Tâm thường (*)

Thứ năm, 02/12/2016 | 09:13

Ánh dương dần tỏa... khắp chân trời/Chim hót lá reo... hòa nhạc đời/Thế sự xoay vần... theo gió cuốn/Tâm thường an lạc... chốn thảnh thơi.

Sầu muộn mênh mang... chảy lững lờ,
Đêm như thơ thẩn... giữa vườn mơ,
Bỗng trăng ra khỏi... vầng mây tối,
Thoáng chợt hiện lên... mấy vần thơ.              
Ánh dương dần tỏa... khắp chân trời,
Chim hót lá reo... hòa nhạc đời,
Thế sự xoay vần... theo gió cuốn,
Tâm thường an lạc... chốn thảnh thơi.
            
Melbourne, tháng 12 năm 2016
Chánh Tín - Hà Vĩnh Tân

Chú thích:

(*) "Tâm Thường": ở đây người viết muốn nói đến "Chân Tâm thường hằng".
Trong nhà thiền, ngoài "Chân Tâm" còn có "Vọng Tâm", giống như "Nước" và "Sóng" vậy, nên có thể nói: "Thiền là quán xả Vọng tâm/ Vọng niệm buông hết/ Chân tâm hiện bày".
Hà Vĩnh Tân
Phật Giáo
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ