Phật Giáo

Tận tâm, tận lực, tận khả năng học tập

Thứ năm, 07/08/2014 | 11:13

Tôi thường nói câu này để khuyến khích các vị thiện nguyện và cũng khuyến khích chính mình đó là "Tận tâm, tận lực, tận khả năng học tập; không miễn cưỡng, không soi móc, không được thất vọng" Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào, bất cứ việc gì, dù là cần mình ra tay, ra chân, hoặc lời nói, mình cũng đều dốc sức ra làm.

 
Nếu chúng ta hiểu công việc đó thì chúng ta dùng hết những gì mình biết, những gì mình có khả năng để làm. Còn nếu chuyện nào mình không biết thì chúng ta vừa làm vừa học hỏi. Tuy nhiên, cũng sẽ có người nói: Tôi không biết, Tôi không hiểu, Tôi không làm được. 

Còn đối với một Bồ tát thiện nguyện mà nói thì sẽ không có chuyện "Tôi không biết, Tôi không hiểu, Tôi không làm được đâu."

Vì bản thân là một thiện nguyện, những gì không biết thì mình học hỏi, còn nếu biết thì dâng hiến. Một thiện nguyện có đầy đủ tinh thần học hỏi này thì không có việc gì làm chùn bước họ.

Pháp sư Thánh Nghiêm
Dịch lời: Tỳ kheo Thích Minh Kiết

Pháp sư Thánh Nghiêm
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z