Phật Giáo

Sri Lanka: Suy tôn Hòa thượng Attadassi Thera là Tăng trưởng hệ phái Asgiriya

Thứ năm, 11/05/2015 | 17:47

Theo tờ Time, ColomboPage News Desk, Sri Lanka đưa tin hôm thứ Sáu, ngày 08/05/2015 – đức Trưởng lão Hòa thượng Galagama Attadassi Thera được suy tôn Tăng trưởng hệ phái Asgiriya Phật giáo Sri lanka, sau khi Trưởng lão Hoà thượng Sri Udugama Buddharakkitha Mahanayake Thera viên tịch vào ngày 08/0402015 (20/03/Ất Mùi). 

Hội đồng Tăng già Phật giáo Sri Lanka quyết định suy tôn Đức Trưởng lão Hòa thượng Galagama Attadassi Thera làm Tăng Trưởng hệ phái Asgiriya Phật Giáo, Sri lanka. 

Đức Trưởng lão Hòa thượng Galagama Attadassi Thera tục danh Kulatunge Mudiyanselage Kiri Banda,  sinh ngày 11 tháng 01 năm 1922 (14/12/ Tân Dậu) tại Thành phố Matale, miền trung Sri Lanka. Phụ thân của Ngài là cụ ông Kulatunge Mudiyanselage Dingiri Banda Nilame, Hiền mẫu là cụ bà Tennakoon Mudiyanselage Pinchi Amma Kumarihamy.
 
Thuở nhỏ, Ngài đã được sống trong môi trường giáo dục của Trường Madhya Maha Vidyalaya. Năm 1936, 14 tuổi xuân Ngài xuất gia tu học với Trưởng lão Hòa thượng Bổn sư Udurawana Sri Dhammannda Thera. 

Năm 1942, Ngài Thụ Tỳ kheo giới tại Poyage, do Hòa thượng Sri Udurawana Dhammanda Thera làm Đàn đầu truyền giới sư, Hòa thượng Urulewatte Gunaratne Thera làm Yết ma A xà lê truyền giới sư, Hòa Gammulle Chandrajothi Nayake Thera làm Giáo thụ A xà lê truyền giới sư.

Ngài học thông cả các ngôn ngữ Tamil, Pali, Sinhala. Văn hóa Sri Lanka ảnh hưởng sâu sắc từ Phật giáo, một tôn giáo quan trong có ảnh hưởng lớn đến chính trị, văn hóa, xã hội Sri Lanka trong suốt hàng nghìn năm qua.

Sau đó, Ngài tiếp tục học Trường Đại học Phật giáo Pirivena cho đến năm 1947.  

Ngài đã nhận được bằng cấp Panditha Buddha (Thông thạo Ngũ khoa: Khoa học về ngôn ngữ (śabdavidyā), khoa học logic (hetuvidyā), khoa học của y học (cikitsāvidyā), khoa học của mỹ thuật và hàng thủ công (śilakarmasthānavidyā), và khoa học của tâm linh (adhyātmavidyā). 

Năm 1947, Ngài nhận được Bằng thông Tam tạng, (Bậc thông Thuộc Tam Tạng, Bậc Thấu Suốt Tam Tạng, Bậc Giữ Gìn Kho Tàng Pháp Bảo) kỳ thi do Trường Đại học Phật giáo Vidyodaya Pirivena, Dematagoda, Colombo, Sri Lanka tổ chức. 

Từ năm 1953, Ngài làm Giáo thọ giảng dạy các Trường Phật học Sri Lanka, Trường Sri Dharmaraja Pirivena ở Matale. Năm 1970, Ngài thành lập Trường Trường Urulewatte, Sri Dhammasiddi Dhamma.

Năm 1977, Ngài giảng dạy ở Trường Pirivenadhipathi của Kawatayemuni Pirivena, Matale.

Năm 2002, Ngài được trao danh hiệu danh dự của “Wansalankara Sasana Sohana” và “Vidyalankara Pirivena” Phật giáo Sri Lanka.
                 
Thích Vân Phong
(Theo Time, ColomboPage News Desk, Sri Lanka)
Thích Vân Phong
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z