải trừ được sâu.

Thầy khuyên quý phật tử trước khi phun thuốc nên niệm Phật với tâm từ bi, không có ác tâm. Có một bài kinh nói như thế này: "Khi đức Phật và đại chúng đi du hoá một thời gian trở về tinh xá, vì tinh xá để lâu nên trong nhà vệ sinh có rất nhiều côn trùng.

Đức Phật mới sai ngài A Nan đi dọn dẹp, nhưng khi ngài Anan vào trong nhà vệ sinh thấy nhiều côn trùng quá, nên ngài không dám dọn sợ làm chúng chết.

Ngài mới bạch Phật: trong nhà vệ sinh rất nhiều con trùng con không dám giết, nhưng Phật nói: Ta bảo ông dọn nhà vệ sinh chứ đâu bảo ông sát sinh. Ngài A Nan hiểu ý Phật nên Ngài vào làm bình thường"

Như vậy chúng ta làm việc nhưng không có ác tâm, phun thuốc thì cứ phun không khởi ác tâm là phải giết nó là chúng ta đã không sát sinh rồi.

Đại đức Thích Trúc Thái Minh - Ủy viên Ban Thông tin Truyền thông TƯ GHPGVN

TIN, BÀI LIÊN QUAN
Thích Trúc Thái Minh
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z