Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Thứ tư, 19/01/2022, 08:25 AM

Phóng sanh và sự nhiệm mầu chuyển nghiệp

Phóng sanh là hành động của lòng từ bi thương vật, đây là pháp cứu khổ ban vui của hạnh Bồ Tát. Phóng sanh là ra chợ thấy gì mua vật nấy, không đặt trước để người bán tích trữ sanh lòng tham.

Phóng sanh là hành động của lòng từ bi thương vật, đây là pháp cứu khổ ban vui của hạnh Bồ Tát. Phóng sanh là ra chợ thấy gì mua vật nấy, không đặt trước để người bán tích trữ sanh lòng tham. Những con vật hôm đó được chúng ta phóng sanh là hữu duyên với mình. Nên được thiết lễ theo nghi thức phóng sanh để kết duyên lành gieo chủng tử với Phật pháp và sau đó niệm Phật thả chúng trở về môi trường tự nhiên, không để thời gian quá lâu, thả càng sớm càng tốt.

Cổ nhân dạy : “ Cứu Vật … Vật trả ơn”

Thật vậy trên đạo lý nhân duyên quả lúc nào cũng công bằng, thay vì những chúng sinh đó sẻ bị giết chết trong ngày hôm đó, nhưng do tình thương chúng ta dùng tiền mua vật và thả đi, chính hành động đó đã cho chúng ta có Phước lành trường thọ, giải được nghiệp bệnh, oan gia trái chủ cảm phục buông xả thứ tha.

Phóng sanh hợp lòng trời, thuận tánh Phật , chúng sinh mang ơn.

Phóng sanh hợp lòng trời, thuận tánh Phật , chúng sinh mang ơn.

Có nhiều mẫu chuyện nhiệm mầu về phóng sanh cứu vật, và chính bản thân Thầy cũng từng trải nghiệm, sau khi phóng sanh xong thì mọi nhân duyên có thể thay đổi. Do tâm lành và tình thương chiêu cảm nhân quả, người thả hoan hỉ, vật được thả biết ơn, hai tâm giao cảm nên rất dễ sanh ra Phước báu và chuyển nghiệp lực .

Chúng ta đã sát hại chúng sanh quá nhiều, chúng ta phải ăn chay, tập phóng sanh, không cần phải phóng sanh với số lượng nhiều mới gọi là phóng sanh, khả năng mua vật được bao nhiêu thì mua và thả, khởi tâm từ bi thương chúng là kết duyên lành rồi ạ ! Hoặc hùn Phước vào Quý Thầy Cô hoặc nhóm hội phóng sanh cũng được.

Các bạn hãy tìm một đều rằng lời dạy của Phật không bao giờ sai, tình thương yêu của Bồ Tát vô lượng vô biên, chúng ta vâng lời thực hành cũng là Phước lành vô lượng, một việc thiện nhỏ cũng không bỏ qua, thời gian chúng ta ở cõi đời này không còn bao lâu nữa, chúng ta hãy cố gắng tạo mọi duyên lành trong khả năng có thể, tuỳ hỷ, tuỳ duyên.

Khi gia đình có ai bệnh hoặc gặp bất kỳ nghịch cảnh nào ngoài phương tiện tụng kinh niệm Phật, bố thí, phóng sanh cũng là hình thức hoá giải nghiệp duyên nhanh chóng hiệu quả và thiết thực nhất. Phóng sanh hợp lòng trời, thuận tánh Phật , chúng sinh mang ơn.

“ Tất cả chúng sinh không nghiệp giết

Mười phương nào có nỗi đao binh

Mỗi nhà mỗi chốn đều từ thiện

Thiên hạ lo chi chẳng thái bình ". 

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

HomeAZ 27/01/2021, 16:00

Các loại tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021 được giới thiệu dưới đây sẽ đáp ứng nhu cầu chi phối, cân bằng nguyên lý Âm Dương, từ đó củng cố các mối quan hệ của gia ch sao cho tích cực nhất.

Vấn đề nghiên cứu Tâm lý giáo dục theo quan điểm Duy thức học Phật giáo (Phần 2)

Gieo mầm thiện 14:05 30/06/2022

Phật giáo quan niệm rằng mọi chúng sinh đều có Phật tính. Duy Thức học cung cấp một phương pháp luận giúp hướng dẫn con người rèn luyện để đạt đến nhận thức đúng về thế giới hiện tượng, từ đó có những phản ứng thích đáng đối với thế giới ấy hầu mang lại an lạc cho mình, cho người và cho môi trường.

Vấn đề nghiên cứu Tâm lý giáo dục theo quan điểm Duy thức học Phật giáo (Phần 1)

Gieo mầm thiện 14:05 30/06/2022

Theo quan điểm Phật giáo, con người là hợp thể của ngũ uẩn gồm sắc, thọ, tưởng, hành, thức; trong đó thân thể thuộc sắc pháp; còn thọ, tưởng, hành, thức đều thuộc tâm pháp. Điều này cũng phù hợp với nhận thức khoa học hiện nay, công nhận con người gồm có thân và tâm; thân thuộc vật chất còn tâm thuộc tinh thần.

Cuộc đời vô thường nên chúng ta phải tùy duyên

Gieo mầm thiện 14:04 30/06/2022

Chúng ta không nên quá bận lòng với những việc tốt xấu, đúng sai của thế gian, chỉ cần quản lý tốt việc làm của bản thân qua sự kiểm soát của thân miệng ý mà làm những việc cần làm, nuôi dưỡng lòng tốt và khoan dung độ lượng với mọi người, luôn nghiêm khắc với bản thân, và sống tùy thuận thế gian.

Tu tập trong lúc mua bán kinh doanh

Gieo mầm thiện 13:45 30/06/2022

Cuộc sống này vốn thuận mua vừa bán chứ không có gì bắt buộc, người biết tu trong lúc mua bán sẽ biết cách thu hút khách hàng, giữ mối quan hệ mua bán lâu dài, nên được nhiều người ưa thích.